Nature's Best® Tematiska kriterier

Nature’s Best® Tematiska kriterier

Företag med olika typer av natur- och kulturupplevelser kan godkännas: turer, utfärder, expeditioner, viltsafaris, företagsarrangemang, möten med aktiviteter, boendeanläggningar, samisk turism, fiske, ridning, jakt mm. Företag har rätt att kvalitetsmärka sin verksamhet om de driver näringsverksamhet i Sverige och finns registrerad hos Skattemyndigheten. För att ett Företag ska kunna märkas måste grundkriterier och relevanta tematiska kriterier uppfyllas. Godkänt företag presenteras både tematiskt och geografiskt av Nature’s Best.

Nature's Best® Tematiska kriterier

Nature’s Best Home

Syftet med dessa temakriterier för ekoturismboende är att locka fler natur- och
kulturälskare och ekoturister till genuina upplevelser av svensk natur och
kultur. Samt vara en vägvisare för människor som vill bidra till en långsiktigt
hållbar livsstil.

Kriterier Nature’s Best Home >>

 

Nature’s Best Vilt- och fågelskådning

Viltskådning, ”wildlife watching” är en av ekoturismens hörnstenar och den ökar i betydelse i stora
delar av världen.Allt fler är beredda att anlita guider och betala för att få uppleva vilda djur i sina
naturliga miljöer.

Kriterier Nature’s Best Vilt och fågelskådning >>

Nature’s Best Fiske

Syftet med dessa specialkriterier är att bygga upp ekoturism kring fiskeupplevelser.
Kriterierna ska kunna gälla från sportfiske som gästen utövar själv till att man tar del
av småskaliga kulturhistoriska husbehovs- och yrkesfisken.

Kriterier Nature’s Best Fiske >>

Nature’s Best Dykning

Syftet med dessa temakriterier är att bygga upp ekoturism kring dykupplevelser.
Utgångspunkten är långsiktiga och hållbara dykupplevelser där gästen får ta del av
den värld som gömmer sig under vattenytan.

Kriterier Nature’s Best Dykning >>

Nature´s Best Jakt

Ekologiskt och etiskt väl genomförd jaktturism är att klokt använda en naturresurs, viltet, och ge det
ett ökat ekonomiskt värde i konkurrensen med annan markanvändning och andra aktörers krav.

Kriterier Nature’s Best Jakt >>

Nature’s Best Kultur

Det finns ingen skarp gräns mellan naturturism och kulturturism. Det finns inte heller någon skarp gräns mellan urban turism och naturturism. Enligt samisk tradition är natur och kultur ett. Det är en bra utgångspunkt för att skapa kulturupplevelser.

Kriterier Nature’s Best Kultur >>

Nature’s Best Fartyg

Syftet med dessa temakriterier är att bygga upp ekoturism inom sjöfarten.
Utgångspunkten är långsiktiga och hållbara upplevelser i hav, skärgård, älvar och
sjöar där båtar och fartyg används för att tillgängliggöra naturen.

Kriterier Nature’s Best Fartyg >>

Nature’s Best transfer, transport och leddragning med snöskoter

För många företagare som bedriver naturbaserad turism i landets nordligaste delar är snöskotern ett ovärderligt verktyg som används för transporter av materiel, leddragning samt transfer av gäster.

Kriterier Nature’s Best Snöskoter >>

Nature’s Best Hästridning/körning

Syftet med dessa temakriterier är att bygga upp ekoturism kring hästridning/körning.
Utgångspunkten är långsiktig hållbar ridning/körning och att gästen får ta del av det
rika natur- och kulturarv som bygger på Sveriges unika hästkultur.

Kriterier Nature’s Best Hästridning/körning >>

Nature’s Best Sápmi

Naturen och kulturen är ett i Sápmi.
Syftet med Nature’s Best Sápmi är att bidra till en livskraftig och hållbar samisk livsmiljö. Företag
som är Nature’s Best Sápmi speglar en levande samisk kultur.

Kriterier Nature’s Best Sápmi >>

Nature’s Best Fors

Under revision

Nature’s Best Hundspann

Syftet med dessa tematiska kriterier är att bygga upp ekoturism kring hundspann. Utgångspunkten är långsiktiga och hållbara upplevelser där hundspann används för att tillgängliggöra naturen.

Kriterier Nature’s Best Hundspann >>

Nature’s Best Kanot och Kajak

Att vara en god, professionell och seriös arrangör av paddelupplevelser innebär en initierad kunskapsförmedling till paddelgäster med olika behov och tidigare nivå av erfarenhet, oavsett om det gäller kurser, utbildning, guidade eller självguidade upplevelser.

Kriterier Nature’s Best Kanot & Kajak >>

Nature’s Best Grott- och gruvturer

Under revision

Nature’s Best Cykel

Syftet med dessa tematiska kriterier är att bygga upp ekoturism kring cykling. Utgångspunkten är långsiktig hållbar cykling som inte skadar natur eller stör annat friluftsliv. Det är också ett sätt att erbjuda trygg och säker cykling både för cykelentreprenören såväl som den cyklist som kommer för att ta del av natur, kultur, mat och upplevelser kopplat till en cykeltur.

Kriterier Nature’s Best Cykel >>

 

Nature’s Best Vandring

Under konstruktion

Prenumerera på vårt nyhetsbrev