Verkstad i projektet Turism på annans mark

2019-03-31

Äntligen skarpt läge i projektet Turism på annans mark! 2019 blir det verkstad. Det kan gälla båtliv, cykling, ridning, vandring, idrottsevent med mera. Olika verksamheter som behöver sina specifika överenskommelser om naturturism ska bli långsiktigt hållbara och bra.

Det konkreta arbetet i projektet har börjat med en kunskapsinventering. Bland annat genom intervjuer samt kommande rundabordssamtal med företrädare för markägare, turistföretag, forskning och det offentliga. Frågor kommer att utredas kring markskador, avtal, avgifter, lyckade exempel på samarbeten mm.

Planen är att ordna 6-10 rundabordssamtal i Sverige. Vi börjar med Norr- och Västerbotten i juni och resterande samtal arrangeras under hösten. Inbjudan kommer att skickas ut till markägare, turismföretagare, berörda myndigheter och andra relevanta aktörer.

Projektet är ett samarbete mellan LRF, Sveriges Jordägarförbund, Naturturismföretagen (f.d. Ekoturismföreningen) och Visit Dalarna. Naturturismföretagen är projektägare och har anställt Dan Jonasson som projektledare. Finansieringen kommer från Jordbruksverkets landsbygdsprogram, Tillväxtverket och Region Dalarna.

Vår gemensamma övertygelse är att hållbar och framgångsrik naturturism bygger på ett bra samarbetsklimat mellan markägare och naturturismen.

”För mig är det viktigt att vi får konkreta verktyg att använda när naturturismen utvecklas”, säger Annika Fredriksson ordförande Naturturismföretagen. ”Förutsägbarhet och förtroende behöver både turistföretag och markägare. Långsiktighet och tydliga spelregler gör att parterna vågar upplåta mark, etablera sig och investera. Vi vill dessutom gärna att markägare får stöd genom detta projekt att utveckla egna turismprodukter.”

”Från vår sida är det allt viktigare att hitta ett praktiskt och avtalsmässigt sätt för våra medlemmar att hantera den expanderande naturturismen”, säger Björn Galant LRF. ”Att turistföretag och markägare lär känna varandra är avgörande, det skapar förtroende och leder till bra avtal.”

”Grunden för långsiktig och hållbar naturturism ligger i en konstruktiv samverkan mellan naturturismföretagare och markägare som skapar ordning och reda”, säger Visit Dalarna.

”Våra medlemmar har i århundraden skapat kultur- och naturvärden, såsom det byggda kulturarvet och kulturlandskapet. En fortsatt framgångsrik kultur- och naturvård när turismen expanderar förutsätter att det finns tydligare spelregler och avtal för turistföretag och våra medlemmar säger Anders Grahn Sveriges Jordägareförbund. Ekonomiskt fruktbara samarbeten är givetvis också eftersträvansvärt.”

”En viktig uppgift är att få naturälskare, arrangörer av naturupplevelser och turismföretag att vilja bidra till natur- och kulturvård genom samarbete med markägare. Landsbygden får problem om friluftslivet och besöksnäringen inte bidrar till lokal ekonomisk nytta och hänsynstagande. Att vara med och betala för leder, skötsel och guidningar är exempel på hur man kan bidra till att bygder inte avfolkas och till att natur och kultur bevaras till allas glädje”, projektledare Dan Jonasson.

 

PROJEKTPARTER:

 

LÄS MER:

Samverkan bakom nytt ramverk för turism på annans mark >

Fakta om projektet Turism på annans mark >

”Turismen i Sveriges natur måste styras upp”, debattartikel i Svenska Dagbladet (betal-länk)Fler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev