Lansering av ett uppgraderat och reviderat Nature’s Best hösten 2019

2019-03-06

Nu genomförs revidering och uppgradering av hållbarhetsmärkningen för svenska naturupplevelser – Nature’s Best som kvalitetssäkrar ekoturismföretagares verksamheter. Lansering är planerad till hösten 2019. I samband med lanseringen återupptas arbetet med att granska ansökande företag.
”Den snart 20-åriga märkningen är mer aktuell och relevant än någonsin med tanke på den globala kraftsamlingen kring hållbar utveckling genom Agenda 2030”, menar Pär Innala, som ansvarar för Nature’s Best hos Naturturismföretagen.

Nature’s Best blev den första kvalitetsmärkningen av ekoturism på norra halvklotet när den sjösattes under FN:s internationella Ekoturismår 2002. Systemet har fått mycket beröm och stått som förebild för ekoturismorganisationer i många länder. Den uppgraderade versionen kommer att harmoniera med kriterier för hållbar turism från FN-initiativet Global Sustainable Tourism Council. Revideringen innebär också bland annat en lansering av specifika kriterier för att kvalitetssäkra ekoturismboenden.  

”Det finns idag många miljömärkningar inom turism, men Nature’s Best är den enda märkningen som tar ett bredare ansvar och spänner över såväl den ekonomiska och sociala som miljömässiga dimensionen.”

– De företag som under åren märkt sitt företag med Nature’s Best har på många sätt varit före sin tid. De är pionjärer och sanna föregångare i det hållbarhetsarbete som det nu jobbas med på bredare front i samhället, menar Annika Fredriksson, styrelseordförande i Naturturismföretagen och fortsätter:
– Det finns idag många miljömärkningar inom turism, men Nature’s Best är den enda märkningen som tar ett bredare ansvar och spänner över såväl den ekonomiska och sociala som miljömässiga dimensionen. Nu när vi vässar systemet så kan vi bidra ytterligare till näringens hållbara utveckling.

”Målet med Nature’s Best 2.0 är dels att åter bli en av världens bästa kvalitetssäkringar för företag som bedriver en hög nivå av hållbar naturturism, det vill säga ekoturism.”

– Målet med Nature’s Best 2.0 är dels att åter bli en av världens bästa kvalitetssäkringar för företag som bedriver en hög nivå av hållbar naturturism, det vill säga ekoturism, säger Pär Innala och fortsätter:
– Vi vill vara en efterfrågad partner och kunskapsresurs för ekoturismföretagare samtidigt som vi även har ambitionen att bli en synligare och tydligare vägvisare för ansvarsfulla resenärer som söker hållbara upplevelser av hög kvalitet.

”Nature’s Best bidrar till den egna affärsutvecklingen och till uppfyllandet av de globala hållbarhetsmålen – Agenda 2030.”

Joakim Hermanson, Naturturismföretagens generalsekreterare som även driver det Nature’s Best-märkta Upplevelsebolaget kommenterar uppgraderingsarbetet:
– Att verka för mer ekoturism är en av föreningens utgångspunkter. Vi ser Nature’s Best som ett konkret verktyg för de naturbaserade företagen. Det bidrar till den egna affärsutvecklingen och till uppfyllandet av de globala hållbarhetsmålen – Agenda 2030.

Utifrån de lokala och globala utmaningarna som sammanfattas nu behöver såväl kriteriedokument, ansökningsprocess, definitioner, grundprinciper och marknadsföring ses över. Dan Jonasson, sakkunnig i hållbarhetsgranskningar och märkningsprocesser som deltar i arbetet med uppgraderingen av Nature’s Best beskriver sina insikter efter flera års både strategiskt och praktiskt arbete med olika märkningssystem:

”Nature’s Best 2.0 kommer att bli mindre byråkratiskt, tydligare för företagarna och klara kopplingar till internationella hållbarhetskriterier.”

– Min erfarenhet av att jobba med hållbarhetsgranskningar visar att märkningsprocessen ger många ringar på vattnet för såväl företaget som entreprenörens personliga utveckling. Nästan alla företagare vill göra både gott och rätt, men vet inte alltid i vilken ände de ska börja eller hur man går tillväga. Nature’s Best 2.0 kommer att bli mindre byråkratiskt, tydligare för företagarna och klara kopplingar till internationella hållbarhetskriterier. Men samtidigt bibehålla kärnan i vad som gjorde Nature’s Best till en internationell förebild.

– Uppgraderingen ökar förutsättningen för fler företag att göra en hållbarhetsresa, avslutar Pär Innala.


Företag som är intresserade att kvalitetsmärka sitt företag under hösten, kontakta Pär Innala.


Besök Nature’s Best Swedens webbplats >


 
Fakta:

NATURTURISM är förflyttad konsumtion i form av aktiviteter, boende, måltider och andra turismtjänster där själva naturupplevelsen är i centrum.”

EKOTURISM”responsible travel to natural areas that conserves the environment, sustains the well-being of the local people, and involves interpretation and education”.

Mer info här >

KVALITETSMÄRKT EKOTURISM tolkas idag (innan revidering) genom Nature’s Best sex grundprinciper:
Mer info om Nature’s Best här >

1. Respektera resmålets begränsningar – minsta möjliga slitage på natur och kultur. Ekoturism är att bevara istället för att förstöra det som besökaren kommit för att uppleva. Varje områdes ekologiska och kulturella bärkraft måste respekteras. Detta kräver goda kunskaper om resmålet hos arrangören, lokal närvaro och nära samarbete med andra aktörer.

2. Gynna den lokala ekonomin. Ekoturism är att förankra turismen lokalt. Naturskydd blir lätt ett slag i luften om traktens människor är emot det. Att kunna dra nytta av turismen är ofta en positiv drivkraft. Varje arrangemang ska därför bidra till resmålets ekonomi – övernattningar på orten, lokala guider och lokalt inhandlade varor och tjänster. Ju mer desto bättre.
3. Miljöanpassa hela verksamheten. Ekoturismarrangörer ska ligga i täten när det gäller miljöanpassning. Därför ska godkända arrangörer aktivt minimera resandets miljöbelastningar. Bland annat ska kollektivt resande uppmuntras, logianläggningar miljöanpassas, avfall sorteras och miljöbränslen prioriteras.
4. Bidra aktivt till natur- och kulturskydd. Ekoturismen tar sitt ansvar för den biologiska mångfalden och unika kulturvärden. Det innebär att på något aktivt vis stödja naturskydd i olika former. Ekoturismarrangören samarbetar med en levande natur- och kulturskyddsopinion. Ett partnerskap till ömsesidig nytta.
5. Satsa på upptäckarglädje, kunskap och respekt. Ekoturism är att resa med en nyfiken och respektfull attityd. Godkända arrangörer är duktiga värdar och kunniga guider, som bjuder på matnyttiga introduktioner, goda råd, vägledning och värdefulla tips. Gott värdskap och väl förmedlade kunskaper är ofta nyckeln till minnesvärda reseupplevelser.
6. Kvalitet och trygghet på resan. Ekoturism är kvalitetsturism. Märkta arrangemang ska infria och gärna överträffa förväntningarna. Säkerheten tas på allvar och nöjda kunder är regel. Omvärlden ska veta att en godkänd ekoturismarrangör är en tillförlitlig partner.
Mer info om Nature’s Best här >


Fler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev