Naturturism är förflyttad konsumtion i form av aktiviteter, boende, måltider och andra turismtjänster där själva naturupplevelsen är i centrum

Nationell naturturismstrategi, 2018

Natur- och Ekoturism

Svensk naturturism och ekoturism växer och får en allt större lokal betydelse för nya jobb och företag på landsbygden samtidigt som näringens företag med sina innovativa upplevelser ökar Sveriges internationella attraktion och synlighet samt lockar resenärer från hela världen där stora exportintäkter bidrar till det Svenska välståndet.

SVENSK NATUR BIDRAR MED 56 MILJARDER TILL STADSKASSAN

Vi tycker att det är rimligt att påstå att var fjärde internationella besök sker på grund av svensk natur. Eftersom utländska besökares konsumtion i Sverige under 2016 uppgick till 119,6 miljarder kronor, skulle svensk natur då bidra med exportintäkter på runt 30 miljarder kronor per år.

Naturen spelar också en avgörande roll för svenskarnas val av resmål under sommar, vinter och årets övriga helger.
Kanske är vi själva lite hemmablinda, men att hävda att naturen i bred bemärkelse är ett avgörande skäl för var femte resa, borde inte vara någon överdrift. Under 2016 spenderade svenska fritidsresenärer drygt 130 miljarder, vilket i så fall innebär att svensk natur bidrog med ytterligare 26 miljarder kronor årligen.

Tillsammans blir det 56 miljarder kronor, som vår natur bidrar med till Sveriges besöksnäring.

Mer utförlig redovisning av beräkning här >

 

Citat ikon

Ekoturism är ansvarsfullt resande som bidrar till skyddet av naturmiljöer och till lokalbefolkningens välbefinnande

Vad räknas som naturturism?

Det finns ingen global vedertagen definition som beskriver naturturismnäringen. Vi använder en gemensamt formad definition som återfinns i Visit Swedens förstudie ”Hållbar naturturism och ekoturism på landsbygden” samt Nationell naturturismstrategi (lanseras sommaren 2018):

”Naturturism är förflyttad konsumtion i form av aktiviteter, boende, måltider och andra turismtjänster där själva naturupplevelsen är i centrum.”

Definitionen omfattar både utomhusaktiviteten och de kringaktiviteter som skapar intäkter, jobb och skatteintäkter för svensk besöksnäring på landsbygden.

VAD RÄKNAS SOM EKOTURISM?

I naturturism ingår Ekoturism, där entreprenörerna gör aktiva val och insatser för att bredare bidra till de många globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030. Ekoturism definieras utifrån ”TIES, The International Ecotourism Society” definition:

”responsible travel to natural areas that conserves the environment, sustains the well-being of the local people, and involves interpretation and education”

”Ekoturism är ansvarsfullt resande som bidrar till skyddet av naturmiljöer och till lokalbefolkningens välbefinnande”.

I Sverige har Naturturismföretagen anammat denna definition genom kvalitetsmärkningen Nature’s Best.

 

En alternativ beskrivning, men med samma innebörd:

”Environmentally responsible travel to natural areas, in order to enjoy and appreciate nature (and accompanying cultural features, both past and present) that promote conservation, have a low visitor impact and provide for beneficially active socio-economic involvement of local peoples.”

(IUCN, International Union for Conservation of Nature)

 

 

Mer naturturism i Sverige

Turismen växer globalt och enligt Adventure Travel Trade Association (ATTA) är naturturismen det segment som växer snabbast.

Sverige har stor potential att öka antalet utländska besökare som vill uppleva hållbar naturturism. Det är en attraktiv position som ger tillväxt i hela landet och skapar fler jobb på landsbygden.

Allt fler internationella gäster söker genuina, men bekväma och lättillgängliga naturupplevelser. Nio av tio i Visit Swedens målgrupp Den Globala Resenären vill uppleva naturen på sin Sverigeresa.

Sverige har en stark naturprofil hos utländska resenärer och den främsta associationen till Sverige är ett vackert land med unik orörd natur, tillgänglig för alla. Öppenhet, frihet och hållbarhet rankas också högt.

Adventure Travel Trade Association, ATTA, en internationell medlemsorganisation för naturturism, pekar ut ”adventure travel” som en av de snabbast växande områdena inom turism, där hållbara initiativ uppmuntras och resenärer stödjer lokala ekonomier.

Källa: Visit Sweden

Målbild - Sverige topp tre i världen!

Ett nationellt kommunikationsmål är definierat av Visit Sweden där visionen är att Sverige efter 2019 ska vara en av de tre främsta hållbara naturdestinationerna för målgruppen.

För att nå dit ska:

  • Sveriges position inom hållbar naturturism stärkas
  • målgruppen ska inspireras och engageras av Sverige som hållbar naturdestination
  • det ska vara enkelt för målgruppen att planera och boka naturupplevelser i Sverige.

Många utländska besökare fascineras av svenskarnas närhet till naturen, och som turist i Sverige kan man ägna sig åt naturupplevelser på samma sätt som svenskarna själva. I kommunikationen om svensk natur utgår Visit Sweden från den svenska naturnära livsstilen och bygger budskapen runt ett kreativt kommunikationskoncept, Human Nature.

Källa: Visit Sweden

Citat ikon

”De naturfokuserade nyfikna resenärerna”

Plats ikon

Naturintresserad målgrupp

Visit Sweden har identifierat en målgrupp – ”De naturfokuserade nyfikna resenärerna” som mottagare för Sverigemarknadsföringen inom Naturturismprogrammet.

Målgruppen har ett stort intresse för svensk kultur och livsstil och vill göra så mycket som möjligt under sin vistelse i Sverige.

  • De är intresserade av naturen och det är de enkla och lättillgängliga äventyren som lockar.
  • De vill också lära sig mer om hur svenskar spenderar tid i och hämtar kraft från naturen.
  • De Naturfokuserade Resenärerna utgör 22 procent av samtliga globala resenärer på Visit Swedens 11 prioriterade marknader. Det motsvarar drygt 25 miljoner personer som potentiell målgrupp.

Den absolut största andelen i målgruppen Natur återfinns i Tyskland, följt av USA. De naturfokuserade resenärerna har nedan fördelning i drivkraftssegmenten.

De naturfokuserade resenärerna

43%

11 miljoner personer av de Naturfokuserade Resenärerna är Nyfikna upptäckare.

Har en stor nyfikenhet på svensk kultur och de vill se och göra så mycket som möjligt på sin Sverigesemester. De upptäcker gärna nya Städer och platser och vill gärna lära sig något nytt om Sverige när de är här.

28%

7 miljoner personer av de Naturfokuserade Resenärerna är Aktiva naturälskare.

De aktiva naturälskarna drivs av ett intresse för den svenska naturen, där de vill vara aktiva men också njuta av lugnet och stillhet som naturen erbjuder.

24%

6 miljoner personer av de Naturfokuserade Resenärerna är Vardagsmitande livsnjutare.

Vardagssmitande livsnjutare Vill framför allt koppla av, slippa rutiner och känna sig fria på sin Sverigesemester. De njuter gärna av god mat och dryck under semestern. Gemenskapen är viktig för dem, att ha roligt och att uppleva nya saker tillsammans med de man reser med.

Trender som driver på efterfrågan på naturupplevelser

Ökad medellivslängd med bibehållen hälsa ett fortsatt aktivt liv, en generell högre levnadsstandard, ökad urbanisering samt teknikutvecklingen är alla faktorer som påverkar efterfrågan på naturturism. Dessa faktorer alstrar ”energi” vilket genererar förändrade krav på produkter, service och upplevelser.

De viktigaste trenderna som påverkar inkommande naturturism till Sverige är främst:

  • Semestern som en tid för personlig utveckling.
  • ”Soft-adventure” – ökad efterfrågan på bekväma och tillrättalagda naturupplevelser.
  • Längtan till naturen och äkta upplevelser i en alltmer stressad värld.
  • Ökad insikt om vikten av en hälsosam livsstil

Semestern som en tid för personlig utveckling

Tidigare var fritiden/semestern ett tillfälle för vila inför vardagens hårda slit. Enligt det globala trendföretaget Future Foundation förändras detta då många idag istället behöver utmaningar och en aktiv fritid för att orka med den psykiska stressen i vardagen. Förutom njutning och verklighetsflykt vill allt fler att fritiden ska bidra till personlig utveckling, lärande och självförverkligande i nära anslutning till god mat, hälsa, träning, livsstil och livsbalans.

”Soft-adventure” – ökad efterfrågan på bekväma och tillrättalagda naturupplevelser

Allt fler vill också ha det mer tillrättalagt även om vi befinner oss ute i naturen. Upplevelsen får gärna vara paketerad med fokus på hög säkerhet, bekvämlighet och erbjuda det senaste inom det specifika området. Ett ”soft adventure” kan vara en friktionsfri kombination av aktivitet/upplevelser i naturen och god mat, service och komfort.

Längtan till naturen och äkta upplevelser i en alltmer stressad värld

Vi törstar mer efter äkta upplevelser – en motreaktion till stressad vardag med ökad konsumtion och slit-och-släng-mentalitet. ”Äkthet” uppstår när besökaren får chans att komma nära i mötet med naturen, lokalbefolkningen och den lokala kulturen. Mötet ger en djupare känsla av förändrad inre riktning och att man lärt sig något nytt. Även mer begränsade möten kan kännas som stora upplevelser.

Ökad insikt om vikten av en hälsosam livsstil

Konsumenten har börjat anamma en mer hållbar livsstil. Betalningsviljan för miljövänliga alternativ har länge varit svag men då hållbarhet och miljöfrågor nu alltmer kopplas ihop med den egna hälsan blir frågorna automatiskt mer relevanta.

Naturen läker

Att vistas i naturen kan vara stärkande för både kropp och själ. Forskare undersöker sambanden om naturen kan skydda mot en lång rad sjukdomar som depression, diabetes, övervikt, hjärtkärlsjukdomar och cancer. Gåtan till naturens helande kraft och naturens förmåga att höja immunförsvarets funktioner har beteendeforskare vid University of Illinois studerat. I deras studier har det framkommit att den moderna människan lever i en stressig vardag där kroppens kamp- och flyktmekanismer aktiveras och stänger ner funktioner som inte är absolut nödvändiga, inklusive immunförsvaret.

Det omvända händer däremot när vi vistas i naturen – en känsla av ”lugn och ro” infinner sig och kroppen kan ägna sig åt långsiktiga reproducerande åtgärder vilket bland annat bygger upp immunförsvaret.

Källa: Visit Swedens förstudie “Hållbar natur- och ekoturism”

Läs mer:

Hållbar naturturism och ekoturism på landsbygden.
VisitSwedens förstudie (2016) som genomförts för att kunna identifiera Sveriges potential inom naturturism och utveckla en handlingsplan. Förstudien innehåller en massa matnyttigt för såväl näring som naturturismens främjare. Läs mer om exempelvis trender, konkurrenter, målgrupper mm.

Ett land att besöka
400 sidor betänkande av utredningen Sveriges Besöksnäring (2017) som presenterar förslag till en samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring.

Utredningen föreslår att regeringen föreslår att riksdagen fattar beslut om ett nytt övergripande politiskt mål för hållbar turism och växande besöksnäring: att öka besöksnäringens och turismens bidrag till hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling i hela landet. Utredningsarbetet har haft som utgångspunkt att det är mycket viktigt att de tre hållbarhetsperspektiven hanteras i en helhet så att politiska krav som ställs på miljömässig och social hållbarhet balanseras med stimulanser för ekonomisk hållbarhet.

 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev