Nationalparker viktiga för Sveriges attraktionskraft, naturturismföretagare och samhälle

2018-03-10

Nationalparker är inte bara något som de flesta svenskar uppskattar och vill se fler av. Det är också en viktig bidragande orsak till miljarder i momsintäkter till staten. Därför är det hög tid att både opposition och regering ser sambanden mellan profilstarka nationalparker och en växande ström av internationella besökare.

Nyligen presenterade Naturturismföretagen en sammanställning som visar att minst var fjärde internationell besökare väljer Sverige för vår natur. Källorna var undersökningar och kartläggningar från Tillväxtverket, Svenska institutet och Visit Sweden. En slutsats blev att naturens bidrag till exportintäkterna från utländska besökares konsumtion i Sverige kan uppskattas till runt 30 miljarder kronor varje år.

Sambandet gäller även för momsintäkter från internationella besökare i svensk natur. Turismen är ju den enda exportnäring som levererar moms till staten. Enligt Tillväxtverket uppgick momsintäkterna från utländska besökares konsumtion i Sverige under 2016 till 17,3 miljarder kronor. Svensk natur bidrar därför till ett högst påtagligt klirr i statskassan på någonstans runt fyra miljarder kronor varje år.

”I Visit Swedens målgruppsanalys kommer aktiviteten ”besök av nationalpark / naturum” på första plats bland naturrelaterade aktiviteter.”

Därför blir frågan om vad som lockar mest i svensk natur viktig. I Visit Swedens målgruppsanalys kommer aktiviteten ”besök av nationalpark / naturum” på första plats bland naturrelaterade aktiviteter. De senaste åren finns det även enligt Bloom Consulting en tydlig ökande trend för sökningar på nätet om svensk natur, där ”nationalpark” är ett vanligt förekommande begrepp.

Att exakt beräkna nationalparkernas bidrag till statskassan i form av internationella momsintäkter är omöjligt, men det torde handla om flera hundra miljoner kronor varje år. Därför är det dags att ifrågasätta en gängse uppfattning om att naturvård främst är en kostnad i statens budget. Mycket tyder på att just budgetposten nationalparker är en vinstmaskin för staten och den framtida potentialen är ännu större. Som rejäl bonus tillkommer dessutom lokala arbetstillfällen och skatt till destinationens kommuner och landsting.

”Nationalparker är bra för naturen, bygden och statskassan.”

Dessa samband är sedan länge självklara i Finland där man årligen redovisar vad investeringar i nationalparker ger i form av lokala turismintäkter. Finska beräkningar visar att en investerad euro i nationalparken ger tio euros tillbaka i lokala turismintäkter.

Med andra ord – nationalparker är bra för naturen, bygden och statskassan.

I maj invigs äntligen en ny svensk nationalpark. Åsnen i södra Småland blir nationalpark nummer 30 och den första nya parken på nio år. Nyligen presenterade Naturvårdsverket resultatet av en enkät om svenskarnas syn på landets nationalparker. Svaren från drygt tusen personer visar bland annat att:

  • Nästan 90 procent tycker att nationalparker är viktiga för möjligheten att behålla orörd natur för framtida generationer.
  • Över 70 procent menar att det borde bildas fler nationalparker.
  • 63 procent anser att nationalparkerna är viktiga för att locka turister.

FRÅGOR TILL POLITIKEN

Inför en stundande valrörelse finns det skäl att även fråga vad våra politiska beslutsfattare tycker. Svenska folket gillar nationalparker, de vill se fler och många inser att de är viktiga för turismen. En analys av svensk attraktionskraft och de främsta reseanledningarna pekar på att nationalparker dessutom är en bra affär för Sveriges ekonomi. Inte minst när det gäller att skapa jobb på landsbygden.

”Varför har regeringen efter drygt tre år inte gett Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram förslag på hur skyddad natur kan användas för att landets natur- och ekoturism ska spira?”

Därför vill Naturturismföretagen fråga riksdagens två största block – den rödgröna regeringen och Alliansen, följande:

  • Den rödgröna regeringen har suttit i snart fyra år. Socialdemokraterna prioriterar jobb och att hela landet ska leva. Miljöpartiet fokuserar på hållbarhet och biologisk mångfald. Varför har regeringen efter drygt tre år inte gett Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram förslag på hur skyddad natur kan användas för att landets natur- och ekoturism ska spira? Tillsammans med Visita presenterade Naturturismföretagen ett förslag redan sommaren 2015. Nu föreslår regeringens egen utredning om besöksnäringen just detta. Men borde det inte finnas ett snabbspår för goda förslag som riksdagens alla partier redan står bakom?
  • Enligt ett debattinlägg från Naturskyddsföreningen i Svenska Dagbladet ville Alliansen i höstens skuggbudgetar sänka anslagen till biologisk mångfald. Moderaterna vill nästan halvera anslaget (- 41 %). Centerpartiet nöjer sig med att banta naturvården med drygt en femtedel. Vi uppskattar att Alliansen vill prioritera och hushålla med våra skattepengar. Men vore det inte bättre att lägga förslag på hur anslaget till biologisk mångfald kan optimeras? Inte minst gäller det en rad synergieffekter som kan uppnås när fungerande allianser byggs mellan offentlig naturvård och privat besöksnäring.


Fler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev