Remisser och opinion

Kamera ikon

Ett av föreningens verksamhetsområden är påverkansarbete, som vi gör på flera sätt:

  • ger den växande näringen en samlad och tydlig röst i relation till myndigheter och politik
  • är remissinstans och tillför näringens perspektiv till de utredningar och rapporter som berör näringens förutsättningar
  • sakkunnigt bollplank och rådgivare
  • huvudman för näringens Naturturismstrategi

Nedan hittar du Naturturismföretagens remisser,  remissvar och debattartiklar.

Remissyttrande

Remissyttrande ”Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd” (SOU 2020:78)
 Läs Naturturismföretagens remissyttrande >>

 

Remissyttrande ”Sänkt skatt på förevisning av naturområden” (2017/01392/S2)
Läs Naturturismföretagens (fd Ekoturismföreningen) remissyttrande >>

Remissvar

Remissvar ”Skogsutredningen 2019” SOU 2020:73
Läs Naturturismföretagens remissvar>>

Opinion

Öppet brev till Landsbygdsministern Anna-Caren Sätherberg om skogsprogrammets effekter, dec 2021
Här kan du läsa hela brevet >> 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev