Ekoturism är kvalitetsturism. Gästen ska kunna lita på att Nature’s Best håller hög kvalitet rakt igenom. Med kvalitet menas förmågan att tillfredsställa och helst överträffa gästens och omgivningens förväntningar. 

Nature’s Best företag kännetecknas av ansvarsfull och trovärdig marknadsföring, god betalningsetik, att nödvändiga tillstånd finns och att papper är i ordning. Omvärlden ska kunna räkna med att Nature’s Best företag är professionella och tillförlitliga affärspartners. Företaget vinnlägger sig om att förbättra kvaliteten i sin verksamhet. De vill utveckla sitt produktutbud och bedriva trovärdig marknadsföring. När marknadsföringen gäller utländska gäster har företaget och guiderna relevanta språkkunskaper. Företaget utvärderar fortlöpande besökarnas synpunkter. Direkt feedback från gästerna fungerar också som en kvalitetsmätare för Nature’s Best. 

Gästens upplevda kvalitet beror till stor del på företagets värdskap, omtanke, omsorg om detaljer, serviceanda och ödmjukhet. Dessa är mjuka värden som har en avgörande betydelse för gästens intryck av kvalitet hos företaget. Mjuka värden är inte alltid lätta att bedöma och värdera, men bedöms efter bästa förmåga av företagsrådgivare och märkningsansvarig. 

Nature’s Best ansluter sig så långt som möjligt till redan existerande etablerade, branschspecifika säkerhetskrav och system. Nature’s Best företag bedriver ett seriöst säkerhetsarbete och har väl fungerande säkerhetsrutiner för eventuella olyckshändelser. 

Kriterier

Kvalitet och Trygghet

KT 1
Företaget har tillgång till guider med minst två års professionell erfarenhet av relevant guidning i känslig och riskfylld miljö.
KT 2
Företaget har företagsorganisationsnummer och F/FA-skattebevis, som bifogas ansökan.
KT 3
Företaget har alla nödvändiga försäkringar. Till exempel ansvarsförsäkring. Ange bolag och försäkringsnummer.
KT 4
Resegaranti finns enligt Resegarantilagen när det krävs.
KT 5
Tillräckliga kommunikationsmöjligheter säkerställs vid vistelse i terrängen med jaktradio, VHF, mobil- eller satellittelefon.
KT 6
Företagets marknadsföring är ansvarsfull, trovärdig och sanningsenlig och skapar rimliga förväntningar på resmål och Verksamhet.
KT 7
Företaget arbetar ständigt med att höja kvaliteten på Verksamheten.
KT 8
Företaget betalar fordringar inom avtalad tid.
KT 9
Företaget kan erbjuda bokningsbara och prissatta resepaket.
KT 10
Företaget har en egen webbnärvaro där verksamheten och resepaket finns beskrivna.
KT 11
Företagets PR-material har kvalitet och väcker reslust i text, form, ljud och bild.
KT 12
Företagets affärsidé och unika erbjudande är i korthet:
KT 13
Företagets värdskapspolicy i korthet:
KT 14
En riskanalys har gjorts och rutiner finns för oönskade händelser i Verksamheten. Det gäller exempelvis brand, oväder, förseningar, olyckor och sjukdomar. Företaget ber Gästerna ange eventuella hälsoproblem, som kan ha betydelse under vistelsen. Fullgoda kommunikationsmöjligheter är säkerställda vid vistelse i terrängen.
KT 15
Personal i ledarledd grupp i fält har utbildning och kunskaper i Första hjälpen ABC och Hjärt-Lungräddning, samt eventuella extra livräddningskunskaper, beroende på aktivitet. Säkerhets- och sjukvårdsutbildning erbjuds relevant personal och underleverantörer.
KT 16
Riskfyllda moment leds av speciellt utbildade och kunniga guider.
KT 17
Vid behov dokumenterar Företaget i början av varje guidad tur namn och telefonnummer till gästernas närmast anhöriga.
KT 18
Verksamhetens resepaket innehåller: antal dagar/datum, pris; vad som ingår av kost, logi, guidning, lokala transporter, transfers; förslag taxi/tåg/buss- eller flygresa; var Företaget vill att gästen ska checka in och hur gästen tar sig dit; var vistelsen/upplevelsen börjar och slutar; huvudsakliga upplevelser. Det vill säga ett bokningsbart, prissatt och i bifogat PR-material tydligt presenterat resepaket.
KT 19
Alla gäster erbjuds att lämna synpunkter på upplevelsen på för gästen lämpligt sätt.  Företaget uppmuntrar synpunkter om ekoturismkvaliteter. Företaget uppmuntrar gäster att lämna omdömen på rating sajter och sociala media.
KT 20
Om tamdjur används under arrangemangen till exempels hundspannshundar, dragrenar eller ridhästar behandlas de på ett värdigt och fullgott sätt enligt Djurskyddslagens föreskrifter och med djurhållningsetiskt höga ambitioner. Företaget bör vara ett föredöme inom djurhållning oavsett vilka djur som avses.
KT 21
Djurhållningen har inspekterats och godkänts av myndigheterna. Inspektionsprotokollet visas vid granskningsbesök.
KT 22
Anläggningar som används i Verksamheten är rena, prydliga och städade.
KT 23
Företaget har en upprättad rutin för att besvara kundförfrågningar inom 24 timmar.
KT 24
Företaget låter genom studiebesök andra entreprenörer lära sig om kvalitetssäkrad ekoturism. 

 

Nature’s Best 6 grundprinciper

 

(klicka på ikonerna för att läsa mer)

Prenumerera på vårt nyhetsbrev