Regeringen vill se en ny inriktning för naturturism inom naturbruksprogrammet

2017-05-08

Förra veckan twittrade gymnasieminister Anna Ekström (S) att regeringen vill se en ny inriktning för naturturism inom naturbruksprogrammet. Uppdraget ges till Skolverket till hösten. Beskedet sätter punkt för en tid med motsägelsefulla utspel och Naturturismföretegen noterar ännu en arbetsseger tillsammans med andra goda krafter.

I över ett år har det stormat kring naturturismens vara eller icke vara på gymnasieskolans naturbruksprogram. I mars 2016 presenterade Skolverket ett förslag som skulle urholka utbildningen kring naturturism. Förslaget möttes av en massiv kritik från en lång rad aktörer, vilket ledde till att Skolverket istället utredde en ny inriktning kring naturturism. Efter sommaren var det dock dags för nästa helomvändning. Skolverket drog tillbaka sitt eget förslag och förordade i slutet av hösten att regeringen skulle begränsa naturturismen på gymnasiet. Något som på nytt resulterade i stark kritik från branschföreträdare, landsbygdsutvecklare, jägare och många andra, och frågan blev ännu en gång föremål för debatt och frågor i riksdagen.

I en intervju i lantbrukets affärstidning ATL meddelade gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S) förra veckan att regeringen ”har lyssnat på branschföreträdare och förstått att det här är en växande bransch och att det finns en framtida arbetsmarknad”. Uppdraget ges till Skolverket till hösten och kommer då att ingå i ett större reformpaket, som följer av de förslag som gymnasieutredningen presenterade i oktober förra året. Enligt ATL var det branschens påtryckningar kring naturturismens framtid, som gjorde att regeringen valde att lämna delbeskedet om naturturismens framtid redan nu.

”Regeringen planerar att i höst ge Skolverket i uppdrag att skapa en ny inriktning inom naturbruksprogrammet; naturturism. Ett viktigt steg för en växande näring.”

Dagen efter, den 3 maj, bekräftade gymnasieministern Anna Ekström (S) uppgiften på Twitter: ”Regeringen planerar att i höst ge Skolverket i uppdrag att skapa en ny inriktning inom naturbruksprogrammet; naturturism. Ett viktigt steg för en växande näring.” Enligt ATL kan gymnasieministern inte säga när hugade elever kan börja söka till ett särskilt program för naturturism. Tills vidare är det skogsprogrammet som gäller för den som vill utbilda sig inom naturturism. Ett av motiven bakom en särskild inriktning för naturturism är också regeringens vilja att stävja den överkompensation, som en del skolor dragit fördel av genom att bara ge utbildningar i naturturism, men utan tillgång till dyra skogsmaskiner.

Anneli Gunnars, rektor på Älvdalens Utbildningscentrum och vice ordförande i Naturbruksskolornas Förening, välkomnar regeringens besked:
– Skönt med ett tydligt besked från regeringen. Det här är ett steg i rätt riktning, som ger oss arbetsro. Dessutom får framtida elever besked om vad som gäller. Det är också en vitamininjektion som ger oss kraft och möjlighet att utveckla dagens utbildningar istället för tvärtom, säger Anneli Gunnars och fortsätter:
– Från Naturbruksskolornas Förening vill vi passa på att tacka alla som på olika vis har engagerat sig i naturturismens framtid på gymnasiet via välskrivna remissvar och opinionsinsatser på nätet, i nyhetsbrev och på sociala medier. Naturturismföretagen, Hushållningssällskapet, Jordägareförbundet, Jägareförbundet och viltmästarna är några av dessa, men listan kan göras mycket längre. Tack till er alla!Fler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev