Samverkan kring fjällrävar tilldelas Staffan Svanbergs minnespris 2017

2017-05-22

Idag på den internationella dagen för biologisk mångfald presenteras vinnarna av Staffan Svanbergs minnespris för samverkan mellan turism och naturvård. Priset går till Erik Gardfall och Emma Frisell från STF tillsammans med Lars Liljemark från länsstyrelsen i Jämtland för samverkan kring fjällrävssafari i Helagsområdet.

Under mer än sex år har Svenska Turistföreningen och länsstyrelsen i Jämtland utvecklat ett nära samarbete kring hur fjällrävarna i Helagsområdet kan visas upp för besökarna genom guidade fjällrävssafaris. Samarbetet sprider information om ett av fjällvärldens mest hotade däggdjur och bidrar dessutom med pengar till arbetet med att rädda fjällräven. Följande tre personer blir därför de första att premieras med det nyinstiftade mångfaldspriset till Staffan Svanbergs minne:

  • Erik Gardfall, Svenska Turistföreningen, tidigare platschef på Helags fjällstation och initiativtagare.
  • Emma Frisell, Svenska Turistföreningen och aktuell platschef på Helags fjällstation.
  • Lars Liljemark, naturbevakare på länsstyrelsen i Jämtland.

Claes Svedlindh, avdelningschef på Naturvårdsverket, kommenterar mångfaldsprisets första mottagare på följande vis:
– Fjällrävssafarin i Helagsområdet är ett bra exempel på hur naturvård och naturturism kan samverka. Fjällstationens kunniga guider visar upp en hotad art på ett organiserat och hållbart vis för områdets besökare.

– Naturvårdens roll är att bejaka en sådan verksamhet, men samtidigt sätta ramarna och bistå med kunskap. Här har länsstyrelsen i Jämtland och dess naturbevakare Lars liljemark hanterat utmaningen på ett föredömligt vis. Det är detta ömsesidiga samspel som priset till Staffan Svanbergs minne vill lyfta fram och främja.

Utifrån en privat donation tog Naturturismföretagen tidigare i år initiativ till priset. Föreningens ordförande Annika Fredriksson motiverar valet av de första pristagarna på följande vis:
– Lärdomarna runt fjällrävssafarin visar att naturturism och naturvård rätt hanterat kan bli ett framgångsrikt koncept. Fjällstationens guider har tillgängliggjort och visat upp fjällräven under mer än fem år för bortåt 500 besökare, vilka i sin tur blivit ambassadörer för en hotad djurart.

– Dessutom har en stor andel av intäkterna från guidningarna donerats vidare till fjällrävsprojektet, fjällstationens guide är nu på väg att doktorera på fjällrävar och de lyor som besöks får ut fler valpar än genomsnittet i området. Därför är vi väldigt glada att på det här viset kunna premiera det arbete som Erik Gardfall påbörjade för flera år sedan och som dagens platschef Emma Frisell har förvaltat och utvecklat ihop med länsstyrelsen.

FAKTA STAFFAN SVANBERGS MINNESPRIS: Staffan Svanberg var turismföretagare och tillsynsman i nationalparken Haparanda skärgård i över 20 år. Mångfaldspriset till hans minne instiftades med anledning av det av FN utlysta internationella året för hållbar turism för utveckling. Priset delas ut för första gången på den internationella dagen för biologisk mångfald den 22 maj, för vilken FN:s konvention för biologisk mångfald (CBD) har meddelat att årets tema är ”biologisk mångfald och hållbar naturturism”.

Pristagarna utses av en jury bestående av företrädare för Naturturismföretagen, Naturvårdsverket och familjen Svanberg.

 Fler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev