Nu gräver vi djupare

2022-12-09

Nu tar vi nästa steg i att samla in kunskap om naturturismföretags villkor och möjligheter att verka för hållbar utveckling. Det är dags att gräva djupare i verkligheten bland företag i branschen här och nu.

Det gör vi genom en andra enkät, som bygger vidare på den vi gjorde under hösten, som drygt 600 företagare svarade på. I samband med den frågade vi också vilka som ville ställa upp på ytterligare en enkät. Och där är vi nu.

Uppdatering 23-01-05:
Tack alla ni som svarat på enkäten, ert engagemang är värdefullt för oss. Från och med nu har vi stängt den, och påbörjat arbetet med att sammanställa svaret som kommit in. 

Här hittar du enkät nummer två, vi ser framemot dina svar >>
Även du som inte svarade på den första enkäten är så klart välkommen att svara på denna.

Vad gör vi med svaren?

Efter den första enkäten har det blivit tydligt att det är den ekonomiska dimensionen av hållbarhet där företagen har som svårast. Eftersom begreppet hållbarhet även innefattar social och ekologisk hållbarhet så finns behov av att också samla in kunskap i frågor som berör de dimensionerna.

Som branschorganisation för natur- och ekoturismföretag samt som huvudman för kvalitetsmärkningen Nature´s Best, är det många andra aktörer, främjare inom naturturism och besöksnäring i stort, som lyssnar på oss som förening och vill föra dialog. Det har också blivit ännu tydligare att hållbar turism är en allt större reseanledning till Sverige. De senaste trenderna visar även att resenärer längtar efter det lokala, personliga och hållbara i naturen.

Med mer fakta om nuläge och behov kommer vi som förening tydligare att kunna förmedla och agera för en hållbar utveckling för föreningens medlemmar och ha möjlighet att stödja företagen på bästa sätt.

Det vi gör inom kraftsamlingen för hållbar naturturism gör vi i linje med FN:s globala hållbarhetsmål och enligt riktlinjerna som Global Sustainable Tourism Council (GSTC) satt upp, helt enkelt för att det är viktigt att vi alla som värnar om jordklotet drar åt samma håll.

Har du frågor om enkäten, vårt arbete eller vill diskutera något som har med hållbar utveckling i branschen att göra så är du välkommen att höra av dig till Kersti Beck Larsson, projektledare för Hållbara aktörer i svensk naturturism, Naturturismföretagen. kersti.becklarsson@naturturism.kund.formsmedjan.se

 

Projekt Hållbara aktörer i svensk naturturism. Det här arbetet är möjligt tack vare stöd och finansiering från:

Logotyp EU Europeiska regionala utvecklingsfonden      Logotyp TillväxtverketFler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev