Naturturismföretagen verkar för kunskapspridning, inspiration och utveckling som rör natur- och ekoturism. 

Plats ikon

Publikationer

Naturturismföretagen verkar för kunskapspridning, inspiration och utveckling som rör natur- och ekoturism.  Här samlar vi aktuella publikationer.

Nationell naturturismstrategi

NYA JOBB, LANDSBYGDSUTVECKLING OCH EXPORTINTÄKTER.

Det finns en stor näringsmässig potential i utvecklingen av svensk naturturism.

För att ta tillvara på denna potential krävs en långsiktig strategi och politiska beslut som skapar rätt förutsättningar för att utveckla hållbara och konkurrenskraftiga företag inom naturbaserad turism samt attrahera fler internationella besökare.

Ladda ned strategin här >

European Tourism Labelling, Europaparlamentets rapport, 2018

Studien tittar närmare på olika märkningssystem för hållbarhet och kvalitet för Europas besöksnäring. Här framhålls den svenska ekoturismmärkningen Nature’s Best Sweden som föregångare och är ett av sex nationella märkningssystem i studiens sammanställning över goda exempel.

 

Ladda ned studien här >

 

 

Med naturen som arbetsgivare - En handbok för entreprenörer inom naturturism

Naturturismens tid är nu. Efterfrågan på hållbara upplevelser ökar och Sverige har fantastiska möjligheter att nyttja naturen för friluftsliv och turism. Detta är en handbok för dig som funderar på att starta eller redan driver företag kopplat till naturturism.

 

 

Ladda ned handboken här >

Samverkan på Kullaberg

Presentation av pilotverksamheten Samverkan på Kullaberg. En gemensam satsning för att tillgängliggöra Kullabergs natur för prioriterade målgrupper. – Länsstyrelsen Skåne

Ladda ned presentationen >

Branshriktlinjer för utomhusmatlagning

Branshriktlinjerna för utomhusmatlagning togs fram 2013. Arbetet med en uppdatering av dem pågår och kommer bli klar under 2023.

Ladda ner riktlinjerna >

Nationell enkät om utbildningar inom friluftsliv och naturturism 2022

Naturturismföretagen fick i uppdrag av Naturvårdsverket att göra en undersökning för att kartlägga utbud och trender i utbildningar inom naturturism och friluftsliv 2022.

Ladda ner rapporten >>

Prenumerera på vårt nyhetsbrev