Naturturismföretagen utvecklar nytt digitalt verktyg för hållbar affärsutveckling

2019-03-14

Naturturismföretagen har tillsammans med regionala destinationsorganisationen Swedish Lapland Visitors Board och e-learningföretaget Learnify utvecklat ett onlinebaserat affärsutvecklingsverktyg för företag som vill påbörja sin hållbarhetsresa.
     Innehåll, metod och upplägg bygger på mångåriga erfarenheter och beprövade verktyg hämtat från Naturturismföretagens hållbarhetsmärkning av ekoturismföretag – Nature’s Best Sweden.

När Länsstyrelsen i Norrbotten utlyste riktade medel för att konkret arbeta med Agenda 2030 bestämde sig Naturturismföretagen att ansöka om finansiering av en helt ny distansoberoende och anpassad onlinekurs för naturturismföretagens hållbara affärsutveckling.

En naturturismföretagares tillvaro är ibland ganska hektiskt, att ta hand om gäster och visa vår fantastiska natur är bara toppen av isberget med arbetsuppgifter som ska utföras. Tyvärr blir det lätt så att företagets egen utveckling bortprioriteras när kurstillfällen och utbildningar oftast erbjuds på annan ort vid fasta datum”, menar Pär Innala på Naturturismföretagen och fortsätter:

Med det här verktyget som fungerar både i mobil och dator, kan man välja att jobba med sin egen utveckling mot ett mer hållbart företagande, när det passar och var man vill.” 

Projektledaren Stina Almqvist som planerat och byggt upp innehåll och pedagogiskt koncept ser många fördelar med den nya digitala tjänsten: ”Min upplevelse är att naturturismföretag vill göra gott och rätt, men vet däremot inte riktigt hur eller vad man bör fokusera på. Nu får många företag tillgång till kunskap, inspiration och konkreta verktyg och kan påbörja en långsiktig utvecklingsprocess.”

Hon menar även att en viktig utgångspunkt har varit att använda beprövade verktyg och metoder. ”Därför har onlinekursens innehåll sin utgångspunkt i Naturturismföretagens hållbarhetsmärkning av ekoturismföretag – Nature’s Best Sweden”.

De arbeten som företaget gör i verktyget kan senare kan användas i olika sammanhang som exempelvis i ansökan om att kvalitetsmärka sitt företag genom Nature’s Best Sweden.

”Det finns en stor efterfrågan globalt och nationellt hos gäster som vill uppleva resmålet Swedish Laplands arktiska natur och naturnära kultur”, säger Erica Mattsson, vd på Swedish Lapland Visitors Board. ”För att kunna möta efterfrågan och ta emot fler gäster i regionen, är det viktigt att vår destination har en hållbar inriktning. Vi vill med detta initiativ göra det enklare för företagen att ta del av kunskap för anpassning mot både Agenda 2030 samt den växande målgruppen av ansvarsfulla resenärer”.

Det nya digitala affärsutvecklingsverktyget har under hösten testats av ett antal piloter. Nu i vår öppnas onlinekursen upp för ett antal företag, i första hand inom destinationen Swedish Lapland, och kommer kunna användas fram till sista juni 2019.

”Vi kommer inom kort gå ut med en inbjudan till företagen i destinationen Swedish Lapland”, avslutar Erica Mattsson.

Under senare delen av 2019 är målsättningen för Naturturismföretagen att vidareutveckla ett mer fullskaligt digitalt verktyg som blir tillgängligt för än fler i hela Sverige.

 

Mer info om projektet här >


Kontakt:

Pär Innala, Naturturismföretagen, +46 70 384 71 52, par.innala@naturturism.kund.formsmedjan.se

Erika Mattsson, Swedish Lapland Visitors Board, +46 70-388 60 25, erika.mattsson@swedishlapland.com

– – –

FAKTA AGENDA 2030: 2015 antog FN:s generalförsamling Agenda 2030, en handlingsplan för planeten, människorna och vårt välstånd. Alla medlemsländer har förbundit sig att fram till år 2030 tillsammans arbeta för att nå en socialt, miljömässigt och ekonomisk hållbar utveckling. De globala hållbarhetsmålen är integrerade, odelbara och balanserar de tre dimensionerna – socialt, ekonomiskt och ekologiskt.

BAKGRUND: Arbetet under Agenda 2030-systemet har påbörjats på global, nationell, regional och lokal nivå. Naturturismföretagens ”Innovativ och digital affärsutveckling inom naturturism” är en del av Länsstyrelsen Norrbottens riktade utlysning – ”För Norrbottens bästa – en hållbar utveckling”. Målet är att idén och insatsen ska bidra till nya hållbara lösningar, en hållbar tillväxt och syftar till att lösa de utmaningar och möjligheter som Norrbotten står inför.

Naturturismföretagets projekt ”Innovativ och digital affärsutveckling inom naturturism” berör Mål 9 – hållbar industri, innovationer och infrastruktur, Mål 11 – hållbara städer och samhällen samt Mål 13 – bekämpa klimatförändringen inom Agenda 2030.

Projektet medfinansieras av Region Norrbotten och Framtidsbanken/Sparbanken Nord.

Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Länets naturresurser är en viktig förutsättning för länets näringsliv. Samtidigt ska dessa resurser räcka till fler och fler områden vilket ställer krav på en mer hållbar industrialisering. Ansökningar som bidrar till ett mer hållbart nyttjande av våra naturresurser, effektivare resursanvändning och fler rena och miljövänliga tekniker och industriprocesser efterfrågas.

 

Mål 11 Hållbara städer och samhällen

I Norrbotten vill vi skapa hållbara och inkluderande orter. Länets bosättningsmönster och långa avstånd innebär utmaningar för att skapa hållbara städer och samhällen. Samtidigt är tillgång till kultur och friluftsliv är viktigt för att skapa attraktivitet. Ansökningar som bidrar till att främja ekonomisk, social och miljömässigt hållbar samhällsplanering, främjar kopplingar mellan städer, samhällen och byar och främjar hållbara transporter genom att exempelvis förändra resenärers attityder och beteenden efterfrågas.

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

För att minska den negativa påverkan på klimat och miljö behöver Norrbotten genomföra insatser som bidrar till en långsiktigt hållbar konsumtion och produktion.

Norrbotten är på grund av klimatet beroende av att importera varor samtidigt som långa transportsträckor leder till ökade utsläpp. Ansökningar som exempelvis utreder förutsättningar för att skapa en mer hållbar produktion efterfrågas.Fler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev