Corona (covid-19) information

Krisen för naturturismen och för hela vårt samhälle är svår. Vi på Naturturismföretagen följer pandemins effekter för branschen och för löpande en tät dialog med Tillväxtverket, näringsdepartementet och politiker.

Som leverantör av upplevelser i svensk natur är det viktigt att leverera en säker produkt och att förhålla sig till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi uppmanar alla våra medlemmar att se över sina produkter, att arbeta för att ta hand om gäster på ett säkert sätt och att minimera risken för smittspridning. Vår bransch verkar inom en stor bredd och det finns många föreskrifter som du som företagare förväntas förhålla dig till.  Vi har på den här sidan därför samlat relevant information från myndigheter och organisationer så att du lättare ska kunna ta del av och utforma rutiner anpassade för din verksamhet.

Viktiga länkar till dig som företagare

Stödinsatser från regeringen 
Sida med samlad information om vilka insatser som görs för företag och hur man tar del av dessa. Läs mer >>

Information från skatteverket
Samlad information för företag, föreningar och offentliga aktörer. Läs mer >>

Samlad information till företagare på Verksamt.se
Här finns viktig information samlat till dig som företagare Läs mer >>

Information och checklistor för förebyggande säkerhetsarbete
På MSB finns checklistor till dig som verksamhetsansvarig och exempel för natur-, fjäll- och cykelanläggningar Läs mer >> 

Om du eller dina anställda blir sjuka
Även du som företagare kan bli sjuk. Läs vad som gäller för dig som företagare på verksamt.se och på Försäkringskassan för dig med enskild firma och för dig med aktiebolag.

Stöd från regionerna
Med olika typer av regionala utvecklingsmedel stödjer regionerna företag.
Region Stockholm
Region Uppsala
Region Sörmland
Region Östergötland
Region Jönköpings län
Region Kronoberg
Region Kalmar län
Region Gotland
Region Blekinge
Region Skåne
Region Halland
Västra Götalandsregionen
Region Värmland
Region Örebro län
Region Västmanland
Region Dalarna
Region Gävleborg
Region Västernorrland
Region Jämtland Härjedalen
Region Västerbotten
Region Norrbotten

Rådgivning
Almi erbjuder rådgivning och brygglån.

Internationell turism och destinationen Sverige
Visit Sweden bidrar med insikter ur ett internationellt perspektiv, och visar hur vi håller drömmen om resmålet Sverige vid liv. Läs mer >>

Stöddokument
Swedish Lapland har tagit fram ett dokument som stöd för riskhantering av covid 19. Läs mer >>

Konsumentverket har tagit fram ett bra stöddokument som hjälp till ett förebyggande säkerhetsarbete. Dokumentet är inte specifikt anpassat för coronarestriktionerna men kan vara stöd i arbetet med att strukturera upp säkerhetsarbetet ur alla aspekter  Läs mer >>
Dokumentet hittar du Här >>

Allmän information om coronaviruset

Samlad krisinformation från svenska myndigheter: krisinformation.se

Folkhälsomyndighetens frågor och svar om covid-19

Läs på 1177s hemsida om Coronaviruset och sjukdomen covid-19,  respektive länsstyrelse har även en informationssida.
Ring 113 13 om du har generella frågor om Corona som inte handlar om sjukdomssymptom.

Läs mer om Regeringens arbete med anledning av coronaviruset.

Rutiner kring pandemin vinter 2021 för anställda och konsulter som utför arbete åt Naturturismföretagen

Dessa rutiner har tagits fram för att i möjligaste mån skydda anställda, konsulter som utför arbete åt föreningen samt kunder. Rutinerna grundar sig på de restriktioner som Folkhälsomyndigheten meddelade den 8 december 2021. Rutinerna kan komma att förändras om ytterligare restriktioner tillkommer.

Förutom som ett led i att följa Folkhälsomyndighetens restriktioner är också syftet med rutinerna att möjliggöra en fortsatt öppen verksamhet med bland annat företagsbesök.
– Alla anställda uppmanas att vara extremt noggranna och var hemma med god marginal vid minsta symptom.
– Går det att utföra sina arbetsuppgifter hemifrån, är detta att föredra så länge FHM rekommenderar detta.
– För verksamheten prioriteras driftsbesök, större sammankomster ska besökas/genomföras sparsamt.
– I de fall anställda visats i utrymmen där det ej är möjligt att hålla avstånd ska munskydd och handsprit användas.
– I det fall anställda åker i samma bil ska de som färdas i bilen genomföra ett självtest av typen antigen för Covid 19 innan avfärd. Munskydd ska oavsett användas av alla individer i bilen.
– De företag vi besöker ska erbjudas att vi självtestar oss innan ankomst.
– Vid besök ska avstånd hållas mellan anställd och besökare. Går det inte at hålla avstånd används munskydd.
– Handskakningar undviks och alternativa hälsningar utvecklas.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla och envar att hålla avstånd till andra människor i offentliga miljöer, särskilt inomhus. Det gäller även dig som är vaccinerad.
Rekommendationen riktar sig till barn och vuxna.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla vuxna att om möjligt undvika trängsel i kollektivtrafik genom att välja att resa andra tider än i rusningstrafik eller använda andra färdsätt, som till exempel att gå, cykla eller åka bil.

Myndigheten rekommenderar vuxna att använda munskydd i kollektivtrafiken om det inte går att undvika trängsel.

Arbetsgivare rekommenderas att:
– Underlätta för sina anställda att vaccinera sig och informera om vikten av att stanna hemma när man får symtom.
– Göra det möjligt för anställda att hålla avstånd till varandra till exempel på möten, i fikarum och omklädningsrum. Undvika större samlingar inomhus med många deltagare.
– Göra det möjligt för anställda att i viss utsträckning arbeta hemifrån när arbetet så tillåter.

Naturturismföretagens artiklar rörande corona

Till artiklarna

Prenumerera på vårt nyhetsbrev