Stort intresse för hållbarhetsmärkningen Nature’s Best Sweden på europeisk ekoturismkonferens

2018-10-16

Präglat av bergkedjan Kaukasus och inklämt mellan Ryssland och Turkiet ligger Georgien. I september stod landet, som är något mindre än Svealand, känt för sitt vin och med lysande möjligheter till naturturism, värd för den femte europeiska ekoturismkonferensen. Inbjudna till huvudstaden Tbilisi var Jeppe Klockareson och Lennart Pittja från Naturturismföretagen med uppdraget att förmedla svenska erfarenheter av kvalitetsmärkning och samisk upplevelseturism.

Den svenska presentationen var en av konferensens mest besökta. Jeppe Klockareson, som suttit i Naturturismföretagens styrelse sedan 2014 och är utbildningspartner för Global Sustainable Tourism Council (GSTC) i Norden, summerade syfte och ambition med Nature’s Best Sweden och ekoturismmärkningens främsta utmaningar, lärdomar och möjligheter.

– Intresset för Nature’s Best var stort och svensk ekoturism omnämndes med respekt även i ett par andra presentationer. Här i Europa ses Sverige ses som ett föredöme, många vill veta mer och ta del av våra erfarenheter, säger Jeppe Klockareson besöket i Tbilisi.

”Intresset för Nature’s Best var stort och svensk ekoturism omnämndes med respekt även i ett par andra presentationer. Här i Europa ses Sverige ses som ett föredöme, många vill veta mer och ta del av våra erfarenheter”

Bara under 2018 har svensk ekoturism dykt i upp i flera internationella sammanhang. I mars lyftes Nature’s Best Sweden fram som föregångare och gott exempel i en studie till Europaparlamentets utskott för transport och turism. Senare i maj föreslog Finlands jord- och skogsbruksminister Jari Leppä ett miljökvalitetsmärke för företag i den finska besöksnäringen. Inspirationen var bland annat hämtad från Sverige.

– Därför blev många åhörare förvånade när de fick höra att utmaningarna i Sverige bland annat handlar om bristen på nationellt stöd och samordning, och att det byggs upp parallella märkningar. Budskapet i vårens rapport till Europaparlamentet var ju att ett alltför stort utbud av märkningssystem skadar både europeisk konkurrenskraft och gör det svårare för resenären, berättar Jeppe Klockareson.

Naturturismföretagens vice ordförande Lennart Pittja, som berättade om sina erfarenheter som samisk turismföretagare, menar att det var för få företagare på plats i Georgien. En återkommande utmaning i internationella sammanhang, särskilt här i Europa.

– Kärnan i natur- och ekoturism är ju företagandet. Ska jag ha ett utbyte av internationella konferenser, vill jag träffa företagare från andra delar av världen. Därför är jag på samma gång både stolt och bekymrad över att vi i Naturturismföretagen med 400 medlemsföretag ligger långt före de flesta andra länder i Europa. I Tbilisi prioriterade vi därför kontakterna med bland annat den rumänska ekoturismföreningen (AER), som har funnits i 15 år och företräder drygt 50 företag.

”Det är märkligt att Sverige inte har förmått spela en mer aktiv roll, nu när vi ska hantera stora globala utmaningar kring klimat, biologisk mångfald och landsbygdsutveckling, är natur- och ekoturism en positiv kraft för naturskydd, klimatsmarta resor och entreprenörskap på landsbygden. Frågor som dessutom är gemensamma i många av Europas länder. Därför uppmanar vi nästa regering att inte bara prata om natur- och ekoturism, utan att också agera tillsammans med näringen.”

Allt pekar på att Sverige har en unik roll, som skulle kunna förvandlas till ett internationellt ledarskap. Naturturismföretagen (tidigare Svenska Ekoturismföreningen) är en av Europas äldsta organisationer, organisationen samlar hundratals naturturismföretag från hela Sverige och man har byggt upp en gedigen kunskapsbas utifrån en handfast verksamhet. I början av sin mandatperiod pekade dessutom regeringen Löfven ut natur- och ekoturism som ett prioriterat politiskt område.

– Utifrån dessa förutsättningar är det märkligt att Sverige inte har förmått spela en mer aktiv roll. När vi nu ska hantera stora globala utmaningar kring klimat, biologisk mångfald och landsbygdsutveckling, är natur- och ekoturism en positiv kraft för naturskydd, klimatsmarta resor och entreprenörskap på landsbygden. Frågor som dessutom är gemensamma i många av Europas länder. Därför uppmanar vi nästa regering att inte bara prata om natur- och ekoturism, utan att också agera tillsammans med näringen. Det finns en bra grund att utgå ifrån i förra årets utredning ”Ett land att besöka” och näringens egen nationella strategi, avslutar Lennart Pittja

Läs mer:

European Ecotourism Conference

Jeppe Klockaresons presentation

Internationella rapporter lyfter fram Nature’s Best Sweden

 

 

Naturturismföretagens medverkan i Tiblisi finansieras med medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling i samverkan med Tillväxtverket

 

 

 

 Fler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev