Samverkan i Finlands nationalparker skapar ökade lokala och nationella intäkter

2015-05-21

Turismen i och runt Finlands nationalparker omsätter närmare 1,2 miljarder svenska kronor och bidrar till 1 256 årsarbeten. Siffrorna från finska Forststyrelsen visar att samverkan mellan privat besöksnäring och offentlig förvaltning skapar jobb och gynnar lokal utveckling. Dags för Sverige att lära av de finska framgångarna!

Under 2014 noterades närmare 2,3 miljoner besök i Finlands 38 nationalparker enligt färska siffror från Forststyrelsens naturtjänster. Omräknat i pengar och jobb blir det 125,8 miljoner euro, vilket i sin tur bidrar till mer än 1 200 jobb på årsbasis. Forststyrelsens slutsats är att nationalparkernas betydelse för den lokala ekonomin ökar och att samarbetsmodellen mellan offentlig förvaltning och privata turismföretag är en stor framgång.

I Finland, liksom i Sverige, är det staten som finansierar leder, rastplaster och annan infrastruktur i nationalparkerna. Enligt Forststyrelsens naturtjänster, som ansvarar för detta, är det dessutom en god investering. Varje satsad euro uppges nämligen bidra till turismintäkter i parkens närområde på 10 euro. I nationalparker i mer välbesökta delar av Finland är utväxlingen ännu bättre, nämligen 14 euro i turismintäkter på varje investerad euro.

Trots att det totala antalet besök bara ökade marginellt under förra året, hävdar Forststyrelsen att turismintäkterna växte med nästan nio procent. Skälet till detta är att besökarna spenderar mer när utbudet av olika turismtjänster som boende, måltider, guidningar och andra tjänster ökar och synliggörs för intresserade besökare.

– Den nytta som nationalparkerna medför för den lokala ekonomin växer mer än antalet besökare. Detta berättar att allt fler besökare vill köpa tjänster om sådana erbjuds. Viljan att köpa tjänster skapar en god grund för att utveckla verksamheten i företag, som stödjer sig på nationalparksturism och friluftsliv i nationalparkerna, säger Anneli Leivo, chef för Forststyrelsens naturtjänster.

I Sverige finns 29 nationalparker som enligt Naturvårdsverket noterade 2,4 miljoner besök under 2014.

– Det här är oerhört värdefull och spännande information från vårt grannland i öster, menar Per Jiborn, verksamhetsansvarig på Naturturismföretagen, och fortsätter:

– Vi är två nordiska länder med liknande natur, båda är med i EU och vi har ungefär samma syn på allemansrätten. Det som är verklighet i Finland borde rimligen även vara möjligt att göra i Sverige. Om dessutom låt oss säga 500 nya jobb och lokala turismintäkter på en halv miljard kronor årligen ligger i potten är ju frågan vad vi väntar på. Naturvårdsverket måste prioritera frågan mycket högre och det är dags att regeringen tar ett initiativ på området.

– Under vintern har vi tillsammans med företagare på Koster, den lokala turistbyrån i Strömstad och Turistrådet i Västsverige arbetat fram ett konkret förslag på en svensk modell för samverkan. Nu ligger förslaget på Naturvårdsverkets bord sedan mitten av april och vi väntar otåligt på att kunna sjösätta en modell, som verkar likna det som redan är verklighet i Finland.Fler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev