Sänkt moms på naturguidningar stärker Sveriges konkurrens- och attraktionskraft

2018-01-04

Vid årsskiftet sänktes momsen på naturguidningar till sex procent. Sänkningen gynnar inte bara tusentals guideföretag, utan stärker även Sveriges konkurrens- och attraktionskraft internationellt. Därför är det förvånande att flera borgerliga företrädare kritiserar reformen, vilket blottar en ignorans om hur turismen fungerar.

Nu blir livet lite enklare för ett par tusen guide- och upplevelseföretag runt om i Sverige. Tidigare skulle många hantera tre olika momssatser. Efter att momsen på naturguidningar den 1 januari sänktes till sex procent, räcker det ofta med två momssatser. Boende och måltider beskattas sedan ett par år tillbaka med tolv procent och nu hamnar momsen för förevisning av naturområde på sex procent, vilket är samma moms som för transporter. Enklare och tydligare momsregler är ytterst välkommet, men enligt Naturturismföretagens generalsekreterare Per Jiborn är den största vinsten en annan.

– Momssänkningen på naturbaserade aktiviteter kommer att stärka svensk konkurrens- och attraktionskraft både på här hemma och utomlands. Det är ofta våra medlemsföretag som profilerar Sverige internationellt och reformen ger dessa företag möjlighet att förbättra sin lönsamhet, justera priserna och på så sätt växa och utvecklas. Särskilt gynnas erfarna företag, som har etablerat sig på en tuff marknad. Därför är vi förvissade om att den nya momsen på naturguidningar både gynnar tillväxten och samtidigt gör svensk natur- och ekoturism mer professionell, menar Per Jiborn.

”Sveriges natur utgör inte sällan själva reseanledningen för både nationella och internationella besökare.”

Det är just besökarens vilja att uppleva, utforska och göra saker på nya platser som är turismens drivkraft.

Utan reseanledningar – ingen turism. Detta konstaterade Svensk Turism för två år sedan i sin halvtidsutvärdering av det övergripande målet att fördubbla den svenska turismomsättningen mellan 2010 och 2020. I analysen pekar Svensk Turism bland annat på vikten av ”en ökad insikt om vilken roll själva reseanledningen spelar för destinationen och för möjligheten att attrahera besökare.” I samma underlag slår man även fast att ”Sveriges natur utgör inte sällan själva reseanledningen för både nationella och internationella besökare.”

Att just så är fallet bekräftades nyligen i en rapport från Svenska institutet där närmare sex tusen nordamerikaner bland annat besvarade frågan om vad som gör Sverige intressant. Klar etta blev natur och friluftsliv som lockade över 35 procent, följt av kultur och historia. Intresset för svensk idrott var däremot betydligt svalare och fick nöja sig med tolv procent och en åttondeplats.

”För professionell teater och idrott är momsen antingen noll eller sex procent. Att landsbygdens naturguider skulle beskattas fyra gånger högre är inte bara svårt att förstå. Det är faktiskt direkt kontraproduktivt och dåligt för både Sverige och vår statskassa.”

– När politiska beslutsfattare går igång på framtida OS-drömmar, men raljerar över den sänkta momsen på naturguidningar är det bekymmersamt av flera skäl, säger Per Jiborn och förklarar:

– För professionell teater och idrott är momsen antingen noll eller sex procent. Att landsbygdens naturguider skulle beskattas fyra gånger högre är inte bara svårt att förstå. Det är faktiskt direkt kontraproduktivt och dåligt för både Sverige och vår statskassa.

– Inför höstens val hoppas vi därför kunna fördjupa vår dialog med Alliansen i allmänhet och i synnerhet med deras största parti – Moderaterna. Uppenbart finns det behov av att bättre förklara natur- och ekoturismens roll och betydelse för svensk besöksnäring.

ALLIANSENS KOMMENTARER OM DEN SÄNKTA MOMSEN, ÄVEN KALLAD BOLUNDS BÄVERSAFARI:

I budgetdebatten den 20 september kommenterade Moderaternas partiledare Ulf Kristersson förslaget på följande vis:
”I budgeten finns ingen idé om hur jobben ska bli fler, hur utanförskapet ska brytas eller hur decennier av misslyckad integration ska vändas till sammanhållning. I stället möts vi av ett helt oöverskådligt plotter av subventioner till släktforskning, till elcyklar och – bäst – till Bolunds bäversafari.”

I riksdagens debatt om ramarna för statens budget för 2018 den 22 november hävdade Kristdemokraternas ekonomisk-politisk talesperson Jakob Forssmed att:
”Ineffektiv är ett ord som kan användas om miljöpolitiken över huvud taget. Det är lägre pris på naturguidning, som bäversafari och kronhjortsspaning.”Fler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev