”Turism på annans mark” på höstturné

2019-07-29

I höst kommer projektmedarbetarna i ”Turism på annans mark” att turnera i Sverige för att samla in och sammanställa kunskap om turismföretag och markägares villkor och behov av samarbete. Ni som är engagerade i dessa frågor är välkomna att anmäla ert intresse. Platserna är begränsade och det är turistföretag och markägare som bjuds in. LRF och Jordägarna kommer att bjuda in markägare och Naturturismföretagen bjuder in turistföretag.

 – Naturturismföretagen ska kunna ge bra råd om hur man kan utveckla turism på annans mark på ett långsiktigt och ömsesidigt bra satt för markägare och turistföretag. Nu samlar vi in erfarenheter från hela landet. I rundabordssamtal träffar vi markägare och turistföretag och diskuterar utmaningar, lösningar och goda exempel, säger Dan Jonasson, projektledare Turism på annans mark.

 Detta handlar det bland annat om:

Strategiska frågor

 • Vilka hot och möjligheter kan naturturism innebära för markägare?
 • Vilka utmaningar och lösningar ser naturturismföretagare?
 • Allemansrätten och kommersiell turism på privat mark. Synpunkter?
 • Hur mäter och styr vi naturturismens expansion (kommersiell turism, föreningslivet och rörligt friluftsliv)?
 • Hur kan det offentliga bidra till problemlösning?
 • Hållbarhetsprogram på destinationsnivå och hos företag: social, ekonomisk, miljömässig och ekologiska hänsyn?
 • Hur förmedlar vi kunskap till markägare och turistföretag?

 

Åtgärdsinriktade frågor

 • Hur kan man planera så att störningar och skador undviks?
 • Finns mätmetoder som kan bedöma och varna för överexploatering av marker?
 • På vilket sätt bör turistföretag inleda förhandlingar med markägare?
 • Goda exempel: turism på annans mark.

 

Preliminärt schema:

Område datum vecka Stad
1.      Norrbotten och Västerbotten 05-sep v 36 Skellefteå
2.      Jämtland/Härjedalen; Västernorrland 12-sep v 37 Östersund
3.      Östergötland; Småland 18-sep v 38 Ödeshög
4.      Gävleborg, Bergslagen och Dalarna 19-sep v 38 Bollnäs
5.      Västra Götaland; Dalsland; Värmland 17-sep v 38 Bengtsfors
6.      Halland, Skåne 16-okt v 42 Ängelholm
7.      Blekinge och Gotland 17-okt v 42 Ronneby

 

 

Projektparter

För Intresseanmälan eller frågor kontakta projektledaren Dan Jonasson, Naturturismföretagen
+46 70-366 33 30, dan.jonasson@naturturism.kund.formsmedjan.se

 

LÄS MER:

Verkstad i projektet Turism på annans mark >

Samverkan bakom nytt ramverk för turism på annans mark >

Fakta om projektet Turism på annans mark >

Dan Jonasson, nygammal medarbetare anmäler för tjänstgöring >

”Turismen i Sveriges natur måste styras upp”, debattartikel i Svenska Dagbladet (betal-länk)Fler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev