Miljöarbete är grunden för all ekoturism. Unika natur- och kulturvärden är basen för ekoturism. Dessa ska nyttjas långsiktigt och skyddas från skadlig miljöpåverkan. En stor andel gäster förväntar sig dessutom att en godkänd ekoturismföretagare är ett föredöme på miljöområdet. En genomtänkt plan är nyckeln till ett framgångsrikt miljöarbete, som både ger miljövinster, marknadsföringsfördelar och bättre kvalitet för besökarna.

Varför fokus på miljöarbetet?

Det finns flera skäl för varje turismföretag att miljöanpassa verksamheten, här är några exempel;

  • Miljöarbete signalerar högre kvalitet. Undersökningar visar att många är villiga att betala något mer för miljömärkt turism. Gästernas främsta motiv är emellertid inte längtan efter en snålspolande toalett, utan förväntningen att ett miljömedvetet företag också har bra koll på kvalitet och säkerhet.
  • Miljöarbete sparar pengar. Miljö och ekonomi hänger ofta samman. Ny teknik är många gånger resurs- och energisnålare, och kan på sikt spara tusenlappar.
  • Miljöarbete höjer kvaliteten på upplevelserna. En elmotor på båten och alkylatbensin i tanken är exempel på två miljöinvesteringar som ger tystare båtfärd och minskade utsläpp från skotern. Förbättringar som inte bara minskar miljöpåverkan, utan också ger besökaren ett mervärde.
  • Miljöarbetet förbättrar även för anställda. Effektivare och tystare motorer, mindre skadligt bränsle förbättrar inte bara besökarens upplevelse, utan minst lika viktigt är att arbetsmiljön för företagets personal blir bättre.
Citat ikon

Miljöarbete är grunden för all ekoturism. Unika natur- och kulturvärden är basen för ekoturism. Dessa ska nyttjas långsiktigt och skyddas från skadlig miljöpåverkan.

Plats ikon

Hur gör man en miljöplan?

Att göra en miljöplan är en komponent i företagets ansökan till Nature’s Best. Om ert företag redan har en egen miljöplan, ska den givetvis användas. Men stäm av mot vår mall, så att all väsentlig information finns med.

Utveckla gärna miljöplanen tillsammans med några av företagets medarbetare. Finns det tillgång till en utomstående expert/miljökonsult blir resultatet ofta bättre, men prislappen också dyrare. Undersök om det finns något regionalt projekt, där små och medelstora turismarrangörer tillsammans utvecklar sitt miljöarbete.

Grunden för allt organiserat miljöarbete är att ringa in företagets största miljöpåverkan och utifrån sina egna förutsättningar ta fram en åtgärdsplan.

Inför ansökan till Nature’s Best föreslår vi att ni funderar över följande frågor.

1. Hur ser företagets miljöpåverkan ut och vilka är de största problemen?
2. Vad ser gästerna av detta och vad upplever gästerna som miljöproblem?
3. Finns det särskilda symbolfrågor, som exempelvis användning av engångsmaterial, som kanske ska åtgärdas i första hand?
4. Vilka miljöproblem kan företaget åtgärda på kort sikt och till vilket pris?
5. Vad kan vänta och åtgärdas på längre sikt, och hur stor är den ungefärliga prislappen?
6. Finns det miljöproblem som med fördel åtgärdas tillsammans med andra?
7. Vilket är företagets nätverk i form av exempelvis lokala miljövänner och tekniska experter?

Resultatet blir en lista över företagets miljöpåverkan, och utifrån företagets verksamhet, ekonomi, miljövinster, gästernas perspektiv och andra faktorer utformas en åtgärdsplan över vad som ska göras på kort respektive lång sikt, vem som ansvarar och hur mycket det ska kosta.

Ikon hjärta

Ansök till Nature's Best®

Är du beredd att ta ditt företag i en hållbarare riktning?

Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev