Hela Sverige samlas i ett nationellt ramverk för vandringsleder

2020-02-27

Projektet Nationellt ramverk för vandringsleder samlar landets alla regioner i en gemensam projektplattform som har som mål att skapa ett gemensamt nationellt ramverk för vandringsturismleder.  Finansiärer är Jordbruksverket och Tillväxtverket. Tourism in Skåne AB och Visit Dalarna AB står för projektägarskap och projektledning. Projektet pågår under tre år.

Det övergripande målet är att öka andelen internationella gästnätter i Sverige och därmed öka omsättningen och sysselsättningen hos besöksnäringens företag. Detta ska på sikt också bidra till att Sverige förstärker sin position som ledande naturturismdestination i världen.

– En satsning på vandringsturismen är något som besöksnäringen i hela Sverige kommer att kunna dra nytta av. Inte minst finns en stor potential att utveckla besöksnäringen på landsbygden, som jobbskapare, och ge möjlighet till en kontinuerlig landsbygdsutveckling, säger Jonas Rosén, vd Visit Dalarna AB

I det nationella ramverk som projektet ska bygga upp kommer fokus att ligga på gemensam gradering, kategorisering, digitalisering och beskrivning av ledens beskaffenhet gentemot besökaren. Arbetet ska också leda till förslag på ledhuvudmannaskap som går att implementera i hela landet liksom hur lösningar kring långsiktig finansiering kan utvecklas.

– Det är första gången en nationell mobilisering kring ett projekt sker på detta sett, där hela landet samlas i ett gemensamt projekt och där projektorganisationen hämtar kunskap från hela landet. De två finansiärerna har på ett framsynt sätt medverkat till att olika finansieringskällor kan samverka, säger Pia Jönsson Rajgård, vd Tourism in Skåne AB.

Tourism in Skåne och Visit Dalarna kommer att genom projektägarskap och projektledning leda arbetet. Turistrådet Västsverige, Visit Värmland, Region Västerbotten och Linköpings stift kommer att knytas till projektorganisationen. Arbetet riktar sig primärt till regioner, kommuner och ledhuvudmän som ansvarar för vandringsturismleder runt om i hela landet. När genomförandefasen inleds (2021) kommer en organisering av hela landet att etableras.

Vidare knyts en rad nationella aktörer och organisationer på olika sätt till projektet. Naturvårdsverket och Länsstyrelserna är exempel på några, liksom en rad branschorganisationer från besöksnäringen och aktörer som arbetar med landsbygdsutvecklingsfrågor (Naturturismföretagen, LRF, Svenska Turistföreningen med flera).

För mer information, kontakta gärna:
Ulf Backeus, projektledare, Visit Dalarna, ulf.backeus@visitdalarna.se, 010 600 29 33
Pia Jönsson Rajgård, Tourism in Skåne AB, pia.jonsson-rajgard@skane.com, 0768 870730

Läs hela pressmeddelandet här >

Sammanfattning om projektet här >Fler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev