Högre moms om gästerna trivs och har roligt under forsränningsturen?

2018-04-16

Regeringen vill se en generös och tillåtande praxis när det gäller sänkt moms på naturguidningar. Otydligheter i Skatteverkets vägledning har däremot skapat osäkerhet hos många företag. Tillsammans med medlemsföretaget JoPe Fors & Fjäll ber Naturturismföretagen nu Skatterättsnämnden om besked om vad som gäller för forsränning.

Vid årsskiftet sänktes momsen från tidigare 25 % till sex procent på naturguidningar eller ”förevisning av naturområde”, som det står i den ändrade lagtexten. Skatteverkets uppgift är att tolka och tillämpa riksdagens momsreform, och strax innan jul presenterades en vägledning på området.

– Jag vet inte hur jag ska tolka Skatteverkets vägledning och jag är inte ensam, säger Jonas Persson som driver företaget JoPe Fors & Fjäll och fortsätter.

– Vi både förevisar och visar vägen genom ett specifikt naturområde och borde därmed uppfylla kravet för den lägre momsen. Men i samma vägledning skriver Skatteverket att forsränning som görs i nöjessyfte ska beskattas med 25 procent i moms.

– Det kan inte vara Skatteverkets uppgift att bedöma i vilken grad våra gäster trivs och har roligt under våra forsränningsturer. Det är nämligen en ambition som vi alltid eftersträvar.

Den aktuella forsränningsprodukten, som nu ska bedömas av Skatterättsnämnden, gäller en fyra timmar lång tur i västra Jämtland. JoPe Fors & Fjäll har bedrivit forsränning i snart 30 år och den aktuella produkten är sedan länge kvalitetsmärkt med Nature’s Best Sweden. Området är skyddat enligt Natura 2000 och turen knyter på ett naturligt sätt ihop ett oexploaterat vattendrag med områdets fauna, hydrologi, kultur och geologi. Företagets guider berättar om det omgivande fjällandskapet och vattnets kraft att forma ett landskap, men också om älvens fiskar, tusenåriga hällristningar, kraftfulla vårfloder och rasbranter.

”Det kan inte vara Skatteverkets uppgift att bedöma i vilken grad våra gäster trivs och har roligt under våra forsränningsturer. Det är nämligen en ambition som vi alltid eftersträvar.”

Naturturismföretagen har granskat forsränningsturen och bistått JoPe Fors & Fjäll i ärendet. Föreningens generalsekreterare Per Jiborn kommenterar fallet på följande vis.

– Vi menar att det här handlar om förevisning av ett naturområde. Forsränning är ju i princip det enda sättet att tillgängliggöra området. Företaget har ett specifikt guidemanus, guiderna är utbildade att berätta om områdets natur- och kulturvärden, och dessa värden lyfts fram när produkten marknadsförs på företagets egen webbsida.

– Svensk lagstiftning och våra myndigheters sätt att hantera dessa måste vara rättsäker och förutsägbar. En vägledning som lägger till formuleringar om nöjessyfte riskerar att bli rättosäker.

– Vi menar att det som Skatteverket ska bedöma i  enskilda forsränningsprodukter, är i vilken mån de förevisar ett naturområde eller inte. Det vill säga i vilken grad företaget och dess guider berättar och förmedlar kunskap om det naturområde som man färdas genom.

– Det är också att värt att notera att lagen om sänkt moms på förevisning av naturområde är granne med kulturmomsen. Vad skulle hända om kulturmomsens giltighet skulle begränsas utifrån en bedömning om teaterpjäsen, operan eller konserten sker i nöjessyfte?

Tillsammans med två andra medlemsföretag kommer Naturturismföretagen senare i vår även lämna in liknande ansökningar för turridning och hundspann. Dessutom kommer dialogen med Skatteverket fortsätta om hur begreppet naturområde utanför tätort ska tolkas.

– Den sänkta momsen på naturguidningar är en stor framgång för tidigare Ekoturismföreningens tålmodiga och enträgna arbete. Helt avgörande har varit ett antal medlemsföretags vilja och mod att våga gå före, skriva under debattinlägg, ställa upp på intervjuer och så vidare. Branschens övriga företag är därför ett stort tack skyldiga dessa pionjärer och föregångare.

– Nu när arbetet fortsätter i en mer juridisk fas, är givetvis ett sätt att ta ställning och bidra att bli medlem i Naturturismföretagen, fd Svenska Ekoturismföreningen. För det är tillsammans som vi gör skillnad, avslutar Per Jiborn.Fler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev