Sveaskogs Ekoparker en möjlighet för fler natur- och ekoturismföretag

2018-02-19

Sveaskogs 37 ekoparker omfattar 175 000 hektar skogsmark. Här finns goda möjligheter att utveckla starka resmål och destinationer för naturturism, öka traktens turismintäkter och samtidigt skapa ett par hundra nya jobb runt om i Sverige. Därför inleder nu Sveaskog och Naturturismföretagens en samverkan kring Sveaskogs ekoparkers potential.

Svensk turism fortsätter att växa, vilket även gäller naturturismen utanför våra storstäder. Förra året slogs besöksrekord i minst ett par naturum och från flera nationalparker kom rapporter om överfulla parkeringsplatser. Regeringens utredning ”Ett land att besöka”, som presenterades i december 2017, lyfter särskilt fram naturturismens potential i Sveaskogs ekoparker och lämnar förslag på hur den kan utvecklas. Detta arbete har delvis redan påbörjats, eftersom Naturturismföretagen och Sveaskog sedan en tid tillbaka tillsammans arbetar med att analysera ekoparkernas potential och förutsättningar för mer naturturism.

”För ekoparkerna som redan idag är välbesökta, handlar det om att öka andelen lokala övernattningar, bredda utbudet av aktiviteter och guidade upplevelseprodukter, och jobba med nya och förlängda säsonger.”

Naturturismföretagens generalsekreterare Per Jiborn ger en bakgrund till samarbetet:
– I Götaland finns fem större ekoparker som omfattar drygt 23 000 hektar. Det är en avsevärt större areal än de åtta nationalparker, som finns på fastlandet i Sveriges södra landsdel. Just storleken och landskapsperspektivet gör Sveaskogs ekoparker idealiska för en växande naturturism.

– Här finns grunden för starka naturturismdestinationer där flera entreprenörer kan samverka och skapa ett resmål med hög attraktionskraft. För ekoparkerna som redan idag är välbesökta, handlar det om att öka andelen lokala övernattningar, bredda utbudet av aktiviteter och guidade upplevelseprodukter, och jobba med nya och förlängda säsonger.

Den första ekoparken invigdes på Omberg 2003 och efter det har ytterligare 36 ekoparker sett dagens ljus. Sveaskog har höga naturvårdsambitioner i sina ekoparker. Minst hälften av den produktiva skogsmarken används för naturvård, men skogsbruk bedrivs i de flesta ekoparker och anpassas då till parkens särskilda natur- och kulturvärden. I en ekopark styr ekologiska värden över ekonomiska, samtidigt som skogens betydelse för friluftslivet sätts i fokus.

”Vi hoppas att detta projekt ska lyfta fram ekoparkernas möjligheter och att fler företagare börjar samarbeta med oss och använder ekoparkerna för att utveckla sina företag.”

Ola Söderdahl, försäljningschef för jakt, fiske och naturturism på Sveaskog, instämmer i att ekoparkerna har en potential för naturturism som inte nyttjas fullt ut.

– Sveaskog har investerat mycket tid och resurser för att tillgängliggöra dessa fantastiska naturområden för besökare. Vi skulle gärna se att våra ekoparker användes mer av turismföretagare, men än så länge har det varit en brist på entreprenörer. Vi hoppas att detta projekt ska lyfta fram ekoparkernas möjligheter och att fler företagare börjar samarbeta med oss och använder ekoparkerna för att utveckla sina företag.

Samarbetet mellan Sveaskog och Naturturismföretagen går i korthet ut på att i fem ekoparker i södra Sverige analysera dagens besöksvolymer och deras värde för både statskassa och lokal ekonomi. Trakternas utbud av boende, måltider och inte minst vilka företag som kan erbjuda aktiviteter eller upplevelseprodukter i den aktuella ekoparken kommer även att kartläggas.

Till sist ska ekoparkens framtida potential för svensk naturturism summeras och slutsatserna från dessa analyser kommer att redovisas löpande under det kommande året.

 

FAKTA SVEASKOGS EKOPARKER:

Ekoparker är Sveaskogs eget koncept inom ramen för bolagets naturvårdsarbete.

  • Sveaskog har beslutat om 37 ekoparker, vilka motsvarar 5 procent av dess produktiva skog.
  • Totalt omfattar ekoparkerna 175 000 hektar skogsmark varav drygt 100 000 hektar är skyddad genom bindande ekoparksavtal med Skogsstyrelsen.
  • Minst 50% av ytan är alltid avsatt för naturvård i varje ekopark, men på resten av ytan tillåts ett hållbart skogsbruk.
    (källa: Sveaskog)


FacebookTwitterEmailLinkedIn

Fler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev