Ekoturism är att förankra turismen lokalt. Naturskydd blir lätt ett slag i luften om traktens människor är emot. Att ortsbefolkningen kan dra nytta av turismnäringen på flera olika sätt, inte minst ekonomiskt, är ofta en positiv drivkraft. Därför ska Verksamheten på bästa vis bidra till resmålets ekonomi genom att köpa varor och tjänster lokalt. Ju mer desto bättre.

Ekoturism är en effektiv metod för att kombinera lokal ekonomisk utveckling med skydd av biologisk och kulturell mångfald. Naturskydd i kombination med ekoturism kan redan på kort tid ge mer klirr i kassan lokalt än andra former av naturexploatering. Dessutom blir ofta gles-bygdens nackdelar fördelar för en framgångsrik ekoturism. Ekoturism ger glesbygdsbor möjlighet att försörja sig på arbete där de bor med sina egna intressen.

Ytterligare bidrar ekoturismen med välbehövlig inflyttning till gagn för affärer, skola, post och annan samhällsservice. Kriterierna nedan underlättar för Företaget att utvärdera i vilken mån man bidrar till resmålets ekonomi. Vid inköpsbesluten måste pris- och kvalitetsskillnader vägas in.

Ibland finns helt enkelt inte varan eller tjänsten att köpa lokalt. Men ofta handlar det om att sätta igång en process där andelen lokala tjänster och varor ökar efterhand. Begrepp som ”lokalt” och ”närområde”, har inte helt fasta gränser eller definitioner och kommer därför att variera en del från plats till plats. Här används begreppet ”lokalt” huvudsakligen i betydelsen kommunen och grannkommunerna.

Kriterier

Lokal Nytta

LN 1
En skriftlig hållbarhets- eller ekoturismpolicy finns och används för att sträva efter lokal prägel på verksamheten, mat, logi, transporter och guidning. Bifogas ansökan, se förslag i vår digitala portal.

LN 2
Företaget bidrar till, eller deltar i, någon form av lokalt utvecklings- arbete (exempelvis byprojekt, utbildningar, fjällräddning, frivilliga brandkåren, ta emot lokala praktikanter, hembygdsföreningen, underhåll av leder och annan infrastruktur, styrelseuppdrag). Ange vilket/vilka.

LN 3
Företaget har en inköpspolicy som prioriterar lokalproducerade varor och tjänster eller svenska ekologiska och fair trade om alternativ saknas.

LN 4
Gäster uppmuntras till inköp av varor, tjänster och upplevelser som produceras lokalt. Ange hur.

LN 5
företaget strävar efter att anställa lokalbefolkning samt att ge dem förutsättningar att göra karriär och nå ledande befattningar.

LN 6
Företagets ekoturismpolicy avseende lokalt engagemang och
lokal prägel finns publicerad på företagets webbsida.

Nature’s Best 6 grundprinciper

 

(klicka på ikonerna för att läsa mer)

Prenumerera på vårt nyhetsbrev