NYA JOBB, LANDSBYGDSUTVECKLING OCH EXPORTINTÄKTER.

Det finns en stor näringsmässig potential i utvecklingen av svensk naturturism.

För att ta tillvara på denna potential krävs en långsiktig strategi och politiska beslut som skapar rätt förutsättningar för att utveckla hållbara och konkurrenskraftiga företag inom naturbaserad turism samt attrahera fler internationella besökare.

Med utgångspunkt i gästens upplevelse är målet att öka:
• Sveriges attraktionskraft
• omsättningen i naturturismbranschen
• graden av professionellt företagande inom naturbaserad turism

Syftet är att skapa en långsiktigt hållbar tillväxt för hela besöksnäringen.

Initiativet till naturturismstrategin kommer från besöksnäringen, som i arbetet har företrätts av Svensk Turism AB, Visita  och Naturturismföretagen.

 

Strategin beskriver naturturismens nuläge och tre utvecklingsområden:
naturen, näringen och samhället och handlar om vad besöksnäringen, politiker, beslutsfattare och offentliga aktörer gemensamt behöver göra för att utveckla svensk naturturism.

Ladda ned strategin här >

Prenumerera på vårt nyhetsbrev