Utan skog, ingen levande landsbygd

2022-11-01

Vi delar den här artikeln från 25/8-2022 igen. Frågan om skog och skogsbruk är ännu mer aktuell och svt tar upp några av våra frågor i sin serie ”Slaget om skogen” i Vetenskapens värld. Se hela serien här >>


Sverige är ett av de ledande länderna när det gäller export av sågade trävaror och pappersprodukter. Skogsindustrins företrädare menar också att Sverige tar ett hållbart ansvar, genom att innovativa tekniska lösningar med träfiber kan komma att ersätta mindre miljövänliga alternativ såsom fossila produkter. Men vad är hållbart egentligen? Och hur attraktiv blir Sverige som hållbar naturturismdestination om urskogarna försvinner och kalhyggen blir en del av den normala skogsbilden? Och hur går tankarna hos politikerna i Sverige och EU? 

I Sverige verkar de flesta partier ha en gemensam syn på hur den svenska skogen ska förvaltas. För att kunna upprätthålla välfärden och bidra till industriernas nya innovativa lösningarna på problemet fossila bränslen så är svaret – skogsbruk. Jessica Sannö, som är Naturturismföretagens skogspolitiska talesperson, konstaterar att politikerna tycker att Sverige redan idag bedriver en hållbar skogsbrukspolitik.  

– Miljöpartiets Maria Garfelt är den enda som på något sätt är klar och tydlig vad gäller skogsfrågan. Men hon är diplomatiskt, och jag skulle gärna vilja att hon tar ut svängarna lite mer, säger Jessica.

Jessica medverkar för föreningen i bland annat Skogsstyrelsens nationella sektorsråd, programrådet för Nationella skogsprogrammet, och agerar skogstalesperson i både nationella och internationella sammanhang. Hon prioriterar möten och grupper där landsbygdens och naturturismens frågor behöver ta plats och där hennes medverkan kan ge effekt. Hennes budskap är klart och tydligt:  

– Vi behöver bedriva ett skogsbruk som maximerar både kolbindning och den biologiska mångfalden. Annars kommer vi inte kunna mota klimatkrisen och massutdöendet av arter för att därmed bevara förutsättningar för mänskligheten. 

Sverige går emot EU-direktiv för skogsindustrin 

Jessica satt för ett tag sedan i samtal med tjänstemän och politiker från EU och pratade kring hållbart skogsbruk. Hon berättar att det mest slående var de europeiska politikerna och tjänstemännens förvåning över Sveriges brist på förståelse för hur klimatförändringarna redan påverkar stora delar av människor och natur i Europa.  

– Medan skogarna brinner, floderna torkar ut, Medelhavet når nya extrema temperaturer och saltvatten tränger in i grundvattnet på grund av långvarig torka, så hävdar svenska skogsindustrin och dess lobbyister, med våra politiker i spetsen, Sveriges rätt att ta ner de sista kontinuitetsskogarna, fortsätta med storskaligt kalhyggesbruk och att den svenska industrins behov går före allt annat. Denna intensiva och aggressiva hållning har många inom EU sett med stor förvåning på. En del av tjänstemännen uttryckte att de var chockade. Denna hårdnackade linje har inte gått medierna förbi ute i Europa, och Sverigebilden som grönt solidariskt föregångsland har fått sig en rejäl törn.  

– Även en del besökare hos oss på Ösjönäs vid Tivedens Nationalpark undrar om Sverige är fattigt, eftersom vi kämpar så hårt för att få fortsätta driva och till och med öka skogsindustrin. Vi får dagligen diskutera hur en sådan liten del av svensk industris intressen kan få ta så stor plats, och på så stor bekostnad för så väldigt många. Men så har vi också många skogsintresserade gäster, berättar hon. 

– Det skulle vara intressant att be Visit Sweden och Tillväxtverket att utvärdera hur bilden av Sverige som naturturismnation har förändrats de senaste åren. 

Ingen vill besöka ett kalhygge 

Naturen i Sverige är en av de största reseanledningarna. Om svensk natur tappar sin attraktionskraft, så tappar intresset för naturturism, vilket i sin tur gör att hela landsbygden förlorar i attraktivitet.  

–  Ingen vill besöka ett kalhygge och ingen vill bo på ett, konstaterar Jessica. 

–  Vi måste ha en politik som gynnar ett hållbart skogsbruk, som i sin tur lockar besökare. Besöksnäringen och landsbygdsintressen går hand i hand. Tillsammans skapar vi en levande landsbygd. 

Jessica förklarar att dagens storskaliga skogsbruk inte skapar jobb på det sätt det en gång gjorde. Tvärtom så utarmar det landsbygdens möjligheter att skapa hållbara samhällen där man vill leva och kan verka i. Och med största sannolikhet så drivs inte privata skogsägare av en önskan om ett lönsamt skogsbruk, eftersom de i jämförelse med europeiska markägare får väldigt dåligt betalt. Utan den största vinsten på skogsbruk gör den största ägaren av skog i Sverige – statliga Svea skog. Kommunerna där den statligt ägda skogen ligger får inte någon del i den vinsten, så därför bidrar inte heller det till landsbygdsutvecklingen.  

– Det finns en vilja att bidra till att utveckla nya tekniska lösningar för vad träfiber kan användas till. Möjligheterna är många såsom till exempel batterier, som räknas som ett av framtidens svar på klimatfrågan. Och många innovationer är mycket bra, men bara för att vi byter ut till exempel de fossila bränslena till biobränslen, så kan vi inte släppa ut så mycket som vi gör. Ytterligare en koldioxid i atmosfären är en för mycket, oavsett om den är svart eller grön. Vi måste hålla dem kvar på och i marken och i haven i stor utsträckning som möjligt. 

Borde vara en viktig valfråga 

Jessica menar att politikerna glömmer bort att höja blicken och se vad som faktiskt händer. Hon menar att det inte bara är i Europa det finns problem. Här hemma drabbas vi av till exempel dåliga skördar och torra brunnar. Det lättaste, billigaste och snabbaste sättet att göra något åt mängden kol i atmosfären och sakta ned klimatförändringarna är att begränsa avverkningarna av skog. De nordiska boreala skogarna har nämligen en fantastisk kapacitet att lagra kol under och ovan mark om vi låter dem vara.   

– Det finns förstås många viktiga frågor att debattera inför valet såsom sjukvården, skolan och säkerheten. Och där finns det också många lätta röster att räkna hem. Men vi behöver alla hjälpas åt att sätta landsbygden och mänsklighetens ödesfrågor på dagordningen. Vi behöver ett skogsbruk som gör landsbygden attraktiv, inte bara att besöka, utan också att bo på. Och vi behöver se till att det uttag som görs ur skogen går till att ersätta fossila produkter med stor klimatpåverkan, och inte till masskonsumtion av onödiga prylar. 

Till sist handlar det om hur vi ska fortsätta leva. Det handlar om att ändra värderingar och skaffa ett nytt perspektiv på planeten, och fundera över hur mycket vi kan ta ut av naturens resurser, säger hon och avslutar: 

– Istället för att maximera sättet att leva av naturen, måste vi börja leva med naturen.  

 

Läs mer om vad partierna tycker i skogsfrågan >>Fler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev