Insteget till hållbart turismföretagande

2023-01-25

Trenderna inom besöksnäringen pekar starkt på att hållbara genuina upplevelser i naturen är en av de främsta reseanledningarna.
Därför behöver även mindre företag på landsbygden aktivt arbeta med hållbarhet samt visa upp och marknadsföra att de gör det. Naturturismföretagen finslipar nu på en endagsutbildning för företagare som enkelt vill komma i gång med det väsentliga i hållbarhetsarbetet.

Det är tydligt att den internationella gästen söker hållbara äventyr, aktiviteter, boenden och besöksmål när de är ute och reser.

Genuina och starka upplevelser

– Alla trender visar att internationella gäster vill möta genuina företagare som driver hållbara verksamheter oavsett om det handlar om ett boende eller aktiviteter. Gästerna är också intresserade av att prata om frågor som handlar om hållbarhet, till exempel biologisk mångfald och hur ett hållbart liv på den svenska landsbygden är. För att företag på Sveriges landsbygd ska kunna hävda sig i den internationella konkurrensen om besökare behöver de visa upp ett pågående hållbarhetsarbete och genom det skapa positiva kundupplevelser, säger Kersti Beck Larsson, projektledare för Hållbara aktörer i svensk naturturism som Naturturismföretagen driver.

Varför är det viktigt att fler mindre företag arbetar affärsmässigt och systematiskt med hållbarhet?

– Hållbarhet handlar väldigt mycket om förflyttning över tid. Alltså, det är mindre intressant var du och ditt företag står idag jämfört med var du står om ett år. För att göra denna förflyttning behövs enkla verktyg, enkla tips och idéer samt att systematisera vissa delar av företagets verksamheter, säger Niklas Wede, ansvarig för kvalitetsmärkningen Nature´s Best och som tillsammans med Kersti arbetar med framtagandet av den nya utbildningen.

Niklas Wede, Nature´s Best
Niklas Wede
Handfasta tips och tricks

Det kan ofta upplevas svårt att veta vad man som företagare ska börja med för att arbeta med att utveckla hållbarheten i verksamheten.

– Det vill vi underlätta med endagsutbildningen. I den ges många verktyg som behövs för att sätta i gång. Det handlar till exempel om handfasta tips och skapa en grund för fortsatt utveckling, säger Niklas Wede.

Under senhösten har han skapat och hållit i två delkurser inom en utbildning om hållbart ledarskap i besöksnäringen, arrangerad av ett utbildningsföretag. Utifrån kurserna tar han med sig lärdomar till utvecklandet av den nya endagsutbildningen.

Therese Wallin var en av deltagarna.

Vad är det bästa du tar med dig utifrån hållbarhetsperspektivet?

– Jag tar med mig väldigt mycket. Vad är bäst för miljön, för omgivningen, för min verksamhet. Jag tar med mig verktygen och kunskapen för att kunna göra detta. Jag vet nu vilka frågor jag ska ställa mig, vilka krav jag ska ha på både samarbetspartners och leverantörer och vilka kriterier jag vill uppfylla, säger Therese Wallin.

Therese Wallin
Therese Wallin

Varför tycker du det är viktigt att utveckla hållbarhetsarbetet inom besöksnäringen?

– Vi har bara en planet och det är viktigt att vi värnar om den. It’s a power in number och gör vi det här tillsammans och lägger en fokus på det så tror jag att mycket gott kommer att komma ur det. Det är viktigt att vi implementerar detta på våra arbetsplatser, men också att man alltid har det i bakhuvudet. Att fokusera på hållbarheten inom besöksnäringen i dag lägger ribban inför framtidens generationer av besöksnäringsutvecklare, säger hon.

Förankring i företagens verkligheten här och nu

Parallellt har föreningen genomfört två nationella enkäter med företagare i branschen för att kartlägga nuläget, behov samt för att samla in mer kunskap om nuvarande hållbarhetsarbete.

Rapporten från den första enkäten finns att ta del av här.

– Resultaten av allt detta sammantaget med kartläggningen, erfarenheterna från höstens kurser, Naturturismföretagens långa erfarenhet av hållbar turism och i synnerhet det vi samlat på oss under 20 år med att utveckla och förfina kvalitetsmärkningen Nature´s Best, är en gedigen kunskapsbank väl förankrad i verkligheten. Det använder vi nu när vi tar fram den nya utbildningen, säger Kersti Beck Larsson.

Kersti Beck Larsson, Naturturismföretagen
Kersti Beck Larsson

– Arbetet kommit så pass långt att vi har en ram till endagsutbildningen som ska ge företagare en inblick i och är en början till systematiskt hållbarbarhetsarbete. Nu arbetar vi med att finslipa detaljerna och därefter kommer vi erbjuda utbildningen både till enskilda företag och till regioner som samlar företagare i branschen som vill ta ett steg framåt i hållbarhetsarbetet, säger Niklas Wede.

Utbildningen Insteget – hållbar turism på landsbygden

Mer om Insteget läser du här, har du frågor så är du välkommen att skicka e-post till info@naturturisturismforetagen.se

Merläsning: Nu gräver vi djupare

 

Hållbara aktörer i svensk naturturism, med finansiering från:
Logotyp EU Europeiska regionala utvecklingsfonden    Logotyp TillväxtverketFler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev