Samverkan bakom nytt ramverk för turism på annans mark

2017-10-31
I ett inlägg på SvD Debatt förklarar företrädare för Naturturismföretagen (tidigare Ekoturismföreningen), LRF, Sveriges Jordägareförbund och Visit Dalarna att man vill se ett gemensamt ramverk för turism på annans mark. Arbetet inkluderar en väl förankrad vägledning tillsammans med goda exempel och förslag till avtal mellan turismföretag och markägare. 


Sommarens nyhetsflöde bjöd
på en lång rad notiser om all time high för toppturer, besöksrekord i naturum och trafikkaos i nationalparker. Att svensk besöksnäring har växt stadigt de senaste 15 åren är glädjande, eftersom naturturismen är en möjlighet för både nya jobb och ökad tillväxt på landsbygden. Samtidigt får inte branschen växa okontrollerat vind för våg, och dyrköpta erfarenheter finns redan på Island där naturturismen i det närmaste har exploderat.

I ett gemensamt inlägg på Svenska Dagbladets debattsida Brännpunkt förklarar företrädare för Naturturismföretagen, LRF, Sveriges Jordägareförbund och Visit Dalarna att nyckeln till en hållbar och framgångsrik naturturism ligger i ett bra samarbetsklimat mellan markägare och turismföretag.

”Utgångspunkten är principer om ordning och reda och att naturturismens för- och nackdelar fördelas rättvist bland alla berörda. En sådan långsiktig överenskommelse ska vässa naturlig svensk attraktionskraft till förmån för markägare, turismföretagare, lokalsamhällen och hela Sverige”, menar Naturturismföretagens styrelseordförande Annika Fredriksson.

Arbetet med handledningen pågår fram till 2019 och finansieras via Jordbruksverkets landsbygdsprogram, Tillväxtverket samt Region Dalarna.

DEBATTARTIKEL I SIN HELHET:

Nu tar vi fram ett ramverk för turism på annans mark

En växande naturturism riskerar att leda till konflikter och problem. Därför vill företrädare för LRF, Ekoturismföreningen, Sveriges Jordägareförbund och Visit Dalarna skapa en nationell överenskommelse som inkluderar vägledning, goda exempel och förslag till avtal mellan turismföretag och markägare.

I sommar har det rapporterats om överfulla parkeringsplatser i flera nationalparker, vilket visar att svensk natur lockar. Sedan millenniumskiftet har landets turismomsättning i det närmaste fördubblats. Omfattande enkätundersökningar från Tillväxtverket visar att tre av tio utländska besökare gör något i vår natur. Bland resvana segment på Visit Swedens prioriterade internationella marknader svarar dessutom upp till 90 procent av de potentiella resenärerna att naturen är ett viktigt skäl för att besöka Sverige. Vår regering vill gärna öka turismintäkterna än mer och tillsatte förra året en offentlig utredning om svensk besöksnäring. Vidare har både Visit Sweden och Tillväxtverket fått särskilda uppdrag för att främja och utveckla landets växande naturturism. Årets höstbudget innehåller dessutom ett skarpt förslag om sänkt moms på naturguidningar. Allt detta är utmärkt. Naturturismen är en möjlighet för både nya jobb och ökad tillväxt på vår landsbygd.

Samtidigt är nationalparkernas överfulla parkeringsplatser ett tecken på att vi behöver en plan för att möta framtiden. Dyrköpta erfarenheter finns redan på Island där naturturismen i det närmaste har exploderat. De senaste tio åren har antalet utländska gästnätter mer än tredubblats, och nu diskuteras åtgärder för att styra upp turismen. Där är vi inte än i Sverige, men desto viktigare att göra rätt från början och se till att en växande naturturism regleras, dimensioneras och kanaliseras. Vi vill också understryka vikten av att börja diskutera hur turismens positiva effekter, men även hur skador, slitage och störningar ska hanteras av berörda parter. För staten är allt fler utländska besökare redan en god affär. Förra året uppgick enbart momsen på utländska besökares konsumtion i Sverige till över 17 miljarder kronor enligt Tillväxtverket. Uppskattningsvis en tredjedel av dessa momsintäkter kommer från resenärer som har besökt våra skogar, skärgårdar, fjäll och jordbruksmarker. Statligt ägda nationalparker utgör emellertid mindre än två procent av den ytan, vilket innebär att en stor del av dagens naturturism sker i det jord- och skogsbrukslandskap som förvaltas av privata markägare. Att svensk landsbygd har sådan attraktionskraft är verkligen positivt!

Nyckeln till en hållbar och framgångsrik naturturism ligger därför i ett bra samarbetsklimat mellan markägare och turismföretag. Då kan turism på annans mark bli ännu en gren i landsbygdsföretagandet, som bidrar till välstånd och tillväxt utanför våra städer. Men om det ska bli verklighet är det nödvändigt med dialog, överenskommelser och tankar om hur naturturismens intäkter och kostnader i form av slitage, nedskräpning och störningar hanteras.

Så är det inte alltid. Genom åren har vi bevittnat när utländska grupper kommer och paddlar i vackra sjösystem med allt med sig i bagaget – kanoter, tält, mat och guider. Kvar till markägare och traktens befolkning blir ibland bara skräp och nedsliten natur, i värsta fall vandaliserade träd och risk för skogsbrand. Ett annat exempel är hur försäljning av husbilar i Tyskland ibland marknadsförs med ett felaktigt budskap om att det är fritt fram att ställa husbilen över natten var som helst i vår natur. Därför finns det goda skäl att vara försiktig och tänka till en extra gång, när internationella informationskampanjer lanseras för att marknadsföra svensk natur med hjälp av allemansrätten.

Här finns utrymme för förbättring. Lantbrukarnas Riksförbund, Ekoturismföreningen, Sveriges Jordägareförbund och Visit Dalarna ska därför under den närmaste tiden arbeta fram en gemensam vision, visa upp god praxis och utforma moderna lösningar mellan landsbygdens gröna näringar. Det handlar om att tillsammans främja dialogen mellan landsbygdens olika aktörer och med hjälp av en handledning utveckla avtal och överenskommelser för turism på annans mark. I vissa fall är vägen framåt affärsöverenskommelser och regelrätta arrenden. I andra fall handlar det främst om att besökarnas konsumtion kommer bygden till del i form av logi, guidad verksamhet, lokala måltider, transporter och inköp i gårdsbutiker. Men vi behöver också diskutera våra svåra frågor om hur naturturism kan utvecklas på marker med pågående markanvändning som jord- och skogsbruk.

Vi menar att en växande naturturism erbjuder spännande framtidsmöjligheter för svensk landsbygd. Det handlar om lokala jobb, regional tillväxt och exportintäkter för hela Sverige. Allt tyder också på att naturturismen kommer fortsätta att växa. För att det ska bli verklighet och så bra som möjligt, måste vi vara överens om hur det ska ske. Utgångspunkten är principer om ordning och reda och att naturturismens för- och nackdelar fördelas rättvist bland alla berörda. En sådan långsiktig överenskommelse ska vässa naturlig svensk attraktionskraft till förmån för markägare, turismföretagare, lokalsamhällen och hela Sverige.

Palle Borgström förbundsordförande, LRF
Annika Fredriksson ordförande, Naturturismföretagen (tidigare Ekoturismföreningen)
Gunnar Palme ordförande, Sveriges Jordägareförbund
Lotta Magnusson chef strategisk utveckling, Visit Dalarna


LÄNKAR:

 

FINANSIÄRERFler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev