Ansök till Nature's Best®

Kvalitetsmärk ditt företag – starta ansökningsprocessen redan idag

Nature´s Best är Sveriges enda hållbarhetsmärkning för företag inom natur- och kulturturism.

Förutom att vara ett verktyg för hållbar affärsutveckling för företag gör märkningen det lättare för medvetna resenärer att hitta resmål och upplevelser som bevarar naturen. Välkommen med din ansökan!

Grundkrav


1.
 Företaget arbetar med upplevelser i natur- och kulturlandskap.
2. Företagets verksamhet kännetecknas av natur- och kulturhänsyn, miljöanpassning, hög upplevelsekvalitet, gott värdskap och strävan efter ständig kvalitetsförbättring.
3. Företaget driver näringsverksamhet i Sverige och finns registrerad hos Skatteverket.
4. Företaget har kunskap om och efterlever svensk lag, förordningar och lokala bestämmelser som gäller för verksamheten.

Är svaren ja på frågorna kan du gå vidare i ansökningsprocessen. För att ansöka till Nature’s Best ska också företaget vara medlem i Naturturismföretagen

Ansök till Nature’s Best

Ansökningsprocessens steg

1. En ansökningsavgift (se nedan) betalas till Naturturismföretagen.
När ansökningsavgiften är registrerad hos Naturturismföretagen erhåller ansökande företag inloggning till en digital ansökningsportal. I e-learningsverktyget finns utbildningar, kriterier, information, mallar, chatt som besvaras av ansvarig för märkningen. Det är här företaget jobbar med sin ansökan.

2. Ladda upp ifylld ansökan med bilagor i den digitala portalen.

3. Efter samråd med Naturturismföretagen bokas tid för företagsgranskning.

4. Granskning sker på plats hos företaget och tar minst en halv dag. Rådgivaren och Nature’s Best märkningsansvarige på kansliet beslutar om ansökan: godkänns, bordläggs eller avslås.

5. Överklagan görs hos Styrgruppen som består av 4 representanter 2 från Visit Sweden och 2 från Naturturismföretagen. De fattar beslut i konsensus.

Läs mer om vad som krävs för att få kvalitetsmärkningen, villkor och godkännande >>

Avgifter

Ansökningsavgift

Ansökningsavgiften är inklusive rådgivning och företagsbesök 25.000 SEK (ex. moms)

Årlig märkningsavgift

Den årliga avgiften för märkningen, tas ut av godkända företag per helt kalenderår och varierar med företagets omsättning. Med omsättning avses här turismdelen av företagets omsättning, i de fall företaget också sysslar med andra verksamheter.

Nytillkomna företag får rabatt för den delen av året de inte varit godkända med rätt att använda kvalitetsmärket. För redan tidigare godkända företag faktureras årsavgift och medlemsavgift till föreningen under första kvartalet de år som märkningen gäller.

Märkningens årsavgifter bestäms av Naturturismföretagens årsmöte och publiceras på föreningens webbplats naturturismforetagen.se.

Märkningsavgifter

 

 

Nature's Best® ekoturism i praktiken

 

Ett företag märkt med Nature’s Best leder en hållbar omställning för hela besöksnäringen i Sverige, och är en förebild inom svensk turism. Nature’s Best visar vägen till oförglömliga natur- och kulturupplevelser levererade av ansvarstagande företag!

Avgörande för turismens framtid är att den utvecklas hållbart. Naturturism skapar förutsättningar för att nå flera delmål i Sveriges fortsatta arbete med FN:s globala hållbarhetsmål – Agenda 2030. I synnerhet målen om hållbar konsumtion och produktion, att värna ekosystem och biologisk mångfald, och bekämpa klimatförändringarna.

Länder och regioner skapar strukturer och initiativ som främjar en utvecklingsprocess mot ett mer hållbart samhälle, där de enskilda företagen är med och tar sitt ansvar genom olika initiativ. Att inte såga av den gren som naturturismen själv sitter på kommer att vara en av branschens stora utmaningar.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev