Skolverkets förslag till ny inriktning för naturturism får underkänt

2018-04-19

Den nybildade Naturturismens Yrkesnämnd, där Naturturismföretagen ingår, har lämnat sitt remissvar på Skolverkets förslag till ny inriktning för naturturism inom naturbruksprogrammet. Oväntade förändringar i slutskedet får nu som följd att Skolverket ännu en gång får kritik från både företrädare för näring och gymnasieskolor.

I flera år har naturturismens vara eller icke vara på gymnasieskolans naturbruksprogram diskuterats. Omfattande kritik av Skolverkets förslag att urholka utbildningen våren 2016 resulterade i en utredning av en ny inriktning, som sedan drogs tillbaka under hösten. Det ledde i sin tur till ny kritik, en interpellationsdebatt i riksdagen och förra vårens besked från gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S) att regeringen ger Skolverket i uppdrag att skapa en ny inriktning för naturturism inom naturbruksprogrammet.

”Vi blev därför överraskade när Skolverkets förslag nyligen skickades ut på remiss. Ännu en gång valde Skolverket att ändra förutsättningarna.”

I Naturturismföretagens styrelse har Jeppe Klockareson, som jobbar med utbildning inom hållbar turismutveckling, ansvarat för frågan.
– I höstas fick vi veta att Skolverket jobbade vidare med det förslag som vi gemensamt tog fram redan sommaren 2016. Det verkade som arbetet nu utvecklades i rätt riktning och det utifrån ett utkast som var förankrat i både näring och på gymnasieskolor, berättar Jeppe Klockareson och fortsätter:

– Vi blev därför överraskade när Skolverkets förslag nyligen skickades ut på remiss. Ännu en gång valde Skolverket att ändra förutsättningarna. Skolverkets förslag innebär att kursen kring aktiviteter och upplevelser till stor del ersätts med ämnen som handlar om skogsproduktion, landskapsvård och förvaltning. Vårt förslag med en helt ny specifik kurs om naturturism, ersätts med en bred och teoretisk kurs om besöksnäringen och en annan om naturvägledning där det är oklart vad som egentligen ingår.

– Naturturismföretagen anser att detta är uppenbara försämringar. Därför ansluter vi oss till remissvaret från Naturturismens Yrkesnämnd, där vi ingår tillsammans med Svenska Turistföreningen, Hushållningssällskapet och företrädare för sportfiske, jakt och markägare.

Jesper Broberg, som är ordförande i Naturturismens Yrkesnämnd, sammanfattar nämndens gemensamma ståndpunkt på följande vis:
– Vi anser att det är centralt att en ny inriktning för naturturism utformas med kvalitet och tydlighet. Den måste möta såväl dagens som framtidens behov enligt branschen. Det förslag som nu skickades ut på remiss, menar vi har brister bland annat när det gäller utformningen av examensmål, omfattning och kurser.

Läs remissvar från Naturturismens Yrkesnämnd här >Fler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev