Kraftsamling kring hållbar naturturism

2022-07-08

Nu kraftsamlar vi på Naturturismföretagen kring vårt arbete med en hållbar naturturism i Sverige. På agendan står bland annat en kartläggning av branschen och dess aktörer, utveckling av nya verktyg för enklare omställning till en hållbar verksamhet och åtgärder kring kompetensutveckling och utbildning.  

Vi påbörjar nu ett intensivt arbete med att lyfta den hållbara naturturismen i Sverige. I ett första skede kommer vi att kartlägga naturturismbranschen och dess aktörer. Information som har saknats under en längre tid, och som behövs för att skapa förutsättningar för bedömning av branschen i Sverige. Insamlingsarbetet har nu påbörjats av Kersti Beck Larsson, med tidigare erfarenheter som bland annat besöksnäringsstrateg, och Niklas Wede som i övrigt arbetar med kvalitetsmärkningen Nature’s Best.  

Förenklat hållbarhetssystem 

Därefter kommer det, i samarbete med Tillväxtverket, utarbetas indikatorer för möjligheten att mäta företagens hållbarhet. I samband med det tas det även fram nya verktyg, som på ett handfast sätt hjälper företag att ställa om till en mer hållbar verksamhet. En slags instegsutbildning som sen kan ligga till grund för mer fördjupade kunskaper, och till sist kanske märkning av till exempel Nature’s Best eller annan hållbarhetsmärkning.  

– Det blir som en introduktion till hållbarhet. Helt enkelt kunskaper för att kunna jobba mer hållbart, och också kriterier att mäta sig mot. Så att en företagare också vet om hållbarhetsarbetet går framåt eller inte, kommenterar Camilla Jönsson, t f generalsekreterare Naturturismföretagen. 

Vårt arbete framöver innebär också att bygga en kompetensplattform, så att både medlemmar och partners kan ta del av kunskaper kring hållbarhet och företagande inom naturturism. Kunskaperna kommer även komma landets utbildningar inom naturturism till godo.  

Lyfta naturturism som begrepp 

Kraftsamlingen innebär också att lyfta dialogen om friluftsliv och naturturism. Det finns både utmaningar och möjligheter med de båda begreppen.  

– Det är viktigt att diskussionen kring naturvistelse inte förs enkom utifrån perspektivet friluftsliv, och att man därifrån så att säga kikar över kanten på naturturismen. Vi behöver en likvärdig spelplan och reda ut var synergieffekterna och motsägelserna finns, konstaterar Camilla. 

– Naturen är den främsta reseanledningen till Sverige, så vi behöver ändra sättet att se naturturism på, och lyfta dess betydelse för turismen i stort. Ett naturturismföretag är ofta en småskalig egenföretagare med en varierad omsättning, och har därför haft det svårare att få stöd under utsatta perioder, såsom under pandemin till exempel. Vi behöver helt enkelt lyfta fram och skapa bra förutsättningar för dessa entreprenörer, avslutar hon. 

Hållbart för hela turistnäringen 

Genom att vi gör den här satsningen så stärker vi ytterligare målet med att inte tära på natur och miljö, bidra till landsbygdsutveckling och skapa en konkurrenskraftig naturturism. Mål som också ligger i linje med Regeringens strategi för hållbar turism och växande besöksnäring, som i sin tur knyter an till Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Vi ser nu fram emot att få jobba intensivt i linje med de nationella målsättningarna.  

Har du frågor? Hör av dig till: 

Kersti Beck Larsson, kersti.becklarsson@naturturism.kund.formsmedjan.se
Niklas Wede, niklas.wede@naturturism.kund.formsmedjan.se 

 

Hållbara aktörer i svensk naturturismmed finansiering från:

Logotyp EU Europeiska regionala utvecklingsfonden    Logotyp TillväxtverketFler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev