Nu öppnar Naturturismföretagens onlinekurs för hållbar affärsutveckling

2019-03-19

Nu startar första användningsperioden för Naturturismföretagens onlinebaserade affärsutvecklingsverktyg. I första hand kommer företag i destinationen Swedish Lapland som vill påbörja sin hållbarhetsresa erbjudas en användare. Verktyget innehåller bland annat kunskap och inspiration om hållbar turism samt konkreta verktyg som miljöplan och resmålsanalys.

Projektledare Stina Almqvist har planerat och byggt upp innehåll och pedagogiskt koncept, har efter varje dialog med testpiloterna fortlöpande reviderat och förbättrat verktygets innehåll och pedagogiska struktur. Hon är tydlig med att de företag som under hösten agerat testpiloter bidragit med mycket värdefull återkoppling och även lovordat det digitala verktyget:
”På en skala av 1-10 (där 10 är bäst) har flertalet aktörer gett 10 poäng för helhetsbedömningen av verktyget, 9 poäng för navigering, 9 poäng för design/grafisk form samt 10 poäng för kunskapsinnehållet och den pedagogiska tonen.”

Onlinekursen är anpassad till företag som vill påbörja sin hållbarhetsresa där innehållet genom kunskapsblock och inspiration ger en introduktion i hållbar turism. Kursen innehåller även de konkreta verktygen Miljöplan och Resmålsanalys som är grunden för företag som vill ansöka om miljö- eller kvalitetsmärkning. Användningstiden är 20 mars till 30 juni 2019.

”På en skala av 1-10 (där 10 är bäst) har flertalet aktörer gett 10 poäng för helhetsbedömningen av verktyget, 9 poäng för navigering, 9 poäng för design/grafisk form samt 10 poäng för kunskapsinnehållet och den pedagogiska tonen.”

Richard Westerberg, affärsutvecklingsstrateg på Swedish Lapland Visitors Board menar att det är nödvändigt att komplettera fysiska träffar med nya digitala tjänster i en stor geografisk destination som Swedish Lapland: ”Det är inte hållbart för företagen, varken ekonomiskt eller miljömässigt, att alltid lägga tid och pengar på resor och övernattning för att löpande ta del av konkurrensstärkande insatser

”Jag och Richard kommer arrangera ett webinar för intresserade företag där vi berättar mer om innehållet i verktyget och informerar om hur man kan jobba med onlinekursen samtidigt som företagen kommer kunna ställa frågor”, säger Pär Innala på Naturturismföretagen.

Några av de tidigare testpiloternas kommentarer om onlinekursen:

Jag vill verkligen bli certifierad framöver och om det blir lika lätt som det var att arbeta i det här testverktyget så är det ju suveränt”
Gunhild Stensmyr, Arthotel, Vitsaniemi

”Himla fint och lätt att arbeta i, känns proffsigt och fyllt av kunskap. Fint att lära sig nytt men också att få bekräftelse på sådant man känner igen från andra kurser man gått. Bra uppbyggt med filmer, texter och quiz”
Ida-Maria Svonni, Sapmilife, Jukkasjärvi

”Ett fantastiskt initiativ, lagom med text och bilder, intressanta filmer med trovärdiga och kunniga personer. Jag vill verkligen arbeta vidare i det här verktyget”
Aron Andersson, Kiruna Dogsled. 

”Känns lovande. Arbetet med miljöplanen fick mig att tänka efter ordentligt och nu har vi lyft fram vårt miljöarbete tydligare i marknadsföringen
Helene Forsberg, Jössgården, Piteå 

Onlinekursens konkreta verktyg utgår från Nature’s Best Swedens egenutvecklade resmålsanalys som görs för att se företaget i en större kontext — en grundsten för att bedriva ett långsiktigt och hållbart naturturismföretagande (ekoturism). Under senare delen av 2019 är målsättningen att på basis av piloten gå vidare och utveckla ett mer fullskaligt verktyg som blir tillgängligt för än fler naturturismföretagare i hela Sverige.

”Sedan en tid tillbaka arbetar vi strategiskt för att hitta nya former där tekniken kan bli ett alternativ till fysiska möten. Därför blir det intressant att följa utvecklingen och utvärderingen av onlinekursen för hållbar affärsutveckling för att hitta fler områden där digitala verktyg kan komplettera de fysiska träffar vi genomför”, avslutar Richard Westerberg.

 

Anmälan

Företag i destinationen Swedish Lapland anmäler sig till onlinekursen för hållbar affärsutveckling här>>

Företag från andra delar av Sverige gör en intresseanmälan till Pär Innala på Naturturismföretagen: par.innala@naturturism.kund.formsmedjan.se

Frågor?

Kontakta Richard Westerberg på Swedish Lapland Visitors Board:
richard.westerberg@swedishlapland.com
eller Pär Innala på Naturturismföretagen:
par.innala@naturturism.kund.formsmedjan.se

 

Mer info om insatsen/onlinekursen hittar du här >>

Pressmeddelande ”Naturturismföretagen utvecklar nytt digitalt verktyg för hållbar affärsutveckling” Fler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev