Nature’s Best – Home 

 

Syftet med dessa temakriterier för ekoturismboende är att locka fler natur- och kulturälskare och ekoturister till genuina upplevelser av svensk natur och kultur. Samt vara en vägvisare för människor som vill bidra till en långsiktigt hållbar livsstil. Vi vill profilera boendeanläggningar som möjliggör högkvalitativa natur- och kulturupplevelser genom sin placering, sitt utseende, sitt värdskap och sin service. Boendet är ofta avgörande för resenärens val av destination. Med Nature’s Best Home vill vi stimulera en utveckling där spännande boenden blir viktiga bidrag i profileringen och marknadsföringen av Sverige och våra destinationer.

Natur- och kulturresenären måste ha någonstans att bo på sin upptäcktsfärd genom svenska landskap. Ett ställe där känsla för äkthet, miljömedvetenhet och lokal prägel finns. Ett ställe där kunskapen om ekoturism, natur och kultur är stor. Ett ställe där värdskap och service ger en känsla av välbefinnande.

Nature’s Best Home är navet för olika natur- och kulturupplevelser som kan göras på egen hand, i grupp eller under en kunnig guides ledning. Avgörande för att det ska bli bra ekoturism är att boendeanläggningen har goda kunskaper om områdets natur- och kulturvärden. Det ska finnas en hög kompetens för att tillgängliggöra natur och kultur på ett hållbart sätt. Anläggningen ska vara väl förankrad i den lokala ekonomin och man ska kunna relevanta säkerhetsaspekter.

Ekoturism sker inte alltid med en kunnig guide. Förmedling av kunskaper kan ske på många sätt. Till exempel genom bildspel eller föredrag, via kunnig personal i receptionen, med hjälp av lokalt anpassade utställningar, broschyrer och så vidare. Det avgörande är att kunskaperna finns och aktivt erbjuds gästerna. Vidare ska anläggningen ta fram tips, råd och information som både styr och underlättar gästens egen upptäcktsfärd i omgivningarnas natur- och kulturvärden.
Men ett Nature’s Best Home prioriterar också att rekommendera och samarbeta med Nature’s Best godkända aktivitetsföretag.

Nature’s Best Home kan se ut på många vis. Allt ifrån enkla tältlösningar och eremitkojor till välutrustade herrgårdar, fjällstationer och femstjärniga hotell. Gemensamt är att de är välförankrade i den lokala ekonomin, bedriver ett genomtänkt miljöarbete, aktivt värnar om natur- och kulturvärden och erbjuder ett gott värdskap. Allt i enlighet med Nature’s Best sex grundprinciper.

Nature’s Best Home kommer företrädesvis att finnas på svensk landsbygd nära naturen, vara av mindre storlek och ha en design, stil och form som smälter in i den omgivande miljön. Men vi vill också välkomna spännande historiska boendekoncept som tillgängliggör unik svensk kultur.

När företag granskas enligt Nature’s Best Home är det en fördel om de har godkänts av Svanen, ISO, Green Key, KRAV, EU Ecolabel, GSTC/Earthcheck mm. Den här typen av märkningar underlättar mycket processen att bli ett Nature’s Best Home. Det underlättar också om de är med i Visita.

Kriterier

Nature’s Best Home

Typ av anläggning påverkar i vilken utsträckning företaget behöver leva upp till kriterierna.

NBH 1
Företaget är godkänt enligt Nature’s Best baskriterier.

NBH 2
Det är lätt att komma till relevant natur och kultur från anläggningen.

NBH 3
Företaget prioriterar att arbeta med Nature’s Best godkända aktivitetsföretag och andra Nature’s Best Home. Företaget prioriterar de som är kvalitetsmärkta med Nature’s Best.

NBH 4
Företaget tillgängliggör relevant natur och kultur genom att aktivt informera och tipsa om områdets natur- och kulturvärden. Informationen kan vara i form av foldrar, kartor, muntliga tips, bildspel, utställningar och så vidare.

NBH 5
Företaget utvecklar produkter och tjänster som utgår från natur- och kulturarvet i området. Aktiviteter behöver inte vara schemalagda.

NBH 6
Information om hur man beter sig avseende natur och kulturarv finns synlig i receptionen eller delas ut till varje gäst.

NBH 7
Information om Nature’s Best och Naturturismföretagen finns tillgänglig och synlig på anläggningen.

NBH 8
Boendeanläggningen bemannas i så hög utsträckning som möjligt med personal som kan ge gästen ytterligare tips, fördjupning och bakgrundsinformation om områdets natur- och kulturvärden.

NBH 9
Utvändigt och invändigt stämmer design in i miljön och passar in i naturen och/eller i den kulturhistoriska omgivningen. Modern arkitektur kan godkännas.

NBH 10
Fastigheten underhålls väl.

NBH 11
Möjligheten finns att få mat under tider som passar aktiviteter för naturintresserade gäster. Många naturupplevelser sker tidigt på morgonen och på kvällen.

NBH 12
Förvarings-, tvätt- och torkmöjligheter finns när det är relevant för gästernas utomhusutrustning och kläder.

NBH 13
Boendestandard som man marknadsför och som gästen förväntar sig möjliggör god
sömn, vila och återhämtning. Sängar och sovrum har hög komfort i relation till typ av
anläggning.

NBH 14
Gäster får information för att minimera risken att man stör lokalbefolkning och
omgivande miljö; samt inte förstör natur- och kulturvärden.

NBH 15
Företagets anställda är medvetna om regler som rör naturskydd, djur- och
fågelskyddsområden och allemansrätten.

NBH 16
Företaget har gjort riskanalyser och skapat relevanta säkerhetsplaner och bestämmelser.

NBH 17
Företagets anställda kan säkerhetsplaner och bestämmelser som är relevanta.

NBH 18
Gäster får en genomgång innan egna utflykter som beskriver terräng, tidsåtgång och
åtgärder vid nödsituationer. Företaget uppmuntrar gäster att lämna färdplan och
kontaktuppgifter.

NBH 19
Företaget strävar efter att kunna erbjuda specialutrustning och särskild information
för naturintresserade gäster, vilka är intresserade av specifika naturupplevelser såsom fiske,
fågelskådning, dykning och så vidare.

NBH 20
Företaget strävar efter att kunna erbjuda guide med specialistkompetens. Till exempel fiskeguide, forskare, arkeologer, dyklärare, bergsguide och så vidare.

NBH 21
Ett system finns för att uppmuntra besökare att bidra till minskade CO2-utsläpp. Till
exempel genom klimatkompensation.

Nature’s Best Home på exportmarknaden
Typ av anläggning påverkar i vilken utsträckning företaget behöver leva upp till kriterierna.

NBH 22
Minst en anställd på anläggningen kan prata grundläggande engelska.

NBH 23
Företaget har en engelskspråkig hemsida.

NBH 24
Minst en anställd som bokar är bra på att tala och skriva engelska.

NBH 25
Företaget paketerar reseprodukter eller är partner i produktpaket.

NBH 26
Företaget kan erbjuda provision på sina priser till researrangörer och andra återförsäljare.

NBH 27
Det finns rum med dubbelsängar eller sängar som kan sättas samman till
dubbelsäng, samt dusch och toalett på rummet. Rum utan dusch och toalett på rummet har badrum och toaletter på samma våningsplan.

NBH 28
Företaget kan erbjuda daglig service avseende städning.

NBH 29
Företaget samarbetar med Nature’s Best vid visningsresor för researrangörer, andra återförsäljare och media. Samarbetet kan innebära att anläggningen erbjuder boende eller boenderabatt, måltider, transporter och annan service – efter överenskommelse med Nature’s Best.

NBH 30
För researrangörer och andra återförsäljare har arrangören en engelsk
försäljningsmanual för att tillgodose deras informationsbehov avseende
anläggningens läge, natur- och kulturupplevelser, bekvämligheter och viktig information om destinationen som sådan.

NBH 31
Anläggningen har på ett rimligt sätt tillgängliggjorts för människor med
funktionsnedsättningar när det är möjligt och relevant.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev