Ministerbesök – Per Bolund talade vid Naturturismföretagens informationsträff

2018-02-19

Statsrådet Per Bolund gästade Naturturismföretagens möte om naturen som reseanledning och sänkt moms på naturguidningar. Ministern talade länge och engagerat om naturens roll för både turism och välstånd, naturguidens centrala roll och såg fram emot att få ta del av den delstrategi som näringen nu lägger sista handen vid.

Det är ingen hemlighet att finansmarknads- och konsumentministern Per Bolund (MP) gillar besöksnäringen och då i synnerhet svensk ekoturism. För ett par år sedan talade han på Visitas årsstämma och den 7 februari i år deltog han på Naturturismföretagens informationsmöte om svensk natur som reseanledning och sänkt moms på naturguidningar.

Stadsrådet började med att berätta att svensk natur och ekoturism är favoritämnen. Som miljöpartist och biolog på Finansdepartementet får han regelbundet möjlighet att framhålla naturens betydelse för svenskt välstånd i stort, men också mer specifikt som magnet för svenska och internationella besökare. Enligt Per Bolund har regeringen under de senaste tre åren levererat flera reformer och skjutit till välbehövliga anslag för att stärka skyddet av vår natur och främja landets besöksnäring. Främst handlar det om historiskt höga anslag till skydd och skötsel av svensk natur, men även om aktuella initiativ kring hyggesfritt skogsbruk på marker som förvaltas av Statens fastighetsverk och Fortifikationsverket. Tidigare i höstas fick dessutom Skogsstyrelsen i uppdrag att genomföra en landsomfattande inventering av skogar med höga naturvärden, så kallade nyckelbiotoper.

”Från regeringens sida vill jag framför allt skicka ett stort lycka till med verksamheten. Jag vill gärna understryka en gång till hur viktig er verksamhet är för regeringen och det av många skäl. För den ekonomiska utvecklingen i vårt land, men inte minst för att öka kunskapen kring våra ekologiska system.”

Vidare lyfte Per Bolund fram uppdraget till Skolverket om en ny inriktning för naturturism på gymnasieskolans naturbruksprogram. Han nämnde även satsningar via Tillväxtverket och deras stöd till en särskild delstrategi för svensk naturturism.

Arbetet med strategin som leds av Naturturismföretagen i samverkan med Svensk Turism och Visita kommenterades direkt av Per Bolund:
– Den ser jag så klart otroligt mycket fram emot att få ta del av. Jag tror genom att samverka brett, så kan man också verkligen ta nya steg.

Finansmarknads- och konsumentministern uttalade sig även om den nyligen sänkta momsen på naturguidningar och de gränsdragningsproblem som reformen har förorsakat. Bolund betonade att det är upp till ansvarig myndighet, i det här fallet Skatteverket, att utforma och uttolka de nya reglerna kring moms på naturguidningar, men poängterade samtidigt:
– Men där hoppas jag att det kommer att sätta sig en praxis och att den över tid kan bli mer och mer generös och tillåtande. För syftet som vi har, och anledningen till att vi satte av så mycket pengar, är ju att vi vill ser det här som en omfattande reform.

En röd tråd genom talet var svensk natur som reseanledning. Bland annat hänvisade Bolund till att Svensk Turism för två år sedan slog fast att ”Sveriges natur utgör inte sällan själva reseanledningen för både nationella och internationella besökare.” Ur det perspektivet menade ministern att naturguider är viktiga även i ett större sammanhang.

– Vi vet ju också att ekoturismen och naturguidningen genererar inte bara intäkter för själva guiden, utan det är många kringtjänster med övernattningar och restaurangbesök kopplat till det här. Så det blir av den anledning viktigare och viktigare ekonomisk verksamhet, inte minst eftersom vi har en utmaning med att se till att det finns jobb i hela landet.

Höstens budgetdebatt och den kritik som momsreformen fått från borgerliga företrädare togs även upp. Per Bolund tror att motståndet hos Moderaterna bland annat beror på bristande kunskaper och skickade en inbjudan till deras partiledare:
– Jag har faktiskt tänkt att jag någon gång ska ta ut Ulf Kristersson på en bäversafari och visa vad han pratar om.

Ministerns tal avslutades med att betona naturturismens betydelse för hela Sveriges ekonomi och Per Bolund välkomnade Ekoturismföreningens byte av namn till Naturturismföretagen.

– Så från regeringens sida vill jag framför allt skicka ett stort lycka till med verksamheten. Jag vill gärna understryka en gång till hur viktig er verksamhet är för regeringen och det av många skäl. För den ekonomiska utvecklingen i vårt land, men inte minst för att öka kunskapen kring våra ekologiska system.Fler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev