Nationell undersökning av utbildningar i naturturism och friluftsliv

2022-10-25

Naturturismföretagen har fått i uppdrag av Naturvårdsverket att göra en undersökning för att kartlägga utbud och trender i utbildningar inom naturturism och friluftsliv.

Kartläggningen grundas i Naturvårdsverkets uppdrag att följa upp regeringens friluftspolitik där ett mål handlar om utbudet av kvalificerad fortbildning inom friluftsliv, som exempelvis naturvägledning, utomhuspedagogik och natur- och kulturturism.

Motsvarande kartläggning har gjorts både 2015 och 2019 av Centrum för Naturvägledning. Då var utbildningar inom friluftsliv ensamt i fokus, nu utökas undersökningen till att också innefatta naturturismutbildningar. En bonus den här gången är att också fortbildningsbehov bland lärare och utbildare kartläggs.

–  Vi är glada för att ha fått uppdraget. Det passar väldigt bra då både Naturvårdsverket och vi har ett intresse av att följa utvecklingen bland utbildningar och fortbildningsbehov inom friluftsliv och naturturism, säger Margareta Grape, Naturturismföretagen.

–  Välutbildade kollegor i naturturismbranschen ökar professionalismen vilket är bra för återväxten av duktiga upplevelseleverantörer. Genom att slå samman kartläggningen av kurser inom friluftsliv och naturturism kommer resultatet ge en mer heltäckande bild än tidigare undersökningar, säger Anders Johansson, som är den hos Naturturismföretagen som gör kartläggningen och ska skriva en rapport utifrån resultatet.

Friluftsliv och naturturism

Det finns en begreppsförvirring kring definitionerna av friluftsliv respektive naturturism. Beröringspunkter är många mellan begreppen men också olikheter och därmed finns en vinst med kartläggningen.

–  Friluftsliv kan vara en del av en naturturismprodukt men bedrivs ofta i ideell regi, själv eller med familjen. Naturturism är en produkt som produceras, säljs, köps och, till sist, upplevs av en gäst. En kurs som handlar om friluftsfärdighet, till exempel att göra upp en eld, ger hantverkskunnande men inte nödvändigtvis det som behövs för att skapa upplevelser på affärsmässiga grunder. De båda spåren är delvis parallella och den som tänker sig en framtid som naturturismföretagare behöver veta vart en eventuell utbildning leder, säger Anders Johansson.

Undersökningen görs i form av en enkät, som har skickats till utbildningsaktörer runt om i Sverige. Resultaten presenteras 29-30 november i samband med att Centrum för Naturvägledning håller utbildarträff. En rapport utifrån kartläggningen kommer i sin helhet att vara klar efter årsskiftet.

För frågor och mer information kontakta:
Anders Johansson,
e-post: anders.johansson (AT) naturturismforetagen.se, telefon: 070 – 650 53 33.

Läs också:
Naturturismföretagen arbetar på flera sätt kring utbildningsfrågor och insatser tillsammans med olika aktörer:  ”Satsning för högre kompetens och status i naturturism” 

 

Naturturismföretagen, Nationellt nav för hållbar turism
med finansiering från
Europeiska jordbruksfonden Jordbruksverket logo

I samarbete med
Naturvårdsverket logotypFler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev