Kamera ikon

Forum för naturturism – Save the date!

Datum för årets Forum för naturturism är satt till 7-8 november 2023. Mötet hålls i Friluftsbyn, beläget i Docksta längs Höga Kusten mellan Härnösand och Örnsköldsvik, och arrangeras i samarbete med Höga Kusten Turism och Region Västernorrland. Vi arbetar för fullt för att få alla detaljer på plats och mer information om tema och programinnehåll kommer.

Forum för Naturturism är ett årligt mötesforum för natur- och ekoturismföretagare i hela Sverige, med fokus på kunskapsutveckling, information och erfarenhetsutbyte. Företagare kommer till Forum för Naturturism för att skapa nya kontakter, få en djupare branschinsikt, nya idéer samt nya kunskaper inom de områden som står i fokus. Syftet med forumet är att bygga kompetens, diskutera gemensamma utmaningar samt skapa en gemensam stolthet hos de aktörer som är involverade i svensk naturturism.

 

Program 2023

7 NOVEMBER 

Mer information kommer.

Programpunkterna under dagen varvas med röster från företag runt om i Sverige som verkar inom naturturism.
Och så klart kommer det finnas tid till samtal, umgänge och mingel med kollegor i branschen.


8 NOVEMBER

Mer information kommer.

Programpunkterna under dagen varvas med röster från företag runt om i Sverige som verkar inom naturturism.
Och så klart kommer det finnas tid till samtal, umgänge och mingel med kollegor i branschen.

Mötet arrangeras i samarbete mellan:

             

Prenumerera på vårt nyhetsbrev