Nature’s Best Hundspann (dispenser kan medges)

 

Syftet med dessa tematiska kriterier är att bygga upp ekoturism kring hundspann. Utgångspunkten är långsiktiga och hållbara upplevelser där hundspann används för att tillgängliggöra naturen.

Hundspannskörning har inte historiskt funnits i Sverige, traditionen är hämtad från Nordamerika där hundspannen spelade en viktig roll som transportmetod för ursprungsbefolkningen och senare även nybyggare och guldgrävare. I Norden har draghundar framför allt använts som en fritidsverksamhet för att komma ut i naturen med hundar som drar släde eller pulka. Kommersialiseringen av hundspannsturer i Sverige tog fart i början av 1980 talet, pionjärerna som först etablerade sig var erfarna tävlings-, och turåkare med stor kunskap om hundar. Sedan dess har hundspann utvecklats som en del av naturturismen
Hundspannskörningen har mycket att ge gästen, samarbetet hund – människa, tillgängliggörande av naturen och en möjlighet att få uppleva vintern med spår, kyla och mörker under en guides trygga överinseende.

Kriterier

NBD 1 Företaget har minst fyra års erfarenhet från hundslädturism och likaså minst två års erfarenhet från större kennelverksamhet (fler än 12 hundar).

NBD 2 Företaget har tillstånd av länsstyrelse för att ha hundar i yrkesmässig verksamhet i det län som företaget är verksamt i. Tillståndet bifogas ansökan och kan visas upp vid anmodan.

NBD 3 Företagets hundar skall vara ID märkta och registrerad på en ägare i Jordbruksverkets hundregister.

NBD 4 Samtliga hundar är välskötta, vaccinerade och veterinärvårdsförsäkrade genom exempelvis flockförsäkring.

NBD 5 Hundarnas träning är anpassad efter individ och arbetsuppgift. Hundarnas tjänstgöring, träning och återhämtningsperioder planeras, dokumenteras och följs noggrant upp.

NBD 6 Hundarnas kost är väl avvägd och av god kvalitet.

NBD 7 Belastningen för hundarna beaktas vid varje tillfälle. Underlag, vikt på last, träningsnivå styr företagets utformning av turerna.

NBD 8 Hundarna är väl pälsade för de temperaturer som de arbetar i. Hundsockar medföljer under varje tur till varje hund. Vid längre turer finns även hundtäcke, extra selar och extra hundsockar med.

NBD 9 Åtgärder för att hämta hem skadade, uttröttade eller avlidna hundar har förberetts. Till exempel en täckt skoterkälke eller på guidesläde.

NBD 10 Dragselar, draglinor och kälkar hålls i gott skick och inspekteras med jämna mellanrum.

NBD 11 Erfaren guide med två års dokumenterad hundkörningsvana och med natur- och kulturkunskaper leder turerna.

NBD 12 Guiden leder turen på ett sådant sätt att den orsakar minimal störning för naturlivet, andra besöksgrupper, lokalboende, lokal näringsverksamhet (till exempel rennäring) och markägare. Där renar finns i området sökes direkt samråd med berörd sameby.

NDB 13 Guiden kan bivackering och har kunskaper i hur man hanterar köldskador och i livräddning vid isolycka. Genomförs turer i lavinterräng har guiden genomfört SVELAV:s basutbildning för yrkesbruk.

NBD 14 Företagets turer utformas så att tid finns till att ge gästen en bra introduktion med säkerhetsgenomgång. Under turen förmedlas information om områdets natur och kulturvärden.

NBD 15 Vid dagsturer och längre turer har gästen informerats i god tid om lämplig personlig klädsel och utrustning. Förstärkningskläder typ overall, vinterkängor, tumhandskar och pälsmössa erbjuds av företaget.

NBD 16 Vid turer där deltagaren kör sitt eget spann ges en noggrann genomgång med avseende på hänsyn till hund, hundens förmåga och kommunikation, slädens uppbyggnad och broms samt säkerhetsregler under turen.

NBD 17 Första Hjälpen-utrustning för både deltagare och hundar medföljer under varje tur. Guiden har relevant Första hjälpen-utbildning och goda kunskaper i Första hjälpen för hund.

NBD 18 VHF, mobil- eller satellittelefon med tillräcklig täckning för nödkommunikation med basstation/nödhjälp finns tillgänglig vid alla aktiviteter.

NBD 19 Godkända barnhjälmar finns att tillgå om det efterfrågas av gäster.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev