Naturturismföretagen deltar i paneldebatt på Fiskeforum 2019

2019-03-31

Fiskeforum som går av stapeln den 2-3 april i Stockholm, ska handla om fisketurismens socioekonomiska värde, laxfisket och utmaningar svensk fisketurism och fiskeförvaltning har. Kungen, riksdagspolitiker och chefstjänstemän deltar liksom företrädare för fisketurism och fiskevård. Naturturismföretagen ska delta i den del av Fiskeforum som handlar om hur förvaltningen av fiskeresursen kan bli bättre och hur samverkan kan ske lokalt för att fisketurismen ska bli mer framgångsrik.

”Vi vill att fisketurismföretagen ska arbeta ekoturistiskt och att fiskerättsägarna får vägledning i hur de bäst kan samarbeta med seriösa fisketurismföretag. Då kan fisket ge såväl ägarna som företagen ekonomisk nytta samt bidra till lokalbefolkningens livskvalitet och försörjning”, menar Dan Jonasson som kommer företräda Naturturismföretagen i paneldebatten och fortsätter:

”Parterna behöver förstå ekoturismens grundprinciper: lokal nytta socialt och ekonomiskt; kommersiellt nyttjande ska stärka skyddet av naturresurserna; turismen ska vara till glädje för besökare, fiskerättsägare, ortsbor och friluftslivet.”

”Kloka tjänstemän säger kloka saker om beståndsvård och populationsvariationer. De har använt stora summor för att restaurera, kalka och undersöka våra fiskevatten. Men vilka ska hjälpa fiskets aktörer att komma överens? Om resurser kunnat användas till att skapa samförstånd mellan olika aktörer då hade fisketurismen troligen nått längre. Det behövs skickliga medlare mellan intressenter och kulturer. Parterna behöver förstå ekoturismens grundprinciper: lokal nytta socialt och ekonomiskt; kommersiellt nyttjande ska stärka skyddet av naturresurserna; turismen ska vara till glädje för besökare, fiskerättsägare, ortsbor och friluftslivet. Sedan får man inte underskatta att människor behöver bygga förtroende för varandra.”

Dan, som utöver sitt uppdrag hos Naturturismföretagen att projektleda Turism på annans mark, även är fiskerikonsulent och hållbarhetsexpert menar att man inte kan se på fisketurismen som en näringsgren.

”Den är olika typer av turism och har olika förutsättningar geografiskt. Ur ett Norrlandsperspektiv, som jag jobbat mest med, är det största problemet korta fiskesäsonger och dåliga kommunikationer. Det är knepigt att hänga upp ett lönsamt företag på 10 veckors laxsäsong. Det är jobbigt att bo kvar när servicen försvinner och ungarna måste åka miltals till skolan. Fiskelyckan blir kortlivad.”

Naturturismen är nog det unikaste Sverige har att erbjuda Europa och våra städer. Naturturismföretagen ser gärna att fisketurismen lierade sig i högre grad med övrig naturbaserad turism. Då kan vi tillsammans visa vår verkliga potential och hävda våra behov.

”Med gemensamma argument så har vi större chans att förbättra ekonomiska och juridiska förutsättningar för naturbaserad turism än om varje intressegrupp sjunger sitt eget lov”, avslutar Dan Jonasson.

Vad tycker du? Vi tar gärna emot inspel och synpunkter från medlemmar som  har ett engagemang i detta. Maila eller ring Dan som gärna tar med sig goda argument kring dessa frågor.

Här hittar du Fiskeforums hela Program.Fler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev