Nature’s Best – Grundkriterier
Kvalitetsmärkningen Nature’s Best bygger på sex grundprinciper om respekt för resmålets begränsningar, gynna den lokala ekonomin på landsbygden, miljöanpassning av hela upplevelsen, krav på aktivt natur- och kulturskydd, guidekvalitet, kvalitetssäkring och värdskap. Fundamenten för det som definierar ekoturism och som per definition levererar mot de tre sammanflätade hållbarhetskriterierna – ekonomi, miljö och socialt.
Dessa grundprinciper är översatta i praktiskt användbara, konkreta kriterier.

Nature's Best Grundkriterier

1. Respektera resmålets begränsningar – minsta möjliga slitage på natur och kultur.

Ekoturism är att bevara istället för att förstöra det som besökaren kommit för att uppleva. Varje områdes ekologiska och kulturella bärkraft måste respekteras.
Detta kräver goda kunskaper om resmålet hos arrangören, lokal närvaro och nära samarbete med andra aktörer.

Kriterier – Respektera resmålets begränsningar >>

2. Gynna den lokala ekonomin.

Ekoturism är att förankra turismen lokalt. Naturskydd blir lätt ett slag i luften om traktens människor är emot det. Att kunna dra nytta av turismen är ofta en positiv drivkraft.
Varje upplevelse ska därför bidra till resmålets ekonomi – övernattningar på orten, lokala guider och lokalt inhandlade varor och tjänster. Ju mer desto bättre.

Kriterier – Gynna den lokala ekonomin >>

3. Miljöanpassa hela verksamheten.

Ekoturismföretag ska ligga i täten när det gäller miljöanpassning. Därför ska godkända arrangörer aktivt minimera resandets miljöbelastningar. Bland annat ska kollektivt resande uppmuntras, logianläggningar miljöanpassas, avfall sorteras och miljöbränslen prioriteras.

Kriterier – Miljöanpassa hela versamheten>>

4. Bidra aktivt till natur- och kulturskydd.

Ekoturismen tar sitt ansvar för den biologiska mångfalden och unika kulturvärden. Det innebär att på något aktivt vis stödja naturskydd i olika former. Ekoturismarrangören samarbetar med en levande natur- och kulturskyddsopinion. Ett partnerskap till ömsesidig nytta.

Kriterier – Bidra aktivt till natur- och kulturskydd >>

5. Satsa på upptäckarglädje, kunskap och respekt.

Ekoturism är att resa med en nyfiken och respektfull attityd. Godkända företagare är duktiga värdar och kunniga guider, som bjuder på matnyttiga introduktioner, goda råd, vägledning och värdefulla tips. Gott värdskap och väl förmedlade kunskaper är ofta nyckeln till minnesvärda reseupplevelser.

Kriterier – Satsa på upptäckarglädje, kunskap och respekt >>

6. Kvalitet och trygghet på resan.

Ekoturism är kvalitetsturism. Märkta Företag ska infria och gärna överträffa förväntningarna. Säkerheten tas på allvar och nöjda kunder är regel.
Omvärlden ska veta att ett godkänd ekoturismföretag är en tillförlitlig partner.

Kriterier – kvalitet och trygghet på resan >>

Ikon hjärta

Är du beredd att ta ditt företag i en hållbarare riktning?

Ansök till Nature’s Best

Läs mer här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev