Så kan markägare och turistföretag öka den lokala tillväxten

2020-04-21

En nyckel till hållbar och framgångsrik naturturism är samarbeten och avtal mellan markägare och turistföretagare. En ny vägledning, Turism på annans mark, ska hjälpa parter som har olika perspektiv att mötas och förhoppningsvis skapa framgångsrik och hållbar turism tillsammans.

Coronaviruset har lagt ett mörkt täcke över Sveriges naturturism eftersom människor reser och umgås mindre. Men samarbetsorganisationerna bakom ett nyproducerat material som riktar sig till markägare och turistföretagare hoppas att coronakrisen kan öppna för nya preferenser och mer turism i Sveriges natur:

”Med Turism på annans mark lägger vi grunden för en utveckling av hållbar turism i Sverige efter corona, som baseras på hållbarhet och respekt för varandras verksamheter.”

Viktigt med skriftliga avtal
När en bra relation mellan markägare och turistföretag byggts upp ökar möjligheten för samverkan kring till exempel transporter, lokaler, arbetskraft, byggnation av vindskydd och kojor samt draghjälp för ökat antal kunder till bondens gårdsbutik. Naturturismföretagen i sin tur gynnar ofta både bygden och kommunen genom bättre underlag för infrastruktur, bidrag till underlag för skola och sjukvård, sätter bygden på kartan och leder till mer ordning och reda i naturen.

”För att lyckas behöver markägare och turistföretagare förstå den andres perspektiv och ramar, samverka på ett strukturerat sätt och använda skriftliga avtal. Allt detta finns samlat i den nya vägledningen, säger samarbetsorganisationerna bakom Turism på annans mark.”

De senaste åren har det pågått planering och igångsättande av naturturism-projekt runt om i landet. Dessa ska ge intäkter till samhället, skapa livskvalitet för lokalbefolkning, bidra till bättre hälsa och göra så att besökare kan bli ambassadörer för svensk naturturism. I dessa sammanhang förekommer bland annat leddragningar, både att gamla leder rustas upp och att nya byggs. Detta påverkar en rad markägare och andra näringar. Det är i sådana sammanhang Turism på annans mark kan bidra med spelregler för att undvika konflikter och överexploatering.

Samarbeten skapar hållbarhet
Samarbeten är också viktiga för att undvika nedsliten och skadad natur, så kallad hyperturism. Med rätt målsättning är det möjligt att verka med respekt för naturen. En tydlig rekommendation i Turism på annans mark är att alla naturturismföretag gör en hållbarhetsanalys av sin verksamhet.

Handledningen har tagits fram i samarbete mellan Naturturismföretagen, Lantbrukarnas Riksförbund, Sveriges Jordägareförbund och Visit Dalarna. Projektet är finansierat av Jordbruksverket genom EUs jordbruksfond för landsbygdsutveckling samt Tillväxtverket.

”Vi är jätteglad att ha en färdig vägledning efter flera års samarbete för naturturismen på den svenska landsbygden. Den blir till stor hjälp för turistföretagare och markägare som vill skapa hållbar turism som bägge parter är nöjda med, säger samarbetsorganisationerna.”

 

Palle Borgström, förbundsordförande Lantbrukarnas Riksförbund

Annika Fredriksson, ordförande Naturturismföretagen

Gunnar Palme, ordförande Sveriges Jordägareförbund

Charlotte Blum, ordförande Visit Dalarna

 

Här kan du ladda ned handboken Turism på annans mark >

 

Kontakt för mer frågor:

Lantbrukarnas Riksförbund, Björn Galant, 070 638 95 58

Naturturismföretagen, Annika Fredriksson, 070 512 23 46

Sveriges Jordägareförbund, Anders Grahn, 070 33 99 252

Visit Dalarna, Ulf Backéus, 010 600 29 33

 

LÄS MER:

Om projektet Turism på annans mark >

Turism på annans mark på höstturné >

Verkstad i projektet Turism på annans mark >

Samverkan bakom nytt ramverk för turism på annans mark >

Dan Jonasson, nygammal medarbetare anmäler för tjänstgöring >

”Turismen i Sveriges natur måste styras upp”, debattartikel i Svenska Dagbladet (betal-länk)Fler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev