Corona – en prövning för branschen

2020-03-12

Efter år av tillväxt och ökat resande står nu världens, och Sveriges, turism inför en större utmaning än på länge. Med utbrottet och spridningen av corona (covid -19) har förutsättningarna för branschen snabbt förändrats. Ovissheten är stor och tidsperspektiven oklara. 

Corona (covid -19) påverkar oss. WHO har uppgraderat utbrottet av viruset till en pandemi, vilket betyder att man räknar med en spridning över stora delar av världen som drabbar en stor andel av befolkningen i varje land. Om det blir verklighet vet vi inte än. Där är vi inte. I stora delar av vårt land kan den faktiska närvaron av corona ännu kännas avlägsen. I skrivande stund har 0,005 % av befolkningen rapporterats smittade (Folkhälsomyndigheten, 11 mars). I ett globalt perspektiv är andelen ännu lägre, med en andel fall av smittade människor på 0,0015 %.  Även om definitionen av pandemi är flytande är det ganska långt ifrån en stor andel av befolkningen i varje land. 

Och dit kanske vi inte heller behöver komma om vi gemensamt kan hantera situationen klokt, i enlighet med myndigheternas riktlinjer och rekommendationer. Folkhälsomyndigheten rekommenderade igår (11 mars) att alla evenemang med folksamlingar större än 500 personer ska ställas in. Vår bransch representerar snarast motsatsen till de förhållanden som riskerar att vara smittspridande – turism med små grupper i utomhusmiljöer med få andra besökare. Finns det någon typ av turism man trots allt borde kunna ägna sig åt är det kanske den vi representerar. Vi äger – ännu en gång – argument som få andra har. Trots det riskerar företag i vår bransch att drabbas hårt. 

”Vår bransch representerar snarast motsatsen till de förhållanden som riskerar att vara smittspridande – turism med små grupper i utomhusmiljöer med få andra besökare.”

För hur den egentliga spridningen och proportionerna i rapporteringen ser ut spelar mindre roll för de faktiska effekterna för företagare i turismbranschen. Det vi vet, och redan börjat känna av, är att risken för en förvärrad situation, och de beslut som tas baserat på det, påverkar människors resande. Och därmed också vår bransch. Om människor reser mindre blir det helt enkelt färre affärer. En enkel sanning.  

Det vi kan, och behöver, lita till är kreativiteten, övertygelsen och styrkan hos Sveriges naturturismföretag. Att uthålligheten är starkare än uthålligheten hos covid -19. Någon konstaterade att naturturismbranschen är som en fjällvandring. Det går upp och det går ner, det blåser medvind och det blåser motvind. Men belöningen kommer alltid att finnas där. Vi har tagit oss igenom Ebola, Sars, Fågelinfluensa och Svininfluensa, och andra världshändelser som påverkat oss. Lite talar för att vi inte också överlever covid -19. 

Eftersom hela branschen påverkas blir förhoppningsvis kreativiteten och förslagen på lösningar många. Hotell och transportörer lättar nu på av- och ombokningsregler, regeringen föreslår att man ska kunna få skjuta upp sina momsinbetalningar och svemestertrenden får nytt bränsle. Vårt omgivande ekosystem börjar förändras för att försöka hantera situationen. Företag styr om, förändrar sin säsongsplanering, sina marknadsstrategier och lägger äggen i andra korgar. Om det går. 

”Att styrkan i det vi gemensamt står för, hållbar, transformativ turism i vild och vacker natur, är stark nog att klara sig igenom den här krisen är vi övertygade om.”

I Sveriges fantastiska flora av natur- och ekoturismföretag finns många olika typer av verksamheter, med olika förutsättningar. Det finns inte ett recept på vad som är det rätta att göra i en situation som den vi nu har. Men oavsett olikheterna är vi övertygade om att en gemensam nämnare är handlingskraft och kreativitet. Entreprenörer i vår bransch är helt enkelt doers. Annars hade man sannolikt gjort något annat. 

Och nu, liksom alltid i vår bransch, är det tid att agera. Informera dina gäster och prata med dina affärspartners. Kom ihåg att andra sitter i samma båt. Vi är inte konkurrenter, vi är kollegor. Nu mer än någonsin. Alla tänker, många har förslag till lösningar. Som till exempel Peter Syme, i den mycket läsvärda länken nedan. Vill du själv dela med dig av erfarenheter, idéer och förslag, så maila oss eller besök vår Facebooksida. Prata med oss, och andra medlemsföretag. 

Att styrkan i det vi gemensamt står för, hållbar, transformativ turism i vild och vacker natur, är stark nog att klara sig igenom den här krisen är vi övertygade om. Även om det blir tufft. Resenärer kommer alltid att resa. Även om många av dem för tillfället tar en paus.    

Relaterade länkar: 

Folkhälsomyndigheten, om Corona:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

ATTA, om Corona:
https://mailchi.mp/adventuretravel/coronavirus-message-from-atta?e=97b7b4232f

SRF:s rekommendationer angående paketresor:
https://srf-org.se/ytterligare-riktlinjer-kring-paketreselagen-pga-corona/

Peter Syme, om hur en kris innehåller möjligheter:
https://www.linkedin.com/pulse/disaster-just-opportunity-hiding-peter-syme-/?trackingId=P7VTQFj/PjDRXD6TIr2X2g==&fbclid=IwAR1Kc6ad2JOLkcbEoqLboIaW07ClJdrdgb1Doq4uFtE4pUpiyGceJzHhdIgFler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev