Nature’s Best transfer, transport och leddragning med snöskoter

Syftet med dessa temakriterier är att minimera störningar och slitage genom att anpassa användandet av snöskoter i turistisk verksamhet. För många företagare som bedriver naturbaserad turism i landets nordligaste delar är snöskotern ett ovärderligt verktyg som används för transporter av materiel, leddragning samt transfer av gäster. Detta samtidigt som problemen i form av körskador på naturen och störningar för djur och människor ökar.

Nature’s Best ställer höga krav på maskinernas miljöanpassning, på det sätt de körs och på företagets ansvar. Avgörande är att bäst miljöanpassade teknik används vad gäller maskiner, bränslen och oljor, att en ansvarig guide leder transporten, att det rör sig om små grupper, och att körning bara sker längs godkända skoterleder och i tillåtna områden. Före start måste deltagarna mycket noga informeras om vilka regler som gäller och hur man ska klä sig. Nature’s Best kommer att vara mycket restriktiv mot arrangemang som inte mycket noga följer dessa råd, eller som orsakar klagomål från andra intressen.

Kriterier

Nature’s Best transfer, transport och leddragning med snöskoter (dispenser kan medges)

NBSK 1
Företaget lever upp till baskraven i Nature’s Best.

NBSK 2
Företaget har en miljökonsekvensbeskrivning samt en åtgärdsplan för den påverkan skotertransporterna förorsakar.

NBSK 3
Snöskoter används enbart för materialtransport, spårdragning, säkerhetsbackup och transfer.

NBSK 4
Samtliga snöskotrar som används av företaget drivs av bränsleeffektiva motorer. Elmotor, fyrtaktsmotor alternativt tvåtaktsmotor med nyare typ av insprutningsteknik. 

NBSK 5
Samtliga snöskotrar som används av företaget genomgår regelbunden service.

NBSK 6
Körning sker i enlighet med Terrängkörningslagen och Terrängkörningsförordningen. Lokala zoneringsbestämmelser eller rekommendationer följs.

NBSK 7
Vid körning i, och i anslutning till lavinterräng skall ansvarig guide ha genomgått minst SVELAV-1 utbildning. 

NBSK 8
Ansvarig guide finns med hela tiden. Denne innehar förarbevis för snöskoter (vid enbart materialtransport räcker det med B-körkort utfärdat före 1: a januari 2000). Ansvarig guide kan bivackering, har en grundläggande kunskap om fordonets mekanik och kan åtgärda enklare fel. Ansvarig guide är utbildad i Första hjälpen ABC och har kunskaper i livräddning vid isolycka och i hur man hanterar köldskador.

NBSK 9
Information om lämplig klädsel och utrustning för personlig säkerhet finns beskrivet i produktblad samt ges vid bokningsbekräftelse. Godkänd skyddshjälm, varma ytterkläder, ögon/ansiktsskydd, mössa, handskar och skor till samtliga deltagare tillhandahålls av företaget.

NBSK 10
Utrustningslista:

  • Första hjälpen
  • Kommunikation med tillfredställande täckning (mobiltelefon, satellittelefon) 
  • Verktygskit
  • Slitdetaljer och reservdelar.
  • Värmefiltar till samtliga deltagare
  • Spade

Prenumerera på vårt nyhetsbrev