Affärsutvecklingsprogrammet AdventureEDU i Västerås

2016-11-21

AdventureEDU blev succé och lockade över 70 företag inom naturbaserad turism plus mer än 25 företrädare för regionala och nationella turism- och branschorganisationer. Det blev tre energirika och uppskattade dagar i Västerås med vidareutbildning, erfarenhetsutbyte och samtal om hur svensk naturturism bäst kan utvecklas.

I MITTEN AV november fylldes Elite Stadshotellet i Västerås av närmare 70 svenska företagare plus en handfull entreprenörer från Norge och Finland. På plats vara även flera av landets regionala turismorganisationer tillsammans med företrädare för Svensk Turism, Visita, Visit Sweden och Naturturismföretagen. Syftet var att delta i ATTA:s affärsutvecklingsprogram AdventureEDU med föreläsningar och grupparbeten kring hållbar produktutveckling, stärkt internationell konkurrenskraft, globala trender och annat matnyttigt. Första dagen fokuserade på det nyligen inledda arbetet med en delstrategi för svensk naturturism. Under två timmar bearbetades utkast och frågor kring delstrategins fyra fokusområden – vild och vacker natur, företagens egen roll, svensk attraktionskraft och branschens behov av organisering, utbildning och kvalitetsmärkningar.

DET FINNS ETT stort uppdämt behov av att utbyta erfarenheter, träffa kollegor och vässa den egna kompetensen. AdventureEDU blev första gången någonsin som företag från hela landet samlades för att tillsammans med regionala och nationella turismorganisationer lyfta svensk natur- och ekoturism genom ett samlat krafttag. En av deltagarna var Monika Crafoord från Lasätter gård i Sörmland:
– Då och då behöver vi lämna landsbygden och träffa likasinnade inom natur- och ekoturism. Det blev tre dagar i Västerås med god stämning och värdefulla samtal som gav oss företagare extra energi. Inte minst budskapet att vi är en viktig del av svensk besöksnäring och att Sverige har ett utbud som den globala resenären efterfrågar.

VÄRDAR FÖR ADVENTUREEDU var i första hand Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) tillsammans med en rad andra regionala turismorganisationer. Åsa Stanaway, som till vardags arbetar som internationell säljchef på VKL, höll samman affärsutvecklingsdagarna i Västerås:
– Det har varit fantastiskt roligt att arbeta med det här. Jag är djupt imponerad av både regionerna och företagens engagemang och inställning till att vi når längre om vi jobbar tillsammans. Duktiga och driftiga naturturismföretagare är grunden för utveckling. Jag hoppas att vi om några år kan se tillbaka på detta som starten av ett enat Sverige och Skandinavien som en hållbar äventyrsdestination av globalt intresse.

DEN INTERNATIONELLA branschorganisationen Adventure Travel Trade Association (ATTA) stod för de två följande dagarnas innehåll i form av inspirerande föreläsningar kring utveckling av nya produkter, bättre affärer, starkare destinationer och nyttiga genomgångar om hur de flesta av oss agerar och tänker inför och under våra resor. Christopher Doyle, från ATTA, med en fot i Sverige och en annan i USA, menade att:
– Vi ser nu hur engagemang, förståelse och medvetenhet växer bland både privata och offentliga aktörer om behovet att professionalisera den naturbaserade turismen. AdventureEDU här i Västerås är ett exempel på det i en tid då alla indikatorer pekar på ett ökat globalt resande. Då måste destinationer som Sverige ta tillvara äventyrsturismens potential, inte minst som en möjlighet som kan gynna landsbygdsutveckling och nya jobb.

ÄVEN NATURTURISMFÖRETAGEN var en aktiv del i AdventureEDU. Förutom ansvaret för de inledande diskussionerna kring delstrategin kom mer än hälften av deltagarna från olika medlemsföretag. Lennart Pittja, vice ordförande, summerar AdventureEDU på följande vis:
– Dagarna här i Västerås har varit värdefulla för både medlemsföretag och professionella entreprenörer som står oss nära, men som ännu inte blivit medlemmar. Företagare från norr till söder behöver komma tillsammans med jämna mellanrum. Därför vill jag tacka alla regionala turismorganisationer som gjort detta möjligt. I synnerhet tänker jag på Västmanlands Kommuner och Landsting som har varit värdar och ATTA som har stått för dagarnas innehåll.

– Det har varit tre givande dagar med föreläsningar och gruppövningar på en professionell nivå. Dessutom har jag och många andra utnyttjat tillfället att prata och utbyta erfarenheter med andra duktiga företagare. Därför hoppas jag att Naturturismföretagen tillsammans med landets regionala turismföretag kan hitta formerna för att permanenta detta på något vis.

– Vi behöver kraftsamla om vi ska lyckas ta oss an en lång rad av de utmaningar och möjligheter som delstrategin för naturturism kommer att peka ut. Bland annat behöver vi organisera oss bättre och fler borde bli medlemmar i Naturturismföretagen. Ett medlemskap är ett sätt att visa att vi finns och att vi tillsammans arbetar för bättre villkor för naturbaserad turism runt om i Sverige.

 

ADVENTUREEDU VAR ETT arrangemang av Västmanlands Kommuner och Landsting i samarbete med Jämtland Härjedalen Turism, Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Örebro län, Tourism in Skåne, Visit Värmland och Turistrådet Västsverige.Fler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev