Sänkt moms gäller nu i all natur utanför tätorter

2018-02-19

Skatteverket stryker begreppet lantbruksenhet ur sin vägledning om sänkt moms på naturguidningar. En viktig framgång som innebär att i princip all natur utanför våra tätorter omfattas av momsreformen. Regeringen förväntar sig också att det med tiden ska utvecklas en generös och tillåtande praxis på området.

Vid årsskiftet sänktes momsen på naturguidningar, eller ”förevisning av naturområde” som det står i den reviderade lagtexten, från tidigare 25 % till sex procent. Det innebar även att Skatteverket fick i uppgift att forma en praxis på området. I början av januari kritiserade Ekoturismföreningen verkets första vägledning, eftersom den i flera fall lämnade motstridiga besked och inte följde regeringens ambition att sänka momsen på naturguidningar.

”En viktig framgång att Skatteverket nu tar bort begreppet lantbruksenhet ur vägledningen.”

Att vägledningen påstod att ”lantbruksenhet” inte skulle räknas som naturområde bedömde Ekoturismföreningen som särskilt allvarligt.

– Skatteverket valde att inte svara på vår fråga om vad som avses med begreppet. Men ledande skatte- och rådgivningsexperter hävdar att lantbruksenhet vid sidan av åkermark även omfattar betesmark, skog, våtmarker och andra skogsimpediment. En sådan tolkning hade troligen begränsat den sänkta momsen till skyddade områden och fjällvärlden i norr, säger Naturturismföretagens generalsekreterare Per Jiborn och tillägger:

– Därför är det en viktig framgång att Skatteverket nu tar bort begreppet lantbruksenhet ur vägledningen.

I en uppdaterad version slår Skatteverket fast att: ”begreppet naturområden utanför tätort ska omfatta alla områden utanför tätorter, som inte huvudsakligen består av anläggningar, bebyggelse, åkermark eller odlingar och som inte heller på något tydligt sätt präglas av mänsklig exploatering.”

I början av februari genomförde Naturturismföretagen ett särskilt informationsmöte kring den sänkta momsen på naturguidningar där finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund medverkade. Ministern förklarade att syftet med den sänkta momsen är att förbättra natur- och ekoturismens villkor i Sverige. Regeringen vill se att naturturismen skalas upp, utvecklas och professionaliseras, och det bland annat genom att sänka prislappen på unika naturupplevelser för fler människor.

”begreppet naturområden utanför tätort ska omfatta alla områden utanför tätorter, som inte huvudsakligen består av anläggningar, bebyggelse, åkermark eller odlingar och som inte heller på något tydligt sätt präglas av mänsklig exploatering.”

Per Bolund förklarade vidare att regeringen har noterat en del gränsdragningsproblem i samband med momssänkningen, men att det är upp till Skatteverket att utforma och uttolka de nya reglerna kring moms på naturguidningar. Samtidigt poängterade ministern att:

– Men där hoppas jag att det kommer att sätta sig en praxis och att den över tid kan bli mer och mer generös och tillåtande. För syftet som vi har, och anledningen till att vi satte av så mycket pengar, är ju att vi vill ser det här som en omfattande reform.
Per Bolund underströk också att regeringen kommer att fortsätta följa utvecklingen och om gränserna blir för snäva får Finansdepartementet överväga ytterligare åtgärder på området. 

”Momsreformen har redan fått en positiv effekt. Efter Skatteverkets förtydligande kan vi konstatera att merparten av vår natur omfattas av den sänkta momsen. Det var en viktig framgång. Nu fortsätter vi arbetet.”

Efter årsskiftet flera av Naturturismföretagens medlemsföretag vittnat om positiva besked från sina lokala skatteverk om sänkt moms på olika guidade aktiviteter.

– Momsreformen har redan fått en positiv effekt. Efter Skatteverkets förtydligande kan vi konstatera att merparten av vår natur omfattas av den sänkta momsen. Det var en viktig framgång. Nu fortsätter vi arbetet. Nästa steg blir att inleda ett par processer där vi begär förhandsbesked om vad som ska gälla för turridning, hundspannsturer och forsränning som transportsätt för att förevisa ett naturområde, säger Per Jiborn på Naturturismföretagen.Fler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev