Bidra till utvecklingen av hållbar naturturism

2022-09-20

Driver du företag inom natur- och ekoturism och vill du bidra till en hållbar utveckling och tillväxt inom naturturism? Då hoppas vi att du ska svara på vår enkät.

Naturturismföretagen kraftsamlar för hållbar naturturism i Sverige. Kraftsamlingen handlar om att ta fram indikatorer för att mäta hållbarhet, ta reda på vilka kompetensbehov, stöd och riktade insatser som behövs för att lyfta och utveckla hållbart företagande i branschen.

En del i arbetet är att ta fram en tydligare bild av svenska företag inom natur- och hållbarhetsturism. Det görs bland annat genom en kartläggning som genomförs i enkätform.

– Det saknas en komplett bild över branschen i landet. En sådan bild är en viktigt grund för att komma vidare med den cirkulära omställningen, möjliggöra resurseffektivitet bland svenska naturturismföretag och på det sättet bidra till landsbygdsutveckling, säger Kersti Beck Larsson, projektledare vid Naturturismföretagen.

Enkätsvaren ger också en grund för det fortsatta arbetet med att lyfta behov, ta fram relevanta kompetenshöjande verktyg och över tid följa, stödja och utveckla hållbarhetsarbetet hos svenska naturturismföretag.

– Utifrån enkätsvaren får vi en bra start i vårt fortsatta arbete med att vidareutveckla indikatorerna så att en naturturismföretagare på ett snabbare och enklare sätt ska kunna hålla koll på sitt hållbarhetsarbete, både se framsteg och få förslag på åtgärder för att utvecklas. På så vis kan vi tillsammans påverka framtiden för verksamma i natur- och ekoturismbranschen mot en hållbar utveckling på landsbygden. Det här är början på en process där du som företagare kan vara delaktig, säger Kersti  Beck Larsson.

Uppdatering 22-10-19: Tack alla ni som svarat på enkäten!, från och med nu har vi stängt den.

Hjälp oss med vår kraftsamling, tack för att du tar dig tid att svara på enkäten som du når via den här länken >>

Läs mer:
Kraftsamling kring hållbar naturturism >>

Hållbara aktörer i svensk naturturism >>

Kersti Beck Larsson
Kersti Beck Larsson, Naturturismföretagen, projektledare för Hållbara aktörer inom naturturism

 

Det här arbetet är möjligt tack vare stöd och finansiering från: 

       Logotyp Tillväxtverket

 Fler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev