Sveaskogs Ekopark i Halle- och Hunneberg skapar 20 lokala jobb

2018-04-16

Halle- och Hunneberg vid Vänern sydspets lockar allt fler. De senaste 15 åren har Kungajaktmuseet Älgens Berg fördubblat sina besök, och sedan 2013 har antalet gästnätter i de tre berörda kommunerna ökat med 30 procent. Sveaskogs ekopark är en viktig förklaring till en positiv utveckling som skapar nya jobb och skatteintäkter.

De två västgötska tvillingbergen Halle- och Hunneberg är kanske mest kända för sina kungliga älgjakter. Men Sveaskogs ekopark, som omfattar 5 300 hektar, bjuder även på vandringsleder, cykeläventyr, kanotpaddling, sportfiske och guidad viltsafaris. Restaurang Spiskupan på Hunneberg serverar hemlagad mat på svenska råvaror i en naturskön omgivning. Som granne ligger Kungajaktmuseet Älgens Berg, för den som vill veta mer om platåbergens geologi, historia, fauna och flora.

Sveaskog och Naturturismföretagen samverkar för närvarande kring fem ekoparkers potential för den lokala besöksnäringen. Ambitionen är att presentera generella uppskattningar som ringar in dagens besöksvolymer, deras värde för såväl lokal ekonomi som statskassan, och peka ut deras framtida potential. För ekopark Halle- och Hunneberg är turismutvecklingen uppenbar. Sedan invigningen 2004 har antalet besök på Kungajaktmuseet Älgens Berg fördubblats till närmare 40 000 per år. En genomgång av antalet gästnätter i de tre berörda kommunerna Grästorp, Trollhättan och Vänersborg stärker den bilden. Sedan 2013 har gästnätterna i området ökat med nästan 30 procent.

”Det är väldigt glädjande att vår ekopark i så stor utsträckning bidrar till den lokala ekonomin. Samtidigt har Halle- och Hunneberg knappast nått sin fulla potential, säger Ola Söderdahl, försäljningschef för jakt, fiske och naturturism på Sveaskog”

För att ringa in ekoparken Halle- och Hunnebergs betydelse för den lokala besöksnäringen har en analys gjorts utifrån ett sannolikt minimivärde och en uppskattning av ekoparkens maximala dragningskraft. Minimivärdet på 15 000 gästnätter bygger på de senaste årens museibesök för internationella och långväga svenska besökare. Utifrån uppskattade andelar av svenska och internationella gästnätter under olika säsonger har platåbergens maximala attraktionskraft beräknats till drygt 30 000 gästnätter.

– Det här är ingen exakt vetenskap. Snarare handlar det om kvalificerade gissningar, förklarar Per Jiborn på Naturturismföretagen och utvecklar analysen.
– Vi vet inte hur länge de som besöker ekoparken stannar i området, inte om de i först hand övernattar i egen husbil, på camping eller hotell eller hur mycket de spenderar på måltider och shopping. Men utifrån ett antal rimliga antaganden och faktiska siffror från två seriösa källor bedömer vi ändå att vi relativt väl ringar in ekoparkens betydelse för turismen.

– OM VI DÅ antar att platåbergen är det främsta skälet bakom 20 000 gästnätter innebär det 15 miljoner kronor i lokala turismintäkter, nio årsarbeten, nästan 700 000 kronor i moms till statskassan och drygt en halv miljon kronor i skatt till kommuner och landsting.
– Till dessa nio jobb tillkommer dessutom drygt tio årsarbeten som finansieras av traktens egna invånare och berörda kommuner. Det handlar om restaurang Spiskupan i privat regi och delar av Kungajaktmuseet, en naturskola och sportfiske som finansieras med offentliga medel. Redan idag är alltså ekoparken grunden för 20 lokala jobb på årsbasis.

SVEASKOG, SOM HAR investerat mycket tid och resurser för att tillgängliggöra sina ekoparker för rörligt friluftsliv och naturturism, kommenterar siffrorna på följande vis:
– Det är väldigt glädjande att vår ekopark i så stor utsträckning bidrar till den lokala ekonomin. Samtidigt har Halle- och Hunneberg knappast nått sin fulla potential, säger Ola Söderdahl, försäljningschef för jakt, fiske och naturturism på Sveaskog, och fortsätter.
– Vi efterlyser fler privata entreprenörer, som kan utöka utbudet av aktiviteter och guidade upplevelser i ekoparken. Bland annat tror vi att det i närtid går att utveckla utbudet av olika vandringspaket tillsammans med skönt boende och läcker lokal mat.

– EFTERSOM DET NU även pågår ett samverkansprojekt mellan de tre berörda kommunerna diskuterar vi möjligheten att genomföra någon form av intervjuundersökning av bergens besökare i sommar. Den skulle tillföra värdefull kunskap till dagens övergripande analys. 
– Vi vill också medverka till att Naturturismföretagens gedigna kompetens på området, kopplas samman med den kommunala satsningen. Det är viktigt att alla goda krafter försöker dra åt samma håll, avslutar Ola Söderdahl.

 

FAKTA SVEASKOGS EKOPARKER:

Ekoparker är Sveaskogs eget koncept inom ramen för bolagets naturvårdsarbete.

  • Sveaskog har beslutat om 37 ekoparker, vilka motsvarar 5 procent av dess produktiva skog.
  • Totalt omfattar ekoparkerna 175 000 hektar skogsmark varav drygt 100 000 hektar är skyddad genom bindande ekoparksavtal med Skogsstyrelsen.
  • Minst 50% av ytan är alltid avsatt för naturvård i varje ekopark, men på resten av ytan tillåts ett hållbart skogsbruk.
    (källa: Sveaskog)


Fler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev