Moderaterna förslag om fyrdubblad moms på naturguidningar slår mot landsbygdens företagare

2018-12-10

Åtta års tålmodigt arbete resulterade i en momssänkning för landsbygdens naturguider som skipade rättvisa mellan stadens och landsbygdens reseanledningar. Men knappt har naturturismföretag hunnit justera sina priser, så föreslår Moderaterna att momsen ska fyrdubblas till tidigare nivå. Skälen är tekniska, selektiva och bygger på okunskap om besöksnäringens dynamik och drivkrafter. Ännu en gång tvingas Naturturismföretagen strida för en moms som stärker både landsbygden och hela Sveriges attraktionskraft.

Den här veckan beslutar riksdagen om budgeten för nästa år. Sannolikt lär den avgörande omröstningen stå mellan övergångsregeringens förslag och Moderaternas budgetmotion. Det kan påverka svensk naturturism, eftersom Moderaternas förslag innehåller en fyrdubblad moms på naturguidningar från sommaren 2019. Ett illa genomtänkt förslag som lär skada naturturismföretagens konkurrenskraft och roll som landsbygdens tillväxtmotor samt bromsa Sveriges exportframgångar på internationella marknader.

Det är konstigt att en budgetmotion med titeln ”Sverige ska hålla ihop” innehåller förslag som gör det svårare att driva företag på landsbygden, säger Annika Fredriksson, styrelseordförande i Naturturismföretagen.

Naturturismföretagen menar att förslaget ökar klyftan mellan stad och land. Idag har städernas reseanledningar, som musik, teater, idrott, museer och annan kultur, ofta ingen eller sällan mer än sex procent i moms. Nu vill däremot Moderaterna fyrdubbla momsen på landsbygdens attraktioner som guidat sportfiske, vandring, jakt, norrskensturer, hundspann, ridning, vilt- och fågelskådning, forsränning och mycket annat.

Förslaget om att fyrdubbla momsen på naturguidningar verkar vara ett hafsverk, illa genomtänkt och okunnigt. Det är tråkigt eftersom natur- och ekoturism skulle kunna vara en moderat paradgren där nya jobb på landsbygden skapas utifrån liberala grundvärderingar som fri företagsamhet, stärkt konkurrenskraft, fri rörlighet och kloka strategier för export, menar Joakim Hermanson, Naturturismföretagens generalsekreterare och fortsätter:

– Under de senaste fyra åren har Naturturismföretagen flera gånger träffat och fört längre samtal med moderata och andra borgerliga riksdagsledamöter. Uppenbart har våra erfarenheter, förslag och budskap inte nått fram till den moderata partitoppen, men vi träffas gärna igen.

I så fall menar Joakim Hermanson att det är två frågor som samtalen måste fokusera på. Viktigast är att villkoren för att driva företag på landsbygden förbättras. För det andra måste landets politiska beslutsfattare förstå affärslogiken bakom den sänkta momsen på naturguidningar.

Branschens logik är följande. Vi sänker momsen på naturguidningar och aktiviteter för att stärka naturturismföretagens konkurrens- och växtkraft. Det ger i sin tur fler och mer professionella guide- och upplevelseföretag, vilket stärker bilden av Sverige utomlands och bidrar till att fler semestrar på hemmaplan.

Det är när dessa naturintresserade resenärer i vid bemärkelse bor, äter, reser och shoppar som de stora momsintäkterna till staten skapas.

Naturturismföretagens roll är att få den potentiella besökaren att välja Sverige. Därför är konkurrens- och växtkraft hos våra medlemsföretag av strategisk vikt för hela den svenska besöknäringen och därmed även statskassan, 

I Moderaternas budgetmotion hävdas att sänkningen strider mot EU-rätten, trots att EU inte har reagerat snart två år efter att regeringen Löfven presenterade förslaget. Vidare lyfter Moderaterna fram ett antal tunga remissinstanser som var emot sänkningen, men väljer att inte berätta om att Visita och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) välkomnade den sänkta momsen för landets naturguider.

Dessutom påstår Moderaterna att den sänkta momsen gjort det krångligare för företagen, när det i verkligheten är tvärtom. Något som ytterligare talar för att behålla dagens momsregel.

 

Här kan du läsa mer om vad vi skrivit tidigare i ämnet:
Sänkt moms på naturguidningar stärker Sveriges konkurrens- och attraktionskraft

Sänkt moms på naturguidningar – 7 viktiga frågor och svar

Sänkt moms gäller nu i all natur utanför tätorter

Svensk natur bidrar med miljardvärden

Övriga Länkar:
Bloggen Naturlig reslust – Företagsfientligt, okunnigt 

Länk till hela partimotionen Under punkten 6.1. Inkomstförstärkningar (SID 95-96)

 

 Fler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev