Nu startar arbetet med näringens nationella naturturismstrategi

2016-09-06

Naturturismföretagen inleder nu i nära samarbete med Svensk Turism och Visita arbetet med en långsiktig sammanhållen strategi för svensk naturturism. Syftet är att lägga grunden för en hållbar tillväxt och en stärkt internationell konkurrenskraft bland tusentals svenska företag inom naturbaserad turism.

Naturen är en av Sveriges främsta reseanledningar. Upplevelser som exempelvis magiskt norrsken, vilda skogar och unika skärgårdar sätter Sverige på den internationella kartan, lockar besökare och bidrar därmed till stora intäkter för hela landets besöksnäring.

Företagen som arbetar direkt med upplevelser i naturen utgör dock en mindre del av näringen och präglas av mindre företag, ofta med otillräcklig lönsamhet och en hög andel livsstilsföretagare. Detta är en utmaning för hela näringen, och därför behövs en delstrategi för svensk naturturism som pekar ut en långsiktig sammanhållen plan för växtkraft, internationell konkurrenskraft och hållbarhet inom svensk naturturism.

NU BLIR EN SÅDAN delstrategi verklighet, eftersom Tillväxtverket anslår en halv miljon kronor. Bakom initiativet står Naturturismföretagen i nära samverkan med Svensk Turism och Visita. Styrgruppen för arbetet förstärks dessutom med företrädare för det regionala turismnätverket och representanter för Tillväxtverket och Visit Sweden.

– Vi är väldigt glada över att det här initiativet nu kan förverkligas tack vare finansieringen från Tillväxtverket.

– Dessutom är vi stolta och nöjda över att strategin kommer att tas fram i nära samarbete med landets naturturismföretagare, besöksnäringens främsta företrädare och de viktigaste offentliga aktörerna. Det borgar för att vi ska kunna ta tag i nyckelfrågor som bland annat hur framtidens naturturism ska blomstra i och runt nationalparker och reservat, hur vi långsiktigt säkrar tillgången på vild och vacker natur, hur företagen ska växa hållbart och förbättra sin lönsamhet, och hur olika utvecklingsinsatser ska leda till bestående framgångar och stärka vår internationella konkurrenskraft, säger Naturturismföretagens ordförande Annika Fredriksson.

– Svensk besöksnäring har vuxit rejält under de senaste 15 åren. Vart femte jobb som har skapats i Sverige sedan 2007 har skapats i besöksnäringen, som blir en allt viktigare jobbmotor. Dessutom ökar de internationella besöken, vilket skapar värdefulla exportintäkter för Sverige och ger moms för miljarder till statskassan. Då måste vi fokusera på varför utländska resenärer väljer Sveriges som resmål. Vi vet att vår natur är en turismmagnet. Då behövs även en genomtänkt strategi för den delen av svensk besöksnäring, säger Eva Östling, vd på Visita.

– Det finnns många goda exempel där entreprenörskap tillsammans med spännande natur har satt Sverige på den internationella kartan. Icehotel, norrskensturism i Abisko, flottfärder på Klarälven och älgsafaris i Bergslagen är några bland många. Därför behöver vi fler duktiga företagare inom natur- och ekoturism. För att lyckas med det behöver vi en delstrategi för naturturism som kuggar i den nationella strategin för besöksnäringen som lanserades av Svensk Turism 2010. På så sätt kan vi visa vägen för tillväxt och nya jobb inte minst på landsbygden, säger Elisabeth Haglund, ordförande i Svensk Turism.

– Regeringen har gett Visit Sweden medel för en exportsatsning på hållbar natur- och ekoturism på landsbygden och Tillväxtverket har fått i uppdrag att fortsätta arbetet för fler exportmogna destinationer. Det gör vi genom en fyraårig insats kring hållbar produktutveckling med fokus på natur- och kulturturism och åtta medverkande regionala projekt. En genomarbetad och väl förankrad delstrategi för svensk naturturism och en gemensam plattform blir givetvis ett värdefullt stöd för sådana insatser, säger Helena Nyberg Brehnfors, enhetschef på Tillväxtverket.Fler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev