Oklart om momsen – vad väntar regeringen på?

2019-03-01

Förslaget om att fyrfaldiga momsen för Sveriges naturguider möttes med ett massivt motstånd. När januariavtalet presenterades förklarade Centerns partiledare Annie Lööf att den föreslagna höjningen inte skulle genomföras. Ett efterlängtat besked som även företrädare för Socialdemokraterna och Miljöpartiet gav runt årsskiftet. Sveriges nya regering har däremot formellt inte uttalat sig i frågan. Nu växer osäkerheten bland tusentals svenska guide- och upplevelseföretag om hur de ska prissätta sommarens utbud.

Den 1 januari 2018 sänktes momsen för landets naturguider från tidigare 25 % till dagens sex procent. Det var en välkommen och efterlängtad momsreform, som redan under sitt första år påtagligt stärkte naturturismens konkurrens- och växtkraft. Branschexperter menar dock att de verkliga effekterna lär synas först på ett par års sikt.

Men i samband med riksdagens budgetomröstning i december drev Moderaterna och Kristdemokraterna med stöd av Sverigedemokraterna igenom ett tillkännagivande om höjd moms. Det beslutet innebar att regeringen under våren skulle återkomma med ett förslag om att fyrfaldiga momsen för landets naturguider. Förslaget var ute på remiss fram till den 6 februari.

”En lång rad myndigheter och organisationer som exempelvis Tillväxtverket, Jordbruksverket, Sametinget, Naturvårdsverket, Visit Sweden, Visita, Naturturismföretagen, Hela Sverige ska leva, BirdLife Sverige och Friluftsfrämjandet avvisar förslaget om höjd moms.”

En lång rad myndigheter och organisationer som exempelvis Tillväxtverket, Jordbruksverket, Sametinget, Naturvårdsverket, Visit Sweden, Visita, Naturturismföretagen, Hela Sverige ska leva, BirdLife Sverige och Friluftsfrämjandet avvisar förslaget om höjd moms. Dessutom har tunga företrädare för näringslivet som Svenskt Näringsliv och Företagarna, vilka tidigare argumenterade mot sänkt moms, den här gången valt att inte lämna några egna yttranden.

– Vår analys är att det inte finns något större stöd för att höja momsen för landets naturguider. Varken i riksdagen, bland berörda myndigheter eller hos företrädare för näringsliv eller civilsamhälle, säger Joakim Hermanson generalsekreterare på Naturturismföretagen och tillägger.

– Undantaget är Skatteverket, som på tveksamma grunder hävdar att förra årets momssänkning strider mot EU:s lagstiftning och praxis på området.

”Det är helt orimligt att en viktig del av svensk besöksnäring inte vet vilken moms som gäller om fyra månader. Dagens osäkerhet och långbänk skadar landsbygdens guide- och upplevelseföretag och går dessutom stick i stäv med januariavtalets skrivningar om bättre villkor för företagande och entreprenörer och att hela landet ska växa.” 

Tidigare i år har företrädare för både Socialdemokraterna och Miljöpartiet förklarat att de inte avser att höja momsen för Sveriges naturguider. Därför anser Naturturismföretagen att det är hög tid att nu även regeringen formellt slår fast att momsen kommer blir kvar på sex procent. Inte minst eftersom landsbygdens tusentals guide- och upplevelseföretag nu måste veta hur de ska prissätta sommarens utbud.

– Just nu vet ingen vilken momssats som gäller från den 1 juli. Företagen har två alternativ. Antingen räknar man med att det även i fortsättningen blir sex procent, men höjs momsen måste företagen själva betala mellanskillnaden. Något som i värsta fall kan leda till konkurser och nedlagda verksamheter. Det andra alternativet är att ta höjd för en högre moms, men då är risken att företaget prisar ut sig i konkurrens med andra länder eller svenska företag som väljer det första alternativet, förklarar Joakim Hermanson och avslutar:

– Det är helt orimligt att en viktig del av svensk besöksnäring inte vet vilken moms som gäller om fyra månader. Dagens osäkerhet och långbänk skadar landsbygdens guide- och upplevelseföretag och går dessutom stick i stäv med januariavtalets skrivningar om bättre villkor för företagande och entreprenörer och att hela landet ska växa.  

 

Läs mer:

 Fler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev