Naturturismföretagens remissvar till Näringsdepartementets utredning ”Ett land att besöka”

2018-04-20

Tidigare i våras lämnade Naturturismföretagen (fd. Ekoturismföreningen) sitt yttrande på utredningen Ett land att besöka. Svaret välkomnar långsiktiga strategier, kraftsamling och naturturism som prioriterat område. Samtidigt behövs i närtid robusta och välanpassade lösningar för turism i skyddade områden, längs leder och för offentligt bekostade naturguidningar.

Utredningen från Britt Bohlin är ett digert betänkande på över 400 sidor. Förslag och slutsatser är på en generell strategisk nivå och centralt är att riksdagen fattar beslut om ett övergripande politiskt mål för en växande besöksnäring. För att förverkliga målet föreslås en nationell strategi och nio strategiska insatser, där natur- och kulturturism är två områden.

Förra veckan skickade Naturturismföretagen in sitt remissyttrande till Näringsdepartementet.

– Vi är positiva till utredningens tankar kring övergripande strategier. Inte minst när fokus hamnar på skälen till varför internationella besökare väljer Sverige eller vi själva bestämmer oss för att resa i vårt eget land, säger Naturturismföretagens ordförande Annika Fredriksson.

”Utredningen är tydlig med att både natur och kultur är viktiga reseanledningar och vi uppskattar att näringens egen särskilda strategi för naturturism, som presenteras senare i vår, omnämns som en viktig pusselbit.” 

– Utredningen är tydlig med att både natur och kultur är viktiga reseanledningar och vi uppskattar att näringens egen nationella strategi för naturturism, som nu presenteras i Almedalen, omnämns som en viktig pusselbit.

Eftersom föreningens resurser är begränsade har remissyttrandet begränsats till betänkandets inledande sammanfattning och det särskilda avsnittet om naturturism.

– Vi noterar att utredningen har lyssnat på gemensamma inspel från oss, Visita och Svensk Turism, berättar Annika Fredriksson och förtydligar.

– Vi gillar utredningens skarpa förslag kring nationalparker, biosfärområden och ekoparker. I vårt remissyttrande försöker vi nyansera bilden och mer ingående förklara branschens utmaningar och möjligheter. Främst förespråkar vi initiativ i närtid.

– Vi arbetar redan med en handfull pilotinsatser på just dessa områden och dessa processer måste fortsätta de närmaste åren. Det gäller även förslag för naturturism längs leder och modeller för samverkan kring naturguidningar. Här har vi förslag som gynnar grupper som skolelever och gamla på äldreboende, samtidigt som nya säsonger för guideföretagen skapas.

En röd tråd genom Ekoturismföreningens remissyttrande handlar om näringens roll.

– Vi konfronteras inte sällan med utvecklingsinsatser där offentliga aktörer samverkar med varandra för naturturismens bästa, men där berörda företag inte involveras och utvecklingsmöjligheterna reduceras eller får inte mesta möjliga effekt.

– En annan central fråga är turismens hållbarhet, dess bidrag till landsbygdsutveckling och hur vi kan dimensionera och styra en växande turism i känslig natur. I regeringens direktiv till utredningen fanns ett avsnitt om naturturism och hållbarhetscertifiering. Därför blev vi förvånade över att dessa utmaningar och möjligheter i stort sett inte hanteras av utredningen, avslutar Annika Fredriksson.

 

LÄS HELA REMISSVARET:

LÄS MER:

 

Arbetet med en nationell naturturismstrategi finansieras med medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling i samverkan med Tillväxtverket.

 

 

 

 Fler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev