Dan Jonasson, nygammal medarbetare anmäler för tjänstgöring

2019-02-18

Dan ”Danne” Jonasson, har anlitats för att bistå vid en pågående revidering av hållbarhetsmärkningen för svenska naturupplevelser – Nature’s Best som kvalitetssäkrar ekoturismföretagens verksamheter, men även verka som projektledare för det efterlängtade projektet ”Turism på annans mark”. Danne kommer närmast från en tjänst på Region Västerbotten där han genomfört hållbarhetsgranskningar av både turistföretag och destinationsorganisationer.

– Danne är en mycket välkommen resurs och medarbetare som tillför en gedigen erfarenhet och kompetens till vår verksamhet där vi dagligdags jobbar för att skapa bättre förutsättningar att driva naturbaserad turism och driva en hållbar utveckling av näringen, säger Joakim Hermansson, generalsekreterare på Naturturismföretagen.

– Nature’s Best har genom åren fått mycket beröm och stått som förebild för ekoturismorganisationer i många länder. Men tiden har tärt på Nature’s Best som system och nu behöver såväl kriteriedokumentet, ansökningsprocess och finansiering ses över och renoveras, säger styrelseordförande Annika Fredriksson och fortsätter:

– Vi är också mycket glada att Danne kommer vara Naturföretagens projektledare i arbetet med att genomföra projektet ”Turism på annans mark” som ska ge turistföretagare och markägare en handledning i hur man kan forma avtal som ger goda partnerskap och lönsamhet för bägge parter. Det är ett mycket viktigt och efterlängtat initiativ som vi tillsammans med våra projektparter LRF – Lantbrukarnas Riksförbund, Jordägarna och Visit Dalarna snart kommer berätta mer om.

Dan Jonasson var styrelseordförande och generalsekreterare på Svenska Ekoturismföreningen (som nu bytt namn till Naturturismföretagen) 2002-2010 och ytterst ansvarig för uppbyggnaden av Nature’s Best. Därefter har han arbetat för att bygga upp kvalitetssäker samisk ekoturism på Svenska Samernas Riksförbund och genomfört hållbarhetsgranskningar av ca 70 destinationsorganisationer och turistföretag i Region Västerbottens regi.

– Jag har varit ute i fält och hållbarhetsgranskat och skapat regelverk sedan 2010. Det har gällt all turism. Stadshotell, små guideföretag, muséer, destinationsbolag mm. Samerna lärde mig att skippa gränser mellan natur och kultur. Företagarna tvingade mig att få kriterier från olika miljömärkningar att fungera i praktiken. Destinationer lärde mig att samordna med myndigheterna, säger Danne.

– Roligt att vara tillbakaNu kör vi.

Här hittar du Dannes kontaktuppgifter.

För dig som vill veta mer om Region Västerbottens hållbarhetsarbete kan ser mer här i filmen VADÅ hållbar turism?   Fler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev