Insteget - hållbar turism på landsbygden

Kamera ikon

Insteget - hållbar turism på landsbygden

Hösten 2023 erbjuder vi två kurstillfällen av Insteget om respektive två halvdagar, 27/9 och 11/10, samt 22/11 och 6/12.

Insteget är en skräddarsydd utbildning för dig som driver ett besöksnäringsföretag på
landsbygden, vill komma i gång med grunderna i att utveckla hållbarhetsarbetet i ditt
företag och dra nytta av det på en gång.

Tyngdpunkten ligger på ekologisk hållbarhet och hur du drar nytta av det i ditt entreprenörskap, men vi kommer också i vissa delar in på de två andra dimensionerna av hållbarhet – social och ekonomisk.

Vi är konkreta. Därför jobbar vi tillsammans under utbildningen med en resmålsanalys
utifrån den plats där du verkar och ger användbara verktyg samt checklistor för
praktiskt arbete.

Du kommer i gång direkt!

Insteget produktblad (pdf)

Kommande kurstillfällen

När:
27 september och 11 oktober, båda dagarna kl. 8.30 – 11.30
22 november och 6 december, båda dagarna kl. kl.  8.30 – 11.30
Var: Digitalt via Zoom.
Antal deltagare per tillfälle: max 12
Kursledare: Kersti Beck Larsson

Pris:
Medlem i Naturturismföretagen 1 395 kr.
Icke medlem 1 850 kr
(Pris ex. moms)

Intresseanmälan och frågor? kontakta:
kersti.becklarsson@naturturism.kund.formsmedjan.se

I kursen får du

  1. Enkla verktyg för att arbeta praktiskt med ekologisk hållbarhet och kunskaper om hur du drar nytta av det i ditt entreprenörskap.
  2. Checklistor, tips och trix som stöd på resan mot ett mer hållbart företagande.
  3. Fördjupning i resmålsanalys – en möjlighet att utveckla nyttjandet av natur- och kulturvärden, på platsen du verkar, strukturerat och resurseffektivt.
  4. Kunskap om vad hållbar utveckling är utifrån nationella och internationella ramar, certifieringar och mål.
  5. Grundläggande kunskaper om möjligheterna med systematisk affärsutveckling och kvalitetsmärkning av ditt företag.
  6. Inblick i möjligheterna att arbeta vidare med de övriga dimensionerna av hållbarhet.

Utbildningen utgår från hållbarhetsmärkningen Nature´s Best® sex grundkriterier samt den globala standarden för hållbart resande och turism, enligt Global Sustainable Tourism Council (GSTC).

Merläsning: Artikel om bakgrunden till Insteget 

Utbildningen är framtagen inom Hållbara aktörer i svensk naturturism,
med finansiering från:
Logotyp EU Europeiska regionala utvecklingsfonden  Logotyp Tillväxtverket

 

 

Citat ikon

”Hållbarhet handlar väldigt mycket om förflyttning över tid. För att göra det behövs enkla verktyg, tips och idéer samt att systematisera vissa delar av företagets verksamheter” Niklas Wede, Nature´s Best

Kamera ikon

Prenumerera på vårt nyhetsbrev